Omgevingswet

De impact van de Omgevingswet op gebiedsontwikkeling wordt steeds concreter. Aan de hand van vier thema's geeft het dossier Omgevingswet een overzicht van de brede impact ervan.

Dossier Omgevingswet door Peter Gudella (bron: Shutterstock)

1 maart 2024


De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 na jaren uitstel eindelijk in werking. Wat betekent deze nieuwe wet die een einde moet maken aan een wirwar van wetten voor gebiedsontwikkeling? Daar zijn de meningen over verdeeld.


Cover: ‘Dossier Omgevingswet’ door Peter Gudella (bron: Shutterstock)