Analyse

Voetgangers in stad door Ryan DeBerardinis (shutterstock.com)

Waarom de 15-minuten-stad ook economisch de voorkeur heeft

Duurzame steden zijn vaak steden waar klimaat, leefbaarheid en gezondheid centraal staan, maar waarin de economie onderbelicht blijft. Daar moet de urban village een eind aan maken.

Analyse

7 februari 2022

Illustratie Klimaatverandering en Gebiedsontwikkeling door Rémon Mulder (gebiedsontwikkeling.nu)

“Gebiedsontwikkelaars moeten keihard met klimaatadaptatie aan de slag”

Klimaatverandering is een urgent mondiaal probleem dat Nederland bij uitstek raakt. Onderzoekers Tom Daamen en Zac Taylor doordenken wat dit voor gebiedsontwikkeling betekent - en welke kansen dit biedt.

Uitgelicht
Analyse

4 februari 2022

Hoog Catharijne winkelcentrum in Utrecht door BYonkruud (Shutterstock)

Ook private ruimtes bieden publiek domein

Privatisering van het publieke domein kan doorgaans op weinig instemming rekenen. Blijft die ruimte wel toegankelijk? En wordt deze niet onbetaalbaar? PBL-onderzoeker en hoogleraar Edwin Buitelaar pelt het vraagstuk af en relativeert.

Analyse

2 februari 2022

Opening Stadmaken, Heerlen door Pascal Moors (rooilijn.nl)

Ontgroei in stedelijke ontwikkeling: nastrevenswaardig, maar beperkt bruikbaar

Ontgroei, het loslaten van een op groei geënte economie en samenleving, is noodzakelijk voor een sociale, rechtvaardigere en groenere samenleving, analyseert onderzoeker Maurice Hermans. Maar hoe zet je ontgroei in bij stedelijke ontwikkeling?

Analyse

21 januari 2022

Park Valkenberg, Breda door Lea Rae (shutterstock.com)

Nieuwe tijden vragen om nieuwe voorzieningen

In tijden van grote transities zijn er nieuwe concepten nodig voor maatschappelijke voorzieningen. Maar hoe zien deze eruit? Vijf experts bieden perspectief, met voorbeelden uit Breda en Deventer.

Analyse

17 januari 2022

Tom Daamen en Co Verdaas door Sander van Wettum (sandervanwettum.nl)

Tijd om werk te maken van uitvoeringskracht

Nu de grote opgaven waar Nederland voor staat bekend zijn, is het volgens hoogleraar gebiedsontwikkeling Co Verdaas en SKG-directeur Tom Daamen zaak om de benodigde uitvoeringskracht te organiseren. Zij laten zien wat dit betekent.

Uitgelicht
Analyse

14 januari 2022

Impressie van het terrein van de voormalige suikerfabriek in Groningen door Mini Malist (Flickr)

Partnerselectie blijft bruikbaar instrument, ondanks uitspraak Hoge Raad

Bij complexe gebiedsontwikkelingen kan partnerselectie uitkomst bieden. Maar mag dat nog wel, nu de Hoge Raad een-op-een-verkoop verbiedt? Jazeker, stelt adviseur Sven Schroots: “Een goed ingerichte partnerselectie voldoet aan de uitspraak.”

Uitgelicht
Analyse

10 januari 2022

Groene straat in het centrum van Eindhoven door Lea Rae (Shutterstock)

"Ontwikkelaars maken het geluk van mensen niet, maar dragen er wel aan bij"

Genoeg groen in jouw woonomgeving? Betaalbare huizen? Gelijke kansen? Dat betekent brede welvaart. Gebiedsontwikkelaars kunnen daar zeker aan bijdragen, vinden onder meer Ingrid Thijssen (VNO-NCW) en hoogleraren Joks Janssen en Co Verdaas.

Analyse

10 januari 2022

Duurzaam Oss door Duurzaam Oss (stimuleringsfonds.nl)

Hoe ruimtelijke ordening circulaire landbouw mogelijk kan maken

Wat betekenen duurzame voedselproductie voor de ruimtelijke inrichting van Nederland? En welke bijdragen kunnen gemeenten en ontwerpers leveren? Dat weten hoogleraren Imke de Boer en Joks Janssen. "Overheid, creëer rust met ruimte."

Analyse

6 januari 2022

GO jaarcover door Ineke Lammers (gebiedsontwikkeling.nu)

Van woke gebiedsontwikkelaars tot het Didam-arrest: dit was 2021

Van verdozing, klimaatadaptatie en cultuur tot industrieterreinen, data en rechtspraak: dit zijn dé twaalf thema’s van het afgelopen jaar op Gebiedsontwikkeling.nu.

Uitgelicht
Analyse

30 december 2021

Ommoord, Rotterdam door WJBRAPS (Flickr)

Miljoen extra woningen door renovatie van naoorlogse wijken? “Ridicule grootspraak”

Het woningtekort bezweren? Bouw dan niet in het groen, maar renoveer naoorlogse wijken, zegt architectenbureau KAW. Experts als Friso de Zeeuw (“ridicule grootspraak”) en Riek Bakker (“kort door de bocht”) plaatsen hun vraagtekens.

Analyse

24 december 2021

Bouwplaats in Amsterdam door www.hollandfoto.net (Shutterstock)

Een gedachte-experiment voor gebiedsontwikkelaars: wat als de rente stijgt?

Nu de inflatie oploopt, bestaat de kans dat de hoogconjunctuur stopt en de rentes stijgen. Ontwikkelmanager Diderik Lock verkent wat dat betekent voor gebiedsontwikkeling. “Eigen vermogen in exploitaties is het meest kwetsbaar.”

Analyse

22 december 2021

Groen Provincie Utrecht door Wut_Moppie (shutterstock.com)

Provincie Utrecht: baten blauwgroene investeringen een veelvoud van de kosten

In de provincie Utrecht zijn meer landschappelijk groen, natuur, water en recreatieruimte nodig. Utrechtse gemeenten, provincie en waterschappen hebben deze opgaven zowel ruimtelijk als financieel in beeld laten brengen door Bureau BUITEN.

Analyse

17 december 2021

Gemeentehuis Montferland door Apdency (Wikimedia Commons)

Experts: woningbouw kind van de rekening van verbod een-op-een verkoop

Van 'het failliet van de woningbouw' tot 'weinig aan de hand': wat het verbod van de Hoge Raad op de een-op-een verkoop van een pand of grond door gemeenten betekent, hangt vooral af van aan wie je het vraagt.

Analyse

15 december 2021

BPD Dossier cover door Jeroen Murre (BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling)

Wat is er harder nodig: meer of betere infrastructuur?

De enorme woningbouwopgave stelt onvermijdelijk de vraag naar het hoe, wat en waarom van nieuwe investeringen in infrastructuur. Hoe maken dat wat volgens stedenbouwkundige Han Lörzing 'voortreffelijk in elkaar gedraaid’ is, nóg voortreffelijker?

Analyse

14 december 2021

Bewoners Minitopia door John van Hamond (johnvanhamond.com)

Bewonersinitiatief mislukt? Hou het niet stil, maar leer ervan

Bij gebiedsontwikkeling wordt mislukte bewonersparticipatie vaak doodgezwegen. Ten onrechte, stelt onderzoeker Marlies Meijer. We kunnen juist zo veel van die mislukkingen leren, mits we er ruimte voor creëren.

Analyse

12 december 2021

Buikslotermeerplein door SITE (SITE)

Hoog tijd voor nieuwe richtlijnen en instrumenten bij private gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkelingen hebben steeds meer te maken met een veelvoud aan private marktpartijen - en daar komen veel nieuwe problemen bij kijken. Geurt van Randeraat van SITE Urban Development bepleit daarom nieuwe richtlijnen en instrumenten.

Analyse

10 december 2021

Bouwproject in Klarenbeek (Arnhem) door INTREEGUE Photography (Shutterstock)

Veranderingen kostenverhaal door Omgevingswet: Papieren tijger, spelbreker of schot in de roos?

Gemeenten krijgen binnen de Omgevingswet meer mogelijkheden ruimtelijke investeringen te financieren. Alleen vragen de adviseurs die in opdracht van het ministerie de nieuwe regeling hebben onderzocht zich af hoe effectief de regeling zal zijn.

Uitgelicht
Analyse

10 december 2021

Gemeentehuis Montferland door Apdency (Wikimedia Commons)

Hoge Raad zet streep door een-op-een verkoop onroerend goed door overheden

Een kersvers arrest van de Hoge Raad maakt de een-op-een verkoop van pand of grond door gemeenten aan ontwikkelaars een stuk lastiger. Dat heeft grote gevolgen voor de gebiedsontwikkelingspraktijk, concludeert advocaat Manfred Fokkema.

Uitgelicht
Analyse

29 november 2021

Nieuwbouw Little C in Rotterdam door Theo Stauttener (Grondzaken en Gebiedsontwikkeling)

Beperk grondspeculatie voor betaalbare woningen

Volgens adviseur Theo Stauttener kan actief grondbeleid de betaalbaarheid van woningen alleen ten goede komen als gemeenten nieuwe instrumenten in handen krijgen om speculatie met grond te beperken. Hij doet daarvoor twee voorstellen.

Analyse

26 november 2021