Analyse

participatie tafel pixabay

Participatie en gebiedsontwikkeling: online informeren, offline co-creëren

Na een half jaar noodgedwongen online participeren als gevolg van de corona-maatregelen, maakt onderzoeker en adviseur Menno van der Veen de balans op: online bijeenkomsten lenen zich voor informeren, fysieke bijeenkomsten voor co-creatie.

Analyse

16 september 2020

nieuwbouw / woningbouw -> Construction site" (Public Domain) by DennisM2

Woningtekort oplossen? Kijk verder dan alleen maar bijbouwen

Is het oplossen van het woningtekort niet ook een kwestie van woonruimte beter verdelen? En is het tekort wel écht zo groot? Volgens De Correspondent moeten we ons niet blindstaren op cijfers en beter onderzoek doen naar woonwensen.

Analyse

10 september 2020

Werkzaamheden 'Ruimte voor de Rivier' bij Deventer-De Worp-> Apdency 12 April 2015

Hoe we de grote ruimtelijke opgaven in Nederland aan moeten pakken

Om de grote ruimtelijke opgaven in Nederland aan te pakken, doen we er volgens emeritus hoogleraar Joost Schrijnen goed aan naar succesvolle programma’s uit het verleden, zoals de Vinex en Ruimte voor de Rivier, te kijken.

Analyse

3 september 2020

Leefbaarheidseffectrapportage (2020) door StrateGis (www.strategisgroep.nl)

“Smart cities falen omdat burgers niet worden meegenomen”

Willen smart cities een succes worden, dan moeten burgers veel vroeger betrokken worden bij de ontwikkeling van diensten. Dat stelt wetenschapper Jared Mondschein, die drie belangrijke drempels benoemt.

Analyse

1 september 2020

Amsterdam Pixabay

Doe de tienkamp: gebiedshistorie en identiteit bij duurzame gebiedsontwikkeling

Duurzame gebiedsontwikkeling is vooral succesvol als je rekening houdt met de identiteit en de culturele context van het gebied. Dat stellen onderzoekers Leo Oorschot en Jeroen Mensink in de Tienkamp voor duurzame gebiedsontwikkeling.

Analyse

26 augustus 2020

Amsterdam straat Pixabay door djedj (pixabay.com)

Maak een keuze voor een rechtvaardige stad

Met het essay 'Maximaal, gelijk, voldoende, vrij. Vier perspectieven op de rechtvaardige stad' doet hoogleraar Edwin Buitelaar een poging duidelijk te krijgen wat een inclusieve stad kan zijn. Een interview.

Uitgelicht
Analyse

25 augustus 2020

Rotterdam vanaf Burghsluissingel, Wikimedia Commons

Substantieel meer betaalbare woningen nodig voor huisvesting economische daklozen

Er zijn substantieel meer betaalbare woningen nodig om economische daklozen in met name de Randstad onderdak te bieden. In de Amerikaanse staat Californië bouwt men om dezelfde reden in no time hotels om.

Analyse

24 augustus 2020

communicatie -> Photo by Headway on Unsplash

Vertrouwenscrisis in gebiedsontwikkelingen: zo kan communicatie je helpen

Gebiedsontwikkeling gaat vaak gepaard met discussies en oplopende emoties bij betrokkenen. Adviseur Kristel Jansen in de Wal legt via drie casussen uit hoe je communicatie kunt inzetten om deze crises te voorkomen of op te lossen.

Uitgelicht
Analyse

20 augustus 2020

Songo Mnara -> Plouf250 Ruins of Songo Mnara, inside the main building Tanzania 28 February 2016

Afrikaanse stedenbouw als voorbeeld van inclusiviteit

In het recente debat rond de Black Lives Matterbeweging speelt sociale en ruimtelijke ongelijkheid een belangrijke rol. Voor Dean Saitta zijn Afrikaanse steden een bron van inspiratie voor inclusieve stedenbouw.

Analyse

20 augustus 2020

Singapore - Photo by Swapnil Bapat on Unsplash

Hoe de overheid in Singapore steeds weer voor betaalbare woningen zorgt

In een door de overheid gestuurd woningbouwprogramma kunnen inwoners van Singapore al een halve eeuw nieuwe betaalbare, gesubsidieerde woningen kopen.

Analyse

18 augustus 2020

shared space drachten | "Shared-space-drachten_21" (CC BY-ND 2.0) by CROW-Fietsberaad

Hoe en wanneer pas je shared space toe?

Den Haag en Amsterdam kennen problemen met shared space, terwijl deze hiërarchieloze verkeersinrichting in Utrecht juist goed werkt. Begrijpen wanneer shared space (niet) goed werkt, helpt om betere keuzes te maken in gebiedsontwikkeling.

Analyse

14 augustus 2020

floriade "Floriade - Main Garden" (CC BY-SA 2.0) by roger4336

Gebiedsontwikkeling volgt etiket

Hoe werkt thematische gebiedsontwikkeling? Publicist JaapJan Berg gaat op zoek naar de kern van de zaak en kijkt specifiek naar de Floriade als opmaat voor de Hortuswijk in Almere.

Uitgelicht
Analyse

10 augustus 2020

Sociale woningbouw -> Sociale Woningbouw" (CC BY 2.0) by CorporatieNL

Zoek als corporatie vooral de verbinding met marktpartijen

Hoe kunnen gemeente, corporaties en marktpartijen samenwerken in binnenstedelijke transformatie? Ga vooral strategische allianties aan voor een evenwichtige woningmarkt.

Analyse

6 augustus 2020

huizen bovenaf -> Photo by Tom Rumble on Unsplash

Waarden bieden uitkomst in verhitte debatten over gebiedsontwikkeling

Van binnenstedelijk verdichten versus bouwen in het groen tot de heffing op woningcorporaties: een nieuw model moet uitkomst bieden in deze verhitte discussies. Annius Hoornsta en Arjen Gielen leggen uit hoe dit op waarden gebaseerde systeem werkt.

Analyse

28 juli 2020

planschade papieren tekentafel -> Accelerator Area Development" (CC BY 2.0) by locusresearch

Planbatenheffing: tussen droom en baat staan wetten in de weg en praktische bezwaren…

Waarom zou een gemeente wel planschade moeten betalen aan ontwikkelaars, maar geen planbatenheffing mogen krijgen? Frank ten Have deed onderzoek voor minister Ollongren en adviseert negatief. In de Kamerbrief ziet hij gelukkig ook kansen.

Analyse

27 juli 2020

groene daken stad ->Photo by chuttersnap on Unsplash

Gebiedsontwikkeling en corona: het wensenlijstje groeit, de beschikbare middelen nemen af

Wat kunnen we zeggen over de gevolgen van de coronacrisis voor gebiedsontwikkeling op de langere termijn? Ideeën genoeg, maar de middelen nemen af. Wie pakt de handschoen op voor een coronaproof businesscase?

Uitgelicht
Analyse

10 juli 2020

Future city -> Photo by Victor Garcia on Unsplash

'Scenarioanalyses helpen om keuzes te maken bij toenemende onzekerheid'

Om de bouwopgave van een miljoen nieuwe woningen te realiseren, moet flexibiliteit gewaarborgd worden. Volgens Joep Arts van Bouwinvest kan dit door meer in scenario’s te denken. "Zo kom je zo min mogelijk voor verrassingen te staan."

Analyse

8 juli 2020

Hoog catherijne Utrecht -> beeldenbank SKG door Redactie Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

Mixen in hoge dichtheden boven het spoor: juist nu!

Hoe meer en beter we ov-knooppunten voor verdichting kunnen gebruiken, des te effectiever dit is voor de stad. Hoe zorgen aansprekende voorbeelden uit het buitenland daarbij voor een financiële architectuur die bijdraagt aan haalbare projecten?

Analyse

7 juli 2020

Harlingen -> S.Möller

Staatssteun bij grondaankoop: wie trekt aan het langste eind?

Kan een gemeente die grond koopt achteraf de prijs aanpassen? Advocaat Manfred Fokkema over deze kwestie in Harlingen: "Dit wordt waarschijnlijk een nieuw standaardarrest voor de praktijk van project- en gebiedsontwikkeling."

Analyse

7 juli 2020

Brandaris Zaandam" (CC BY-SA 2.0) by Marcel Oosterwijk

Gemeente en corporaties maken samen werk van achterstandswijk Poelenburg

De Zaanse wijk Poelenburg heeft al jaren geen beste reputatie. Gemeente, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties hebben een twintigjarig pact gesloten dat zich richt op wonen, criminaliteit, onderwijs en werk.

Analyse

6 juli 2020