Analyse

stad land overgang co en friso publicatie

Co Verdaas en Friso de Zeeuw over ruimtelijke opgaven: "Krachtenbundeling, dat is de truc"

Hoe kan Nederland de grote ruimtelijke opgaven aanpakken? Hoogleraren Friso de Zeeuw en Co Verdaas vertellen over hun oplossingen, afkomstig uit de publicatie Nieuw sturingsconcept voor de inrichting van Nederland.

Uitgelicht
Analyse

2 juli 2020

zonnepanelen -> Photo by Andreas Gücklhorn on Unsplash

Experts zetten vier vraagtekens bij ingeleverde RES-plannen

Analyse van de ingeleverde regionale energiestrategieën (RES) maakt duidelijk dat er te veel focus ligt op zonne-energie, ten koste van windmolens. Experts plaatsen deze en drie andere vraagtekens bij het realiteitsgehalte van de plannen.

Analyse

26 juni 2020

Co Verdaas en Tom Daamen door Marc Blommaert (Gebiedsontwikkeling.nu)

Gebiedsinvesteringszone als instrument om gebieden te versterken

Kan het instrument gebiedsinvesteringszone (GIZ) helpen de nodige ruimtelijke investeringen te organiseren? Een analyse van hoogleraar Co Verdaas en SKG-directeur Tom Daamen.

Uitgelicht
Analyse

25 juni 2020

stad avond -> Photo by Hugh Han on Unsplash

Gezocht: standaarden voor smart cities in het post-coronatijdperk

Digitale diensten in de stad zijn niet alleen een zegen, maar in potentie ook een vloek voor onze privacy en zelfredzaamheid. Dat stelt data-adviseur Paul Strijp van de provincie Noord-Holland in een kritisch essay.

Analyse

25 juni 2020

rotterdam dak trap Cover: Frans Berkelaar / PxHere

Voortbouwen op de schouders van reuzen: het Rotterdamse daklandschap als tegengif voor ongelijkheid

Het oppervlak van alle platte daken in Rotterdam staat gelijk aan 3.700 voetbalvelden. Wat moet een stad hiermee? Juist onze daken kunnen ruim baan geven aan een evenwichtige en inclusieve stad, betoogt Teun van den Ende.

Analyse

18 juni 2020

Illustratie GO krant zomer 2020 Rachel Sender door Rachel Sender (Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit kunnen we leren van de coronacrisis

In een voorpublicatie van de gebiedsontwikkeling.krant maken hoogleraar Co Verdaas en SKG-directeur Tom Daamen de balans op van de serie #crisiscolleges op gebiedsontwikkeling.nu.

Uitgelicht
Analyse

18 juni 2020

Riverside Tirana (Credits: Stefano Boeri Architetti)

Coronacrisis zorgt voor vernieuwing in gebiedsontwikkelingsplannen

Wereldwijd verschijnen de eerste masterplannen voor stadswijken die rekening houden met uitbraken van corona. Veiligheid, groen en mobiliteit staan daarin centraal.

Analyse

17 juni 2020

Black Lives Matter protest - Pixabay

‘De klap komt later’. Over het vertraagde effect van COVID-19 op institutioneel racisme en segregatie.

Reinout Kleinhans, Universitair Hoofddocent aan de TU Delft, vergelijkt de segregatie in Amerikaanse steden met de Europese situatie en analyseert welke invloed de coronacrisis zal hebben op de inclusieve stad.

Uitgelicht
Analyse

17 juni 2020

Woningbouw - Pixabay

Waar en hoe kunnen we wonen in 2030?

Hoe combineren we alle wensen en vereisten op het gebied van wonen, werken, klimaat, bereikbaarheid en behoud van natuur? Een vooruitblik naar 2030.

Analyse

15 juni 2020

EVa Lanxmeer Wikimedia Commons

Aandacht voor gezonde gebiedsontwikkeling neemt toe

Mede door de coronacrisis realiseren partijen zich steeds beter dat ruimtelijke ordening van groot belang is voor de gezondheid. Nieuwe publicaties van de Nederlandse overheid en de Wereldgezondheidsorganisatie helpen om betere keuzes te maken.

Analyse

8 juni 2020

"Heuvellandschap Epen en Vijlen - Zuid-Li" (CC BY-ND 2.0) by Frans Berkelaar

Neem het landschap nu eens serieus in ruimtelijk beleid

Aan de hand van het Limburgse Heuvelland pleiten promovendi Karim van Knippenberg en Wim Bosschaart voor een 'landschapsinclusief omgevingsbeleid'. “Laten we ons landschap eindelijk serieus nemen.”

Uitgelicht
Analyse

8 juni 2020

Zelfbouw Buiksloterham - wikimedia commons

‘Omgevingswet vraagt om balans tussen loslaten en kaders’

De Omgevingswet zegt verrassend weinig over ‘welstand’, merken experts Sarah Ros en Bas Schouten op. De focus ligt vooral op het uiterlijk van bouwwerken en de omgevingskwaliteit. Dat vereist van gemeenten dat zij loslaten én kaders stellen.

Analyse

4 juni 2020

Woningbouw - Pixabay

Rapport: woningbouwproductie moet fors omhoog

In het kritische rapport ‘Ruimte voor wonen’ pleit de ambtelijke groep ‘Brede Maatschappelijke Heroverwegingen’ voor vergaande ingrepen om de woningproductie te versnellen.

Analyse

27 mei 2020

rijtjeshuis in het groen | Wikimedia Commons / Mark Ahsmann / CC BY-SA 3.0

En tóch moeten we meer eengezinswoningen bouwen

Hoogleraar Friso de Zeeuw en adviseur Geurt Keers zijn niet onder de indruk van de analyse van het PBL: Nederland wil meer eengezinswoningen.

Uitgelicht
Analyse

26 mei 2020

trein naast huizen -> DRIMNAGH LUAS TRAM STOP [GOLDENBRIDGE CE" (CC BY-SA 2.0) by infomatique

Welke bewoners vangen het meeste geluid op?

De Rotterdamse wijk Nieuw Kralingen komt pal naast drukke verkeersaders en metaalbedrijven te liggen. Zijn het de goedkope woningen die het geluid opvangen?

Analyse

22 mei 2020

Groupius Apeldoorn - ouderenwoningen door Groupius Wonen (Groupius Wonen)

Woonomgeving voor ouderen: grote vraag, moeizaam aanbod

Iedereen is het erover eens: er moeten snel meer woningen komen voor senioren. Er is alleen een gebrek aan locaties, de financiering is lastig, en samenwerking tussen partijen lukt niet altijd, vertellen ontwikkelaars.

Uitgelicht
Analyse

19 mei 2020

Co Verdaas college Sweco

Online werken vanuit een groene woonomgeving

Het zou zomaar kunnen: structureel online werken in een rustige, groene woonomgeving, aldus hoogleraar Co Verdaas over de gevolgen van de coronacrisis.

Analyse

18 mei 2020

Haven IJmuiden Wikimedia Commons

Doe de tienkamp: ruimtelijke risico's bij duurzame gebiedsontwikkeling

Het verdient aanbeveling met een plan minder hinder voor de omgeving te veroorzaken dan wettelijk is toegestaan, aldus Agnes Franzen in een nieuw hoofdstuk van ‘Doe de tienkamp’.

Uitgelicht
Analyse

14 mei 2020

Woningbouw - Pixabay

Hoogleraar Boelhouwer: tijdelijke woningen nodig tegen woningnood

Volgens hoogleraar Peter Boelhouwer moet de woningbouwproductie fors omhoog. Om de grote vraag naar betaalbare woningen te lenigen moeten gemeenten op korte termijn inzetten op de bouw van tijdelijke woningen.

Analyse

11 mei 2020

tom en co 2

Volle kracht (digitaal) vooruit!

Kenmerkend aan gebiedsontwikkeling is dat het altijd anders gaat dan voorzien. Een conjuncturele dip, een crisis op de woningmarkt, nieuwe normen rondom PFAS, een uitspraak van de Raad van State, een innovatie die een kans biedt, een virus. Het onde…

Analyse

1 mei 2020