Analyse

Utrecht Centraal_Photo by Reginar on Unsplash

‘Bouwcultuur’: de overtreffende trap van omgevingskwaliteit

Het Europese streven naar ‘Bouwcultuur’ moet helpen om de gebouwde omgeving een hoge kwaliteit te geven. Flip ten Cate, directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, doet een voorstel voor de realisatie.

Analyse

25 februari 2020

Sheep on outer dyke of Hindeloopen" (CC BY 2.0) by tacowitte

Fries dorp wil uitbreiden, maar mag dat niet

Het Friese dorp Scharnegoutum wil nieuwe woningen bouwen voor jonge gezinnen, maar de gemeente Súdwest-Fryslân verwijst hen naar het naburige Sneek. NRC ging op reportage en analyseerde de situatie.

Analyse

24 februari 2020

Nieuwbouw_ Brug in Boszoom van IPV Delft" (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans

Drie misvattingen om woonwensen te negeren

Stedelijke verdichting is noodzakelijk, ouderen verhuizen graag naar een appartement, en hoogbouw is goed. Drie misvattingen, stellen Friso de Zeeuw en Geurt Keers. Zij pleiten juist voor meer grondgebonden woningen in een groene omgeving.

Uitgelicht
Analyse

21 februari 2020

"Vogelhotel, natuurinclusief bouwen" (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans

Onderzoeker Wageningen UR: stel een norm in voor natuurinclusief bouwen

Natuur staat bij stedelijke ontwikkeling niet bovenaan in het programma van eisen, stelt onderzoeker Robbert Snep van Wageningen UR, door gebrek aan kennis en ontbreken van sturing. Een norm voor natuurinclusief bouwen biedt uitkomst.

Analyse

20 februari 2020

Dubai Souq_Photo by Zosia Korcz on Unsplash

In Dubai dient placemaking vooral politieke doeleinden

In Dubai is placemaking geen bottom-up proces, zoals in het westen, maar een vorm van branding door politieke machthebbers, aldus een analyse in theconversation.com

Analyse

19 februari 2020

Big City Life (Berlin) door mripp (Flickr)

“Wees meester in plaats van slaaf van de smart city”

Tech-journalist Cory Doctorow stelt een smart city voor waarbij de mens alles weet over de stad, maar de stad niets over de mens.

Analyse

14 februari 2020

Rotterdam Centraal, 27-9-2012" (CC BY 2.0) by Rob Dammers -> treinen

“Uitbreiding Nederlandse hogesnelheidslijn cruciaal voor ontwikkeling toplocaties”

Voor 17 miljard euro krijgt Nederland 4 nieuwe hogesnelheidslijnen. Dat is cruciaal voor Schiphol, de ontwikkeling van internationale toplocaties en dus onze concurrentiepositie, betoogt Pieter van der Heijde van Bureau Stedelijke Planning.

Uitgelicht
Analyse

12 februari 2020

Rijnenburg Lange Wetering Utrecht door Joostik (Wikimedia Commons)

Nationale testcase Rijnenburg: woningbouw vs energielandschap

Rijnenburg, 20 jaar geleden aangewezen als woningbouwlocatie, moet van de gemeente Utrecht een ‘energielandschap’ worden. Het gebied vormt de testcase bij uitstek van het woningbouw- en ruimtelijk beleid, analyseert Friso de Zeeuw.

Analyse

4 februari 2020

filantropie gebiedsontwikkeling midner groen

Filantropie in gebiedsontwikkeling: een kans met een schaduw

Filantropie in gebiedsontwikkeling gaat vaak gepaard met conflicten, zoals tussen de gemeente Rotterdam en de miljardairsfamilie Van der Vorm. Betrokkenen en experts over de kansen en risico’s van particulier geld.

Uitgelicht
Analyse

3 februari 2020

Nederland in 2020 en 2120 | WUR

“Wagenings toekomstperspectief houdt te weinig rekening met sociale en economische aspecten”

Twee adviseurs van TwynstraGudde zijn kritisch op de veelbesproken groene toekomstvisie van Wageningen UR. Tegelijkertijd inspireert het hen. “Misschien is het wel haalbaar.”

Analyse

28 januari 2020

Co Verdaas en Tom Daamen door Marc Blommaert (Gebiedsontwikkeling.nu)

Woningbouw: van vertraging naar vooruitgang

Alleen met een investeringsfonds van 2 miljard euro zijn we er niet. Co Verdaas en Tom Daamen leggen in vier stappen uit hoe we met een combinatie van geld, visie, regels en samenwerking de woningbouwpuzzel kunnen leggen.

Uitgelicht
Analyse

22 januari 2020

Suburbia_Photo by Avi Waxman on Unsplash

Amerika van boven: ‘exurbs’ nemen opnieuw een hoge vlucht

In de USA maken zowel binnensteden als buitenwijken ver van het centrum een comeback. Verder vallen de kolossale datacenters op in een fotoserie over ingrijpende transformaties.

Analyse

17 januari 2020

Balkons_Photo by Jari Hytönen on Unsplash

10 trends voor woningmarkt en leefomgeving in 2020

Companen, adviesbureau voor woningmarkt en leefomgeving, start het nieuwe jaar met een overzicht van de 10 belangrijkste trends en ontwikkelingen: van overheidsingrijpen tot skinny houses.

Analyse

17 januari 2020

"Nieuw Pompenburg Rotterdam 2" (Public Domain) by JanvanHelleman

Hoe financier je een integraal plan?

Hoe verdeel je de kosten van een integraal plan over deelnemende partijen? Platform31, At Osborne en TNO onderzoeken hoe meervoudig investeren werkt – en hoe je samen (hernieuwbare) meerwaarde kunt creëren.

Analyse

16 januari 2020

"IMG_8226" (CC BY 2.0) by nicolas.boullosa

Ook bescheiden verdichting kan woningcrisis VS verlichten

Kleinschalige verdichting levert in Amerikaanse grootstedelijke gebieden al miljoenen extra wooneenheden op zonder drastische gevolgen op buurtniveau.

Analyse

14 januari 2020

Binckhorstbrug Den Haag

Gebiedsontwikkeling in de Binckhorst: weinig voorzieningen vanwege of ondanks de Omgevingswet?

Gaat de Binckhorst sommige VINEX-locaties achterna die zonder cruciale voorzieningen zaten? Reinout Kleinhans, hoofddocent stedelijke vernieuwing, analyseert het probleem. “Alert optreden door de gemeente is noodzakelijk.”

Uitgelicht
Analyse

8 januari 2020

Smartphone - Banter Snaps on Unsplash

Smartphone bedreigt leefbaarheid Amerikaanse steden

Smartphones en andere technologische revoluties bedreigen de leefbaarheid van Amerikaanse steden, stelt een architectuurcriticus. Door digitale diensten groeien de problemen met gentrificatie, woningnood en files.

Analyse

7 januari 2020

"Groningen, Sculpture, Molecule" (CC BY-ND 2.0) by Detlef Schobert

Jan Rotmans: vergeet bij energietransitie niet het woord ‘transitie’

Als we het hebben over ‘energietransitie’, gaat het vaak alleen over ‘energie’. Vergeet de ‘transitie’ niet, stelt hoogleraar Jan Rotmans in een essay voor het Platform Aardgasvrije Wijken.

Analyse

6 januari 2020

Zuidas Amsterdam door robinams (Pixabay)

Zet een rem op grote marktgestuurde projecten

Frans Soeterbroek analyseert waarom grote marktgestuurde projecten grote fouten veroorzaken. Hij bepleit daarom maatschappelijke stads- en gebiedsontwikkeling. "Ik geloof er nog steeds in dat dit het wenkende perspectief is."

Analyse

31 december 2019

Leefbaarheid in de wijk door Anne Dullemond (Gebiedsontwikkeling.nu)

Met data wordt bewonersparticipatie wél een succes

Mede door de Omgevingswet kunnen gemeentes niet langer om de burgers heen(bouwen). Anne Dullemond van Strategis betoogt dat dit ‘spannende nieuwe speelveld’ voor alle partijen voordelen heeft, mits de benodigde data op orde is.

Uitgelicht
Analyse

23 december 2019