platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Hoe kennis en talent willen wonen

Hoe kennis en talent willen wonen

Beleidsmakers en ontwikkelaars doen hun best om woon- en leefklimaten aantrekkelijk te maken voor kenniswerkers, zelfstandige mensen met een hoge opleiding en kennis-intensieve banen. Maar wat is een aantrekkelijk woon- en leefklimaat? Wat moet een woonomgeving bieden om deze doelgroep naar zich toe te trekken? Een net afgestudeerde starter heeft andere wensen dan goed verdienende expat.

Bijeenkomst Provada ‘Woonplaatskeuze en woonwensen van kenniswerkers’

Kenniswerkers zijn van belang omdat zij talent, economische en culturele voordelen brengen aan een stad, aldus Sandra van Liere van BCI. De groep is echter zeer divers. Zo zoeken ingenieurs het vaker in rustigere buitenwijken, terwijl de creatievere groep liever in het centrum boven een café woont. In de Atlas voor Gemeenten 2013 worden acht factoren genoemd. Factoren zoals het culinaire aanbod, veiligheid, het historische karakter, baankansen en bereikbaarheid spelen mee in de woonplaatskeuze. Van Liere concludeert dat het gemeentelijk beleid en het woonbeleid op elkaar moeten worden afgestemd.

Sushibar

Jan Klerks, zelfstandig ondernemer en directeur Stichting Hoogbouw, gaat als kenniswerker in op zijn wensen en ervaringen. Hij woont het liefst in hoogbouw, midden in het centrum met alle bijkomende voorzieningen. Maar voor zijn werk heeft hij liever een betaalbare werkplek met rust en privacy. Volgens hem is het kleinste niveau belangrijk. Voor hem is de kleine sushibar om de hoek een grotere trekker dan het Rotterdams Philharmonisch Orkest, dat aan de overkant speelt. Doorgaans wordt er niet gesproken over dergelijke kleine voorzieningen bij het promoten van woningen.

Vraaggericht

De derde presentatie werd gegeven door José Meijboom, projectmanager Nieuw Delft (Spoorzone Delft). Delft wilt met het nieuwe gebied net afgestudeerden beter vasthouden. Hoewel iets meer dan de helft van de starters zegt te willen blijven in Delft, doet slechts ongeveer een kwart dit. De voornaamste reden om te vertrekken is het tekort aan geschikte woningen. Om aan te sluiten op de wensen van starters wordt er vraaggericht ontwikkeld. Er zijn veel verschillende type mensen te onderscheiden met ieder hun eigen leefstijl. Sommigen zoeken een hoogstedelijke omgeving, terwijl anderen liever in een rustigere omgeving wonen. Met het Actieprogramma ‘Bind de Kenniswerker’ wordt getracht een plek te bieden aan de kenniswerkers en hun leefstijlen. Nieuw Delft moet levendig worden met aantrekkelijke voorzieningen en bovenal betaalbaar zijn voor net afgestudeerden. Het moet starters een doorstroommogelijkheid bieden.

Community

Alwin Beernink, directeur Park Strijp-S Beheer vertelt over de woning- en cultuurontwikkelingen in Strijp-S. In Eindhoven heerst het ondernemers-DNA volgens Beernink. Daarom wordt er focus gelegd op kluswoningen. Met Strijp-S wilt de stad denkers en talent aantrekken. Hun doelgroep is met name de mensen van de Design Academy Eindhoven, die na afstuderen vaak ergens anders gaan wonen. Dit zijn vaak extraverte, experimentele mensen, aldus Beernink. De aanwezige ruimtes en voorzieningen moeten hierop inspelen. Door informele ontmoetingen te stimuleren - ook tussen verschillende groepen mensen - wordt een sterke community gecreërd. De flexibele lofts bieden niet alleen ruimte voor woningen, maar ook horeca en andere ondernemingen. Aspirant-bewoners wordt gevraagd te verwoorden wat zij zullen toevoegen aan de community.

Leefstijlen

Het mag duidelijk zijn dat het aantrekken en vasthouden van kenniswerkers geen eenduidige opgave is. Verschillende leefstijlen willen ieder wat anders van hun omgeving. Ontwerp en beleid op maat is hoe op succesvolle wijze kenniswerkers kunnen worden aangetrokken. Daarnaast spelen werkgelegenheid, aantrekkelijke voorzieningen en een sterk historisch achtergrond grote rollen.

Andere verslagen van Provada bijeenkomsten

Auteur

Portret - Wilson Wong
Wilson Wong

Project Manager at Ideal Projects

Bekijk alle artikelen