Analyse

Mechanieker Amersfoort - fietsproductie en -verkoop in de Nieuwe Stad door Bureau Stedelijke Planning (Bureau Stedelijke Planning)

Winkelleegstand eruit, maakindustrie erin

Terwijl de maakindustrie lokaal groeit, verkeren winkels in zwaar weer. Combineer die twee daarom, stellen Valérie Noordink en Ellen Scholten van Bureau Stedelijke planning voor. Dat biedt kansen voor het centrum én de periferie van de stad.

Analyse

21 april 2021

Cover Data & gebiedsontwikkeling door Chris Liverani (Unsplash)

Wat er met data kan - en waarom we deze nog niet gebruiken

In de eerste publicatie uit de serie ‘data & gebiedsontwikkeling’ analyseren Ruben Visser (Over Morgen) en Inge Janse (Leerstoel Gebiedsontwikkeling) wat de mogelijkheden van data zijn, wat deze tegenhoudt, en hoe dat op te lossen is.

Uitgelicht
Analyse

16 april 2021

Rijnhaven in Rotterdam door *_* (Flickr)

In Rotterdam zorgt publiek-private samenwerking voor rust

Hoe maak je samen een stad als de ruimte steeds schaarser wordt en de prijzen alleen maar stijgen? Dat weet Hermineke van Bockxmeer, concerndirecteur Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam.

Analyse

14 april 2021

Rust Reuring Ruis door BURA urbanism (BURA urbanism)

Betrek alle belanghebbenden bij ontwerpend onderzoek binnen gebiedsontwikkeling

Ontwerpend onderzoek kan in verschillende gedaanten en gradaties een doorslaggevende rol spelen in gebiedsontwikkeling analyseert Marco Broekman. Daarvoor is volgens hem wel commitment nodig van alle belanghebbende partijen.

Analyse

30 maart 2021

Luchtfoto bedrijventerrein Coenecoop, Waddinxveen door KiwiK (Shutterstock)

Klein vastgoed heeft de toekomst, einde XXL-dozen in zicht

Grootschalige vastgoedlocaties krijgen de zwaarste klappen als gevolg van de coronacrisis, aldus ABN AMRO. De vraag naar kleine kantoor- en winkelpanden blijft ook in deze roerige tijden overeind, maar de XXL-dozen verdwijnen.

Analyse

26 maart 2021

Luchtfoto Almere Duin door Top-Shot (Gemeente Almere)

Niet het ruimtelijk ontwerp maar het concept is leidend in gebiedsontwikkeling

Volgens Amvest-projectdirecteur Maarten Janssen wordt conceptontwikkeling steeds belangrijker in gebiedsontwikkeling. Daardoor verandert de rol van ruimtelijk ontwerp.

Analyse

22 maart 2021

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (Shutterstock)

Zo stuurt het Rijk op meer woningbouw in de 14 NOVI-gebieden

Samen met betrokken steden en private partijen werken de ministeries van BZK en I&W aan de integrale ontwikkeling van veertien grootschalige woningbouwgebieden. In deze NOVI-gebieden is ruimte voor 600.000 woningen.

Analyse

18 maart 2021

Hardlopers in de stad door canadastock (Shutterstock)

Doe de Tienkamp: gezondheid is onlosmakelijk verbonden met gebiedsontwikkeling

De vergrijzing, zorgkosten, welvaartsziekten, ze nemen allemaal toe. Strategisch adviseur Agnes Franzen laat zien wat de mogelijkheden van gebiedsontwikkeling zijn om bij te dragen aan de gezondheid van bewoners.

Uitgelicht
Analyse

18 maart 2021

Luchtfoto Utrecht door Sebastiaan ter Burg (Flickr)

Maak de kostenverhaalsregeling in de Omgevingswet flexibel

Biedt de Omgevingswet straks voldoende flexibiliteit om kostenverhaal toe te passen? Juridisch adviseur Evert Jan van Baardewijk analyseert dit aan de hand van het bestemmingsplan Retailpark Belvédère van de gemeente Maastricht.

Analyse

22 februari 2021

EnterNL gebied door PosadMaxwan (SADC)

Neem de tijd om de toekomst uit te vinden in gebiedsontwikkeling

Plannen nemen een voorschot op de toekomst, maar die pakt bijna altijd anders uit dan gedacht. Reinoud Fleurke gaat in op de vraag hoe om te gaan met die onzekerheid in gebiedsontwikkeling en doet dit aan de hand van de casus Enter[NL] bij Schiphol.

Uitgelicht
Analyse

19 februari 2021

De Warren Woongebouw door Natrufied Architecture (www.natrufied.nl)

Dit is de manier om een wooncoöperatie van de grond te krijgen

Veel wooncoöperaties halen de eindstreep niet. Gerard Roemers van De Warren, de eerste zelfbouw-wooncoöperatie van Amsterdam, legt uit waarom dit initiatief wél van de grond komt.

Analyse

18 februari 2021

Hong Kong Skyline door Florian Wehde (Unsplash)

Doe de Tienkamp: duurzame gebiedsontwikkeling met een afgewogen programma

Duurzame gebiedsontwikkeling met een programma dat oog heeft voor People, Planet én Profit is geen vanzelfsprekendheid. Agnes Franzen en Tom Daamen reiken instrumenten en denkrichtingen aan om de balans te houden.

Analyse

17 februari 2021

RAUM Berliner Garten door Jelmer de Haas (Jelmer de Haas)

Zo laat je culturele plekken floreren en steden bloeien

Kunst en cultuur dragen bij aan levendige en aantrekkelijke wijken. Rinske Brand maakt duidelijk wat nodig is om broedplaatsen, cultuurhuizen en creatieve hubs te laten slagen en zo toegevoegde waarde te hebben voor gebiedsontwikkeling.

Analyse

16 februari 2021

Aanleg tunnel door Ricardo Gomez (Unsplash)

'Nederland, kijk naar Denemarken voor financiering infrastructuur'

Terwijl in Nederland veel infraprojecten hun budgetten ruim overschrijden (Noord-Zuidlijn) of maar niet van de grond komen (Lelylijn), gaan de Denen voortvarend te werk. Mobiliteitsexpert Frank Menger destilleert de te leren lessen.

Analyse

8 februari 2021

Binnenhof door AJEL (Pixabay)

Omgevingswet zorgt klein jaar voor invoering vooral voor twijfel en onenigheid

Haperende ICT-systemen, gerommel in de Eerste Kamer, en oplopende kosten. 2021 is nog niet het jaar van de Omgevingswet, maar de wet moet toch echt op 1 januari 2022 in werking treden.

Analyse

8 februari 2021

Illustratie Circulair Bouwen door Rémon Mulder (Gebiedsontwikkeling.nu)

Circulair ontwikkelen: even beloftevol als complex

De bouwsector en gebiedsontwikkeling kunnen in de omslag naar een duurzame, circulaire economie een essentiële rol spelen, stellen hoogleraar Ellen van Bueren en onderzoeker Jolien Kramer. Ze inventariseren de hobbels en bijbehorende oplossingen.

Uitgelicht
Analyse

29 januari 2021

Park A-Gogelweg Den Haag door Michiel1972 (commons.wikimedia.org)

Zo kun je met data de leefbaarheid verbeteren

Het gebruik van data biedt kansen om de leefbaarheid te verbeteren, maar dit is nog lang geen gemeengoed. Data-adviseur Christian Verhagen legt via ervaringen in Den Haag uit hoe wijkprofielen hierbij kunnen helpen.

Uitgelicht
Analyse

22 januari 2021

Homeless man, dakloos -> Photo by John Moeses Bauan on Unsplash

Een toegankelijke stad wordt niet gepland, maar geleefd

Steeds meer mensen kunnen onvoldoende deelnemen aan leven in de stad. Wat hebben deze inwoners nodig om de achterstand die ze hebben weer in te lopen? Aandacht voor de geleefde stad in plaats van de geplande stad, stellen experts.

Analyse

15 januari 2021

Co Verdaas en Tom Daamen door Marc Blommaert (Gebiedsontwikkeling.nu)

Gebiedsontwikkeling is terug van nooit weggeweest

In een voorpublicatie van de Gebiedsontwikkeling.krant laten hoogleraar Co Verdaas en SKG-directeur Tom Daamen hun licht schijnen op de toenemende aandacht van de rijksoverheid voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland.

Uitgelicht
Analyse

15 januari 2021

Odeon Rotterdam door Google Maps (Google Maps)

De wooncoöperatie in Rotterdam mislukte - en dat leverde 5 lessen op

Na drie jaar werken trekken de bestuursleden van Het Rotterdams Woongenootschap, een treurige conclusie: onder de huidige condities is er geen ruimte voor coöperatief wonen in Rotterdam. Hoe kan het anderen wél lukken om te slagen?

Analyse

14 januari 2021