Analyse

Braakliggend weiland bij Vianen door Jan Dijkstra (Wikimedia Commons)

Meer woningbouw? Wijs niet meer locaties aan, maar ontwikkel de bestaande sneller

De woningnood verhelpen door meer bouwlocaties aan te wijzen? Hoogleraar Willem Korthals Altes rekent voor dat daar helemaal geen gebrek aan is, enkel aan de ontwikkeling van die gebieden. “Als je alle kanten op rent, kom je niet vooruit.”

Uitgelicht
Analyse

14 juni 2021

Paadje in Badhoevedorp door Ben Hovemann (De Stelling Badhoevedorp)

Bouwstenen voor maatschappelijke gebiedsontwikkeling

Hoe kunnen bewoners zo goed mogelijk in positie komen bij de inrichting van hun leefomgeving? Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners selecteerde zes voorbeelden van ‘maatschappelijke gebiedsontwikkeling’ om van te leren.

Uitgelicht
Analyse

14 juni 2021

Natuurinclusief, bloemenweide door INTREEGUE Photography (Shutterstock)

Een natuurinclusieve energietransitie? Het kán!

De energietransitie en behoud van landschap en natuur kunnen goed samengaan. De Natuur en Milieufederaties laten in een documentaire zien hoe een natuurinclusieve energietransitie vorm kan krijgen.

Analyse

11 juni 2021

Delfts plantsoen door G. Helleman (Stadslente Blogspot)

Hoe openbaar is de openbare ruimte?

Spelende kinderen (die weggejaagd worden) en gewilde parkeerplaatsen (maar niet voor het eigen huis) maken stadsgeograaf Gerben Helleman duidelijk welke tegenstrijdige belangen komen kijken bij het gebruik van de openbare ruimte.

Analyse

4 juni 2021

Doe het zelf in Ommoord, Rotterdam door Christian Rommelse (christianrommelse.nl)

Hoe naoorlogse stadswijken verkleuren

Vijftig jaar oude stadswijken worden vaak weggezet als monotoon. Onterecht vindt stedenbouwkundige Christian Rommelse die aan de hand van een analyse van Rotterdam Ommoord en Almere Muziekwijk laat zien wat deze wijken bewoners te bieden hebben.

Analyse

2 juni 2021

Pension Almonde door Frank Hanswijk (frankhanswijk.nl)

Ver-ge-meen-schap-pe-lijk-en, of hoe maatschappelijk vastgoed de plek krijgt die het verdient

Maatschappelijk vastgoed gaat onder financiële en politieke druk vaak ten onder binnen gebiedsontwikkeling. Ervaringsdeskundigen Arie Lengkeek en Maurice Specht vertellen wat ervoor nodig is om dat probleem op te lossen.

Analyse

31 mei 2021

Tuinbuurt Vrijlandt Vogelvlucht door Ballast Nedam (Ballast Nedam)

Belangrijke rol voor grote gemeenten bij natuurinclusieve gebiedsontwikkelingen

Om echt impact te kunnen maken met natuurinclusieve gebiedsontwikkelingen moeten coördinatie en regie op projectoverstijgend niveau plaatsvinden. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor grote gemeenten, zoals Rotterdam.

Analyse

27 mei 2021

Cover Data & gebiedsontwikkeling door Chris Liverani (Unsplash)

Wat gebiedsontwikkeling kan leren van datatoepassingen in mobiliteit

Joof Tummers en Marco Duijnisveld van adviesbureau Movares leggen in dit deel van ‘data en gebiedsontwikkeling’ uit welke inzichten datagebruik in mobiliteit heeft opgeleverd én wat gebiedsontwikkelaars daarvan kunnen leren.

Uitgelicht
Analyse

26 mei 2021

Render beeldentuin door Van Lieshout/RED Company (Van Lieshout/RED Company)

Hoe cultuur duurzaam kan renderen in gebiedsontwikkeling

De partij die investeert in cultuur is niet altijd de partij die hiervan profiteert. Stadmaker Rinske Brand laat zien dat dit niet het geval hoeft te zijn. Juist gebiedsontwikkeling biedt kansen om cultuur duurzaam te laten renderen.

Uitgelicht
Analyse

25 mei 2021

Groene daken, Arnhem door INTREEGUE Photography (Shutterstock)

Deze instrumenten helpen bij klimaatadaptieve gebiedsontwikkeling

In het kader van de City Deal Klimaatadaptatie inventariseerden adviseurs Barbara Bekhof, Leon Valkenburg en Michiel Pols welke instrumenten gemeenten in kunnen zetten om met marktpartijen klimaatadaptieve gebiedsontwikkeling te realiseren.

Analyse

20 mei 2021

WoZoCo by MVRDV architects door JJFarq (Shutterstock.com)

Verdichting vraagt om meer aandacht voor exploitatiefase in gebiedsontwikkeling

De toenemende druk op de stedelijke ruimte door verdichting betekent volgens adviseurs Theo Stauttener, Jaap Zijda, Hans Karssenberg en Jaap Schoufour dat vanaf de start van een gebiedsontwikkeling al nagedacht moet worden over de exploitatiefase.

Analyse

18 mei 2021

Utrecht, Netherlands, July 1st, 2019. Utrecht Centraal, Central station building facade door rawf8 (Shutterstock)

Woningbouwopgave vraagt om slimme, duurzame en betaalbare mobiliteit

De enorme woningbouwopgave vraagt volgens adviseurs Nick Juffermans en Martijn Schutte, ontwikkelaar Chris Huisman en onderzoeker Simon van Zoest om slimme, duurzame en betaalbare mobiliteitsoplossingen in gebiedsontwikkeling.

Analyse

14 mei 2021

February 2021, De Zalmhaven, also referred to as Zalmhaven Toren, is a project that includes a 215m residential tower in Rotterdam, the Netherlands. door Jolanda Aalbers (Shutterstock)

Hoogbouw is de ideale oplossing in de strijd tegen woningnood. Of toch niet?

Het gevecht om de ruimte wordt in Nederland steeds heftiger, terwijl er de komende tien jaar nog 1 miljoen woningen bij moeten komen. Hoogbouw lijkt de ideale oplossing, maar daar zijn niet alle professionals het mee eens.

Analyse

12 mei 2021

View on historic Vianen with church Grote Kerk and the old city wall in the Netherlands door Peter de Kievith (Shutterstock)

Waarom een niet-nagekomen grondverkoop Vijfheerenlanden 90 miljoen euro kostte (en hoe dat te voorkomen)

De gemeente Vijfheerenlanden moet 90 miljoen euro betalen door een niet-nagekomen grondverkoop. Advocaat Manfred Fokkema analyseert de situatie en concludeert: “Bezint, eer ge aan niet-nakoming van een gecontracteerde ontwikkeling begint.”

Uitgelicht
Analyse

11 mei 2021

Co-creatieve sessie met bewoners en stakeholders van De Plekkenmakers voor ParkHaven010 Rotterdam. door Sandra Koning (De Plekkenmakers)

“Co-creatieve conceptontwikkeling verbindt mensen en stenen”

Eline Amsing, participatiespecialist bij De Plekkenmakers, vertelt hoe je plekken maakt die emotionele meerwaarde hebben voor mensen en organisaties: “Co-creatieve conceptontwikkeling is hét startpunt voor een integrale aanpak.”

Analyse

6 mei 2021

Artist impression van Weerwater in Almere door Urhahn (Urhahn)

Zo maken we winkelstraten weer levend en binnensteden weer leefbaar

Wat is de toekomst van de binnenstad en wat betekent dit voor gebiedsontwikkeling? Tess Broekmans schetst aan de hand van door haar bureau Urhahn stedenbouw & strategie geformuleerde binnenstadsvisies hoe we onze winkelstraten weer beleefbaar maken.

Analyse

5 mei 2021

Cover Data & gebiedsontwikkeling door Chris Liverani (Unsplash)

Data in en rond gebouwen: ervaringen uit de vastgoedsector

Wat is bekend over het gebruik van data in en om gebouwen? Wat zijn de ontwikkelingen? En wat kunnen gebiedsontwikkelaars hiervan leren? Vijf marktpartijen delen hun kennis met adviseurs van Fakton voor de serie ‘data & gebiedsontwikkeling’.

Uitgelicht
Analyse

3 mei 2021

Luchtfoto Haarlem door Aerovista Luchtfotografie (Shutterstock)

Naar een metropoolregio met krachtige kernen

Met het programma Bereikbare Steden willen de Metropoolregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland inzetten op een polycentrische regio. Nieuwe woningen moeten stedelijke centra versterken en de afhankelijkheid van Amsterdam verminderen.

Analyse

3 mei 2021

Luchtfoto Zandmotor, Den Haag door Martin Hendriksma (Foto uit boek ‘Aan zee. Een kroniek van de kust’)

De kust als katalysator van integrale gebiedsontwikkeling

In een essay over zijn vorige week verschenen boek 'Aan zee. Een kroniek van de kust' ziet publicist Martin Hendriksma de kust als katalysator van een integrale aanpak van grote ruimtelijke opgaven.

Analyse

26 april 2021

CONO kaasfabriek in Westbeemster door Luuk Kramer (luukkramer.nl)

Waarom we sommige XXL gebouwen wél fraai vinden

Grote distributiecentra roepen regelmatig irritatie op. Merten Nefs wijst erop dat er ook voorbeelden van fraaie dozen zijn. Hij ziet drie verklaringen voor XXL dozen die wél op brede maatschappelijke goedkeuring kunnen rekenen.

Analyse

22 april 2021