Woningbouwopgave

Er is een groot tekort aan (geschikte) woningen in Nederland, om een veelvoud van redenen. In dit dossier splitsen we uiteen wie waarvoor verantwoordelijk is, hoe de financiering in elkaar zit, welke rol plan- en grondbeleid daarbij spelen, en wat de alternatieven zijn voor traditionele bouw?

Dossier Woningbouwopgave door Michael Gaida (bron: Pixabay)

20 juni 2022


-

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

Luchtfoto van het Leiden Bio Science Park, onderdeel van één van de projecten van de Verstedelijkingsalliantie. door Verstedelijkingsalliantie (bron: Verstedelijkingsalliantie)

Verstedelijkingsalliantie bundelt krachten voor binnenstedelijk verdichten

In Noord-Holland wordt al langer gestudeerd op verstedelijking langs bestaand spoor, nu pakken acht gemeenten in Zuid-Holland de handschoen ook op. Binnenstedelijke verdichting rondom stations en leren van elkaar.

Persoonlijk

16 juni 2022

Amsterdam, The Netherlands - 12 September 2021: Woonprotest demonstration against housing crisis in Amsterdam, woman wearing sign door etreeg (bron: Shutterstock)

Hoe de woningmarkt vastliep en waar doorbraken mogelijk zijn

Onderzoekers Wouter Jan Verheul en Fred Hobma analyseren hoe de woningmarkt in de afgelopen twintig jaar vast is gelopen. Daarbij maken zij duidelijk aan welke vier grote knoppen van het systeem gedraaid moet worden om doorbraken te forceren.

Analyse

9 juni 2022

Woningen in constructie in Arnhem door Marcel Rommens (bron: Shutterstock)

Hoe we de woningbouwopgave kunnen arrangeren

Erwin van der Krabben en Co Verdaas, beiden hoogleraar gebiedsontwikkeling, bieden de helpende hand om de ambitieuze woningbouwopgave van minister Hugo de Jonge ook daadwerkelijk te realiseren.

Analyse

27 mei 2022

Luchtfoto Amsterdam door GLF Media (bron: Shutterstock)

Verantwoord verdichten? Stel de bewoner centraal!

Verdichten betekent in Nederland al snel appartementen in hoogbouw. Maar wil je verantwoord verdichten, geef dan meer aandacht aan de voorkeuren van bewoners, stellen Ruben Visser (Over Morgen) en Joris Winters (Arcadis).

Opinie

20 mei 2022

Airport control tower with a airplane landing in the background during sunset. door VanderWolf Images (bron: shutterstock)

Minister de Jonge: Rijk herneemt regie in het ruimtelijke domein

De nationale ruimtelijke ordening in Nederland is terug. Dat schrijft minister Hugo de Jonge in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer. Het Rijk neemt de regie steviger in handen om de schaarse ruimte eerlijk te kunnen verdelen.

Nieuws

19 mei 2022

Wouter Veldhuis door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

35m2 aan falend volkshuisvestingsbeleid

Op Funda staat een zwarte container op een grasveld in Almere die als sociale woning verkocht wordt aan investeerders. Columnist Wouter Veldhuis voorspelt dat dit niet de laatste uitwas is van de woningnood - als die al bestaat.

Opinie

25 april 2022

Vogelvlucht Bajeskwartier door OMA, FABRICations, LOLA Landscape (bron: Bajes Kwartier Ontwikkeling)

Woningcorporaties trekken op met ontwikkelaars voor sociale woningbouw

In Amsterdam moeten woningcorporaties met de pet rond voor bouwlocaties voor sociale woningbouw. Is daar een oplossing voor? Zeker: verplichte samenwerking tussen ontwikkelaars en corporaties.

Analyse

7 april 2022

Co Verdaas door Sander van Wettum (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

3 adviezen aan Hugo de Jonge om van ambities naar uitvoering te komen

De ambities zijn mooi, maar de hoe-vraag blijft nog onbeantwoord in de plannen van de minister van woningbouw en ruimtelijke ordening. Hoogleraar Co Verdaas geeft daarom drie adviezen voor Hugo de Jonge.

Uitgelicht
Analyse

21 maart 2022

Ommoord, Rotterdam door WJBRAPS (bron: Flickr)

Miljoen extra woningen door renovatie van naoorlogse wijken? “Ridicule grootspraak”

Het woningtekort bezweren? Bouw dan niet in het groen, maar renoveer naoorlogse wijken, zegt architectenbureau KAW. Experts als Friso de Zeeuw (“ridicule grootspraak”) en Riek Bakker (“kort door de bocht”) plaatsen hun vraagtekens.

Analyse

24 december 2021

Kleurrijke huizen aan het water in Groningen door Ton Drijfhamer (bron: Shutterstock)

Waterschappen: betrek ons op tijd bij keuze woningbouwgebieden

Om bij nieuwbouwprojecten problemen met watertekorten of door hoosbuien te voorkomen, is het voor ontwikkelaars slim om samen met waterschappen van tevoren watervriendelijke en klimaatbestendige keuzes te maken.

Nieuws

24 november 2021

Nieuwbouw wijk Triangel, Waddixveen door Menno van der Haven (bron: Shutterstock)

Zo kan de provincie de bouw van betaalbare woningen wél aanjagen

Noord-Holland overweegt onorthodoxe maatregelen om de woningbouwproductie te versnellen en woningen betaalbaar te houden. Statenlid Wilma van Andel ziet niets in de verregaande bemoeienis van de provincie met de woningmarkt.

Opinie

7 oktober 2021

Woningbouw door Duncan Andison (bron: Shutterstock)

“We komen er niet met een beroep op de Rijksoverheid”

De crisis op de woningmarkt raakt steeds meer mensen en de roep om verandering wordt luider. Frans Soeterbroek snapt die geluiden, maar pleit ook voor veranderingen in het onderliggende systeem. “We komen er niet met een beroep op de Rijksoverheid.”

Opinie

10 september 2021

Numansdorp, The Netherlands, July 10, 2020: construction site of a row of terrace houses, with prefab concrete walls awaiting finishing under a dramatic sky door Frans Blok (bron: Shutterstock)

Van harder naar slimmer werken met woningbouwversnelling als resultaat

Ideeën over woningbouwversnelling zijn er genoeg. Maar hoe kan je die plannen uitvoeren zonder dat de hele sector wordt uitgeput? De Vereniging van Grondbedrijven en Fakton hebben zeven voorstellen om de uitdaging aan te gaan.

Analyse

21 juli 2021

Vakmensen in de bouw door M2020 (bron: Shutterstock)

"Woningbouw kan sneller als gemeenten hun ruimtelijke ordeningstaken grootschaliger oppakken"

De woningbouwopgave is niet op te lossen door zomaar geld vrij te maken voor bouwprojecten, stelt PBL in een nieuw rapport. Wat wél werkt: betere samenwerking tussen gemeenten en markt, plus op zoek gaan naar meer vakmensen in de bouw en overheid.

Nieuws

13 april 2021

Nieuwbouwwijk, vinex - Flickr

ULI: overheden aan zet voor woningbouw middeninkomens

De middeninkomens zijn de grootste verliezer op de woningmarkt in westerse steden. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek van het Urban Land Institute (ULI). Het gebrek aan geschikte bouwgrond is de belangrijkste oorzaak.

Onderzoek

13 oktober 2020

Nieuwbouwlocatie in de polder door Jolanda de Jong-Jansen (bron: Shutterstock)

Bouwlobby frustreert de échte oplossingen voor het woningbouwvraagstuk

De weilanden volbouwen om de woningcrisis te bezweren? Twee wetenschappers en een strateeg vinden dat van weinig realiteitszin getuigen. “De polder volbouwen is een 20e-eeuws antwoord op een 21e-eeuwse uitdaging.”

Opinie

18 juni 2021

Nieuwbouw wijk Triangel, Waddixveen door Menno van der Haven (bron: Shutterstock)

Brief aan de nieuwe minister van Ruimte: zes suggesties om de woningbouw te versnellen

De kans is groot dat het nieuwe kabinet een minister van Ruimte krijgt. In een open brief aan die minister van Ruimte doet Koen Raats, expert gebiedsontwikkeling, zes suggesties om de woningbouw vlot te trekken.

Opinie

29 april 2021

Hoe zit de financiering in elkaar?

Luchtfoto wijk in aanbouw door GLF Media (bron: shutterstock.com)

Engeland laat zien: bouwen in het groen lijkt goedkoper, maar schijn bedriegt

Waar bouwen we de zo gewenste één miljoen woningen? Bouwen in de wei lijkt goedkoper maar daar staat een verlies aan natuurwaarde tegenover. VU-hoogleraar Hans Koster bekeek de situatie in Engeland en adviseert: bouw in de stad.

Onderzoek

3 juni 2022

Brug in aanbouw door Aerovista Luchtfotografie (bron: shutterstock.com)

Ook kleine plannen kosten geld

Nieuwe bouwplannen moeten goed worden ingepast in de omgeving, ook als ze klein zijn. Gemeenten moeten hiervoor kosten maken maar brengen ze vaak niet in rekening. Toch zijn er goede mogelijkheden voor een effectief kostenverhaal.

Analyse

1 juni 2022

Binnenhof in Den Haag door NAPA (bron: Shutterstock)

Regeerakkoord breekt met beleid Ollongren

In het nieuwe coalitieakkoord komt een nieuw verstedelijkingsbeleid naar voren dat breekt met het beleid van voormalig minister Kajsa Ollongren. Emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw spitte daarvoor de budgettaire bijlage door.

Opinie

12 januari 2022

Uitbreiding IJburg door Aerovista Luchtfotografie (bron: Shutterstock)

“Het idee dat complexe gebiedsontwikkelingen geld opleveren, is een verkeerd idee”

Nieuw historisch onderzoek naar grondexploitaties laat zien dat complexe gebiedsontwikkelingen nauwelijks te realiseren zijn zonder steun van gemeenten en het Rijk.

Onderzoek

9 februari 2022

Nieuwbouw in de Amsterdamse haven door Steve Photography (bron: Shutterstock)

Amsterdam geeft korting op de grondprijs in de strijd tegen woningnood

Amsterdam komt met twee tijdelijke maatregelen om betaalbare woningbouw te stimuleren. Met tijdelijk korting op de grondprijs wil de stad het aantal sociale huurwoningen, middeldure huur en middeldure koopwoningen vergroten.

Nieuws

2 februari 2022

binckhorst

Woningbouwimpuls: 290 miljoen voor 51 duizend woningen

Met een subsidie van 290 miljoen euro wil het Rijk de realisatie van 27 woningbouwprojecten versnellen. Vooral het aantal betaalbare woningen moet hierdoor stijgen.

Nieuws

14 september 2020

Kajsa Ollongren door Rijksoverheid, BZK (bron: Rijksoverheid.nl)

Ollongren: zonder miljarden overheidssteun halen we de woningbouwopgave niet

Voor de gewenste 900.000 woningen tot 2030 is een Rijkssubsidie van tussen de 10 en 17 miljard noodzakelijk. Zo niet, dan dreigen 345.000 huizen nooit gebouwd te worden. Die waarschuwing gaf minister Ollongren deze maand aan de Tweede Kamer.

Nieuws

21 juni 2021

Bouwplaats Nederlandse nieuwbouw wijk door Fokke Baarssen (bron: Shutterstock)

Stec Groep: gemeenten willen voor woningnood meer geld en minder bemoeienis

Gemeenten willen meer geld, een minister en meer instrumenten van het Rijk om de woningbouw te versnellen, blijkt uit onderzoek van Stec Groep. Bemoeienis van het Rijk zitten ze minder op te wachten.

Onderzoek

17 mei 2021

sparen -> Photo by Damir Spanic on Unsplash

Dit zijn de spelers en financieringsrollen bij gebiedstransformatie

Meerdere spelers zijn betrokken bij de financiering van gebiedstransformaties. TU Delft-onderzoekers Erwin Heurkens en Tom Daamen bespreken hun kenmerken, (on)mogelijkheden en veranderingen in de financieringsrollen.

Onderzoek

23 juni 2020

Welke rol spelen plan- en grondbeleid?

Lege kavel in Japan door kawamura_lucy (bron: Shutterstock)

Voortdurende prijsstijgingen zetten onvoorwaardelijk grondbod onder druk

Gemeenten kiezen marktpartijen vaak op basis van plankwaliteit en grondbod. De laatste variabele staat onder druk door stijgende prijzen. Adviseur Maurice Schenk (Akro Consult) heeft 7 tips om beter met het grondbod om te gaan.

Uitgelicht
Analyse

15 juni 2022

Halte Ternoot met nieuwe woontorens door Roel Wijnants (bron: flickr.com)

Voorkomen van vertraging woningbouw door slim inzetten van grondbeleid en expertise

De druk op de Nederlandse woningmarkt is historisch hoog, maar door de schaarse ruimte ligt vertraging op de loer. Het ministerie van BZK en de RVO presenteren oplossingen om vertraging in de woningbouwopgave te voorkomen.

Analyse

10 juni 2022

Windturbine in de zonsondergang gezien vanuit een luchtfoto door Bene_A (bron: Shutterstock)

Essentieel in de nieuwe economie: energie en ruimte sparen

Hoe gaan we in de nieuwe economie spaarzaam om met energie en ruimte? Twee producten die steeds schaarser worden, onder meer door oprukkende datacentra. Agnes Franzen (strategisch adviseur SKG) pleit voor een eigentijdse 'vrekkenbenadering'.

Opinie

8 juni 2022

Zonnepanelen luchtfoto door Fly_and_Dive (bron: shutterstock.com)

Toename bebouwd gebied gaat ten koste van de landbouw

De ruimte voor woningen, infrastructuur en industrie is in Nederland tussen 2013 en 2020 met 200 vierkante kilometer toegenomen. En dat gaat met name ten koste van landbouwgrond.

Onderzoek

31 mei 2022

Ubuntuplein bouwrijpe grond, Zutphen door Maarten Zeehandelaar (bron: shutterstock.com)

Hoe gemeenten ook met faciliterend grondbeleid tempo kunnen maken

Gemeenten zonder eigen grond hebben in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, voldoende instrumenten om dralende ontwikkelaars tot bouwen aan te zetten. Dit stelt emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw op basis van recent onderzoek

Uitgelicht
Analyse

11 mei 2022

Emiel Arends door Gemeente Rotterdam (bron: Gemeente Rotterdam)

Emiel Arends: "Als we de binnenstad willen verdichten, ontkomen we er niet aan om de hoogte in te gaan"

Emiel Arends, ruimtelijk adviseur stadsontwikkeling, legt uit hoe in Rotterdam de relatie tussen hoogbouw en de menselijke maat wordt gelegd.

Persoonlijk

21 maart 2022

Architectuur van hedendaagse moderne hoogbouw in het financiële district in Amsterdam met reflecterende buitengevels door Maarten Zeehandelaar (bron: Shutterstock)

"We moeten de stad op een aantrekkelijke manier zien te verdichten"

Volgens stedenbouwkundige Ton Schaap is het niet zozeer de vraag of er in Amsterdam meer woningen gebouwd moeten worden. Wel hoe dit op een aantrekkelijke manier kan.

Persoonlijk

14 april 2022

Amsterdam woningen - Pixabay

BPD telt en concludeert: de woningmarkt kookt droog

In Nederland is er bijna geen (betaalbare) woning meer te vinden, terwijl het tekort blijft stijgen. Vooral het aanbod in de Randstad kookt droog. Dat en meer blijft uit de nieuwste Hittekaart van ontwikkelaar BPD.

Nieuws

16 maart 2022

Peter Pelzer door Ed van Rijswijk (bron: edvanrijswijk.nl)

"Bouwen voor de eeuwigheid kan niet op kwetsbare plekken"

De ruimtelijke ordening wordt steeds meer bepaald door klimaatverandering. Planoloog Peter Pelzer van Universiteit Utrecht stelt daarom voor om vaker aan tijdelijke gebiedsontwikkeling te doen.

Opinie

18 maart 2022

Woningbouw in Zevenhuizen door André Muller (bron: Adobe Stock)

“We hebben geen flauw benul of jaarlijks 100.000 of 200.000 woningen extra voldoende is”

De methode die het Rijk gebruikt om het woningtekort te bepalen, schiet op meerdere fronten tekort en zegt weinig over de werkelijke schaarste. Dat zegt Stefan Groot, woningmarkteconoom bij de Rabobank.

Uitgelicht
Analyse

25 februari 2022

Nieuwbouw aan de rand van de stad door Anselm Baumgart (bron: Shutterstock)

De minister van VRO moet aan de bak met een gebrekkige grondmarkt

Volgens hoogleraar Erwin van der Krabben krijgt de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een zware kluif aan de hoge nieuwbouwambities. Hij bespreekt de voors én tegens van vier mogelijke oplossingen om de grondmarkt te vernieuwen.

Uitgelicht
Opinie

21 december 2021

Nieuwbouw Little C in Rotterdam door Theo Stauttener (bron: Grondzaken en Gebiedsontwikkeling)

Beperk grondspeculatie voor betaalbare woningen

Volgens adviseur Theo Stauttener kan actief grondbeleid de betaalbaarheid van woningen alleen ten goede komen als gemeenten nieuwe instrumenten in handen krijgen om speculatie met grond te beperken. Hij doet daarvoor twee voorstellen.

Analyse

26 november 2021

Nieuwbouw van woningen op Urk door fokke baarssen (bron: Shutterstock)

Woningbouwkaart toont bouwlocaties tot 2030

De Woningbouwkaart geeft een overzicht van de huidige woningbouwplannen tot 2030. Er liggen nu plannen voor ruim 961.000 woningen voor heel Nederland.

Nieuws

23 september 2021

Kajsa Ollongren door Netherlands Embassy (bron: Wikimedia Commons)

Nationale grondbank moet het Rijk meer macht geven in de strijd om de ruimte

Het Rijk is nog steeds van plan de regie in de ruimtelijke ordening stevig in handen te nemen. Een nationale grondbank moet het Rijk meer macht geven in de strijd om de ruimte, aldus onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK.

Onderzoek

23 augustus 2021

fields and meadows along dyke Hollandsche IJssel river with blue sky and whit clouds. The polder behind the dyke is named zuidplaspolder and the lowest area in the Netherlands with 21ft below sea door Andre Muller (bron: Shutterstock)

Waarom bouwen in diepe polders niet altijd meer een goed idee is

Een enkel bouwproject in een diepe polder zorgt niet voor problemen, maar daar ongebreideld bouwen wel. Alex Hekman van Sweco bepleit daarom meer regie om rekening te houden met natuurlijke grenzen én de toekomst.

Uitgelicht
Opinie

1 juli 2021

Nieuwbouw Park van Buijsen Pijnacker-Nootdorp door Heijmans (bron: Heijmans)

Snel veel woningen bouwen kan niet uitsluitend in de stad

Voldoende woningen bouwen tot 2030 is volgens onderzoeker Jannes van Loon en adviseur Jos Feijtel niet mogelijk door uitsluitend binnen de stad te bouwen. Zij willen meer mogelijkheden om de woningnood ook buiten de stedelijke contouren op te lossen.

Opinie

30 juni 2021

Excavator in construction site on sunset sky background door Wang An Qi (bron: Shutterstock)

Experts: vooral de Rijksoverheid kan iets aan de grondprijzen doen, niet de gemeenten

De vraag of lagere grondprijzen de woningbouw helpen versnellen wordt steeds vaker gesteld. Maar, zeggen experts opnieuw, die verantwoordelijkheid ligt niet bij de gemeenten. De Rijksoverheid heeft de (voornamelijk financiële) troeven in handen.

Nieuws

4 mei 2021

Braakliggend weiland bij Vianen door Jan Dijkstra (bron: Wikimedia Commons)

Meer woningbouw? Wijs niet meer locaties aan, maar ontwikkel de bestaande sneller

De woningnood verhelpen door meer bouwlocaties aan te wijzen? Hoogleraar Willem Korthals Altes rekent voor dat daar helemaal geen gebrek aan is, enkel aan de ontwikkeling van die gebieden. “Als je alle kanten op rent, kom je niet vooruit.”

Uitgelicht
Analyse

14 juni 2021

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Zo stuurt het Rijk op meer woningbouw in de 14 NOVI-gebieden

Samen met betrokken steden en private partijen werken de ministeries van BZK en I&W aan de integrale ontwikkeling van veertien grootschalige woningbouwgebieden. In deze NOVI-gebieden is ruimte voor 600.000 woningen.

Analyse

18 maart 2021

Woningbouw - Pixabay

Nog meer plannen voor extra woningen, maar die moeten wel gebouwd worden

De druk op de woningmarkt blijft enorm en daarom schroeft het Rijk de plancapaciteit weer op, vooral in de Randstad. De vraag is alleen hoe partijen ervoor zorgen die tienduizenden extra woningen ook daadwerkelijk gebouwd gaan worden.

Analyse

18 december 2020

Welke alternatieven zijn er?

Chicago, Verenigde Staten door Hendrickson Photography (bron: Shutterstock)

Binnenstedelijk verdichten: zet maatschappelijke meerwaarde centraal voor effectieve sturing

Binnenstedelijke verdichting is voor gemeenten een uitstekende mogelijkheid om maatschappelijke meerwaarde te realiseren. Planoloog Ramon Rodrigo (gemeente Rotterdam) onderzocht negen cases en benoemt de succesfactoren.

Uitgelicht
Onderzoek

20 juni 2022

GO Column Hans Hugo Smit door Robin Duister (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

In de wei bouwen? Dan wel buitengewoon stedelijk graag

Columnist Hans-Hugo Smit ziet de klassieke tegenstelling tussen binnenstedelijk bouwen en ontwikkelen in de wei, verschuiven. Zijn devies: als we niet ontkomen aan bouwen buiten de stad, dan wel graag ‘buitengewoon stedelijk’.

Opinie

18 mei 2022

Seniorenwoning in Zeeland door Charlotte Bleijenberg (bron: Shutterstock)

ING: Clustering van ouderenwoningen nodig om woningmarkt te ontlasten

Uit onderzoek van ING blijkt dat clustering van ouderenwoningen nodig is om de woningmarkt te ontlasten. Alleen is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Geschikte grond ontbreekt, gemeenten werken te weinig mee en de kosten zijn te hoog.

Onderzoek

14 juni 2022

Zonsondergang over Victoria Harbor zoals bekeken bovenop Victoria Peak door Ronnie Chua (bron: shutterstock)

Waarom een nieuwe stad bouwen geen reële optie is om het woningtekort tegen te gaan

Door de toenemende druk op de woningmarkt worden plannen om een nieuwe stad uit de grond te stampen steeds aantrekkelijker. Toch adviseert Alain Bertaud, voormalig stedenbouwkundige bij de Wereldbank, landen als Nederland om die stap niet te zetten.

Analyse

25 april 2022

Oud-stel lopend door een woonwijk door Ingo Bartussek (bron: Shutterstock)

Meer ouderen? Bouw dan meer eengezinswoningen

Volgens adviseur Geurt Keers en emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw is het bouwen van appartementen voor senioren niet de oplossing voor de wooncrisis. In hun analyse leggen zij uit waarom juist meer eengezinswoningen gebouwd moeten worden.

Analyse

19 april 2022

Seminar Financiering Collaboratieve Woonvormen door Alex Schroder (bron: platform31.nl)

Is een doorbraak voor de financiering van collectieve woonvormen nabij?

In Nederland lopen bewoners met collaboratieve woonwensen dikwijls tegen hetzelfde obstakel aan: het geld. Toch blijkt tijdens een seminar van het project Together! dat een doorbraak voor financiering nabij is.

Verslag

19 november 2021

Aanbouw nieuwe wijk door Fokke Baarssen (bron: Shutterstock)

Transformatie of nieuwbouw? VORM maakt de keuze inzichtelijk

Transformeren of toch liever nieuw bouwen? VORM ontwikkelde het Transformatiedashboard, een tool die inzichtelijk maakt of en in welke mate het transformeren van gebouwen duurzamer is dan slopen en nieuw bouwen.

Nieuws

18 augustus 2021

Ecodorp Zuiderveld door provincie Gelderland (bron: Actieplan Wonen)

Collectieve woonvormen als wapen in de strijd tegen woningnood

De woningnood is ook in Gelderland hoog. Een belangrijke rol in de zoektocht naar woonruimte is weggelegd voor collectieve wooninitiatieven. Ecodorp Zuiderveld is het meest recente voorbeeld van hoe Gelderland werkt aan een diverser woningaanbod.

Casus

20 april 2021

Tiny houses, houten huisjes -> DanDavidCook, Portland

PBL concludeert in onderzoek: flexwoningen oplossing voor woningtekort

Tijdelijke woningen zijn een geschikt instrument om het woningtekort op te lossen, blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving. Ruimte genoeg, alleen is de vraag onder welke voorwaarden de overheid grond wil inzetten voor flexwonen.

Onderzoek

2 november 2020

Woningbouw - Pixabay

Hoogleraar Boelhouwer: tijdelijke woningen nodig tegen woningnood

Volgens hoogleraar Peter Boelhouwer moet de woningbouwproductie fors omhoog. Om de grote vraag naar betaalbare woningen te lenigen moeten gemeenten op korte termijn inzetten op de bouw van tijdelijke woningen.

Analyse

11 mei 2020

Flexwoningen Kesterendreef door G.Lanting (bron: Commons Wikimedia)

Een snelle oplossing om de woningnood op te lossen? Dat zijn flexwoningen (nog) niet

Flexwonen wordt steeds vaker genoemd als één van de oplossingen om het woningtekort in Nederland op te lossen, maar door bezwaren van omwonenden blijven er nauwelijks geschikte locaties voor de tijdelijke woningen over.

Nieuws

19 mei 2021

February 2021, De Zalmhaven, also referred to as Zalmhaven Toren, is a project that includes a 215m residential tower in Rotterdam, the Netherlands. door Jolanda Aalbers (bron: Shutterstock)

Hoogbouw is de ideale oplossing in de strijd tegen woningnood. Of toch niet?

Het gevecht om de ruimte wordt in Nederland steeds heftiger, terwijl er de komende tien jaar nog 1 miljoen woningen bij moeten komen. Hoogbouw lijkt de ideale oplossing, maar daar zijn niet alle professionals het mee eens.

Analyse

12 mei 2021

Vakantiepark - Wikimedia Commons (2021) door T. Druyts (bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vakantiepark_Slagharen,_huisjes_(1).jpg)

Hoogleraren: sta permanent wonen op vakantieparken zoveel mogelijk toe

Vakantieparken die geen recreatieve functie meer hebben moeten vanwege de woningnood omgevormd kunnen worden tot woonwijk. Dat bepleiten (emeritus) hoogleraren Hugo Priemus en Peter Boelhouwer.

Nieuws

7 januari 2021


Cover: ‘Dossier Woningbouwopgave’ door Michael Gaida (bron: Pixabay)