Analyse

Fotografische pre-enactment bij ROC Horizon: studenten, directie en ontwerpend onderzoekers figureren op het Plein van de Toekomst. Foto: Rufus de Vries

Doe ontwerpend onderzoek met de mensen waar het over gaat

Een toekomstperspectief dat mensen in beweging brengt. Volgens architect Pieter Graaff kan dit het beste tot stand komen als bewoners, beslissers en bestuurders in een vroeg stadium samen ontwerpen.

Uitgelicht
Analyse

6 november 2020

St. Paul's kerk in Melbourne langs autoweg - Wikimedia Commons, 2020

Lockdown als motivatie voor geluidsvriendelijke steden

Toen dit jaar de maatschappij op slot ging, veranderde ook het geluid in steden radicaal. Een geluidskunstenaar laat horen hoe dat klinkt en hoopt zo meer aandacht te krijgen voor de plek van geluidsoverlast in gebiedsontwikkeling.

Analyse

29 oktober 2020

Praag panelák woningbouw complex Oost-Europa > Door ŠJů, Wikimedia Commons - 2020

Betaalbare woningen niet gebaat bij nostalgie

Ondanks de aanhoudende populariteit van paneláks, door de communistische overheid uit de grond gestampte woningbouwcomplexen in Oost-Europa, pleiten experts voor nieuwe oplossingen om de woningnood te bestrijden.

Analyse

26 oktober 2020

groen stad mensen park Primrose Hill - Pixabay, 2020

Rijksadviseurs: maatschappelijke meerwaarde moet essentieel uitgangspunt worden

Het Rijk wil zijn eigen vastgoed en andere objecten en gronden graag inzetten voor de creatie van maatschappelijke meerwaarde. Maar ondanks deze doelstelling lukt dat in de praktijk nog lang niet altijd, zegt het College van Rijksadviseurs.

Analyse

23 oktober 2020

Rotterdam, centrum woningen -> Rotterdam" (Public Domain) by crash71100

Gemeente kan markt niet bijbenen in strijd tegen woningtekort

Rotterdam gooit het in de strijd tegen het woningtekort over een andere boeg. Marktpartijen krijgen alle ruimte om eigen plannen en voorstellen in te dienen. Alleen zijn er nauwelijks ambtenaren om die initiatieven te beoordelen.

Analyse

22 oktober 2020

Mensen in het park door kaboompics (Pixabay)

Via het groen in de stad de sociale ongelijkheid bestrijden

Kunnen bomen en grasvelden meer voor de stad betekenen dan ze nu al doen? Ja, zeggen wetenschappers. Herinrichting van het groen is een zeer geschikt instrument voor het structureel bestrijden van sociale ongelijkheid.

Analyse

21 oktober 2020

Manchester -> Photo by William McCue on Unsplash

Leeftijdsbestendige steden kijken verder dan alleen het fysieke

Wereldwijd worstelen steden met hun sterk veranderende demografie. Vooral in Azië gaan publieke én private partijen samen goed om met deze verandering. Hun oplossing: kijk verder dan het fysieke aspect.

Analyse

20 oktober 2020

Harlingen - Friesland -> Harlingen (1)" (CC BY-SA 2.0) by bertknot

Staatssteun bij grondaankoop: gemeente gaat knock-out bij de Hoge Raad

Kan een gemeente die grond koopt achteraf de prijs aanpassen? Nee, zegt advocaat Manfred Fokkema na analyse van de finale uitspraak over de situatie in Harlingen. Zijn advies: "Bezint, eer ge achteraf over staatssteun begint."

Uitgelicht
Analyse

20 oktober 2020

campus Tu Delft -> gemaakt door M8scho

Campussen en scienceparks luiden noodklok vanwege ‘afwezige’ overheid

Ondanks stevige groei voelen de tien grootste campussen zich niet serieus genomen door het kabinet. De gebiedsontwikkeling en bijbehorende investeringen blijven uit, omdat er geen actief beleid gevoerd wordt. Onzin, zegt het kabinet.

Analyse

19 oktober 2020

klimaatadaptatie sluijsmans den haag

Doe de Tienkamp: naar een klimaatadaptatieve woonomgeving

Klimaatverandering vraagt om meer aandacht voor een klimaatadaptatieve inrichting van de woonomgeving. Experts en stakeholders moeten beter samenwerken, systemen op het vlak van techniek, budgetten en informatieverzameling.

Uitgelicht
Analyse

16 oktober 2020

Amsterdam plein mensen - Pixabay, 2020

Hoe binnensteden vitaal blijven tijdens de coronacrisis

Binnensteden vitaal houden is met een nieuwe lockdown een bijzonder lastige opgave. Ontstaat er weer iets meer bewegingsvrijheid, dan kunnen zeven integrale maatregelen helpen om binnensteden er weer bovenop te helpen.

Analyse

14 oktober 2020

Fort Abcoude (Flickr)

Onderhandelingen opbreken? Drink liever eerst een kop koffie

Een rechtbank oordeelde dat Natuurmomenten de beoogde samenwerking voor een gebiedsontwikkeling ten onrechte had stopgezet. Advocaat Manfred Fokkema legt uit wanneer dit wel en niet kan - én hoe je überhaupt zo'n conflict kunt voorkomen.

Uitgelicht
Analyse

12 oktober 2020

"Amsterdam street" (CC BY-SA 2.0) by Sergey Galyonkin - Flickr

"Steeds grotere groep stedelingen komt in de knel"

Steeds meer mensen kunnen onvoldoende deelnemen aan het stedelijk leven. Hoe kunnen we ongerechtvaardigde verschillen tussen groepen burgers tegengaan? De Rli deed hier onderzoek naar en geeft drie aanbevelingen.

Analyse

7 oktober 2020

Verkeer auto's file - Pixabay

Waarom corona ons mobiliteitsgedrag fundamenteel kan veranderen

Mobiliteitsexpert Jos Hollestelle en hoogleraar Co Verdaas zien voldoende aanleiding om corona als een game changer voor ons mobiliteitsgedrag te zien. Met de nodige gevolgen voor gebiedsontwikkeling.

Uitgelicht
Analyse

7 oktober 2020

Nieuwbouw Overhoeks Thomas van Mens

Zo geef je maatschappelijke meerwaarde aan gebiedsontwikkeling

In veel steden is de drang om snel woningen te bouwen zo groot, dat er nauwelijks nog ruimte zou zijn voor maatschappelijke initiatieven. Om daar verandering in te brengen moet de financieringsystematiek van gebiedsontwikkeling anders.

Analyse

6 oktober 2020

Coronacrisis Texel, Den Burg - Paul van de Velde via Flickr

“Zie de coronaperiode als experimenteerruimte voor de stad van de toekomst”

Laten we steden niet overhaast coronaproof maken, maar nadenken hoe we steden op de langere termijn kunnen verbeteren. Dat perspectief komt bij stadsonderzoekers en bestuurders steeds meer in beeld.

Uitgelicht
Analyse

25 september 2020

Luchtfoto Nijmegen Waalfront door Corné Bastiaans (http://www.cb-photography.com/)

Duurzame gebieden door de combinatie van bestaand en nieuw

Archeologie kan positieve uitwerking hebben op gebiedsontwikkeling, schrijven Agnes Franzen en Tom Daamen in het hoofdstuk ‘Bestaand en nieuw’ uit de publicatie ‘Doe de tienkamp!’.

Analyse

24 september 2020

Sagrada Familia - Wikicommons

Zo kijkt de leerstoel gebiedsontwikkeling naar het vakgebied

De Leerstoel wordt regelmatig naar een standpunt gevraagd. Bijvoorbeeld over bouwen in het groen, burgerparticipatie of klimaatadaptatie. SKG-directeur Tom Daamen en hoogleraar Co Verdaas geven inzicht in de filosofie van de leerstoel.

Uitgelicht
Analyse

22 september 2020

IJburg

Laat wooncoöperaties in Nederland niet stuklopen op financiële haalbaarheid

Wooncoöperaties kunnen voorzien in betaalbaar wonen, maar de financiering van deze collectieve woonvormen is vooralsnog een grote hobbel. Lees het artikel en meld je aan voor de online masterclass op 24 september.

Analyse

18 september 2020

winkelstraat

Door heel Nederland rechtszaken over nieuwe detailhandel

Op meerdere plekken in Nederland wordt er via rechtszaken gestreden tussen marktpartijen en gemeenten over óf en wáár nieuwe winkels moeten komen. Ze bewijzen dat een levendige binnenstad op gespannen voet kan staan met winkelplannen.

Analyse

16 september 2020