Portret - Eric Burgers

Eric Burgers

Zelfstandig journalist


Artikelen door Eric Burgers

38 artikelen

Portret Marlon Boeve door Sander van Wettum (bron: SKG)

Marlon Boeve start als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Marlon Boeve treedt aan als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. In gesprek met Eric Burgers geeft zij aan wat omgevingsrecht voor haar betekent en wat de betekenis ervan is voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

SKG Nieuws

23 september 2022

Machiel van Dorst 2 -> Machiel van Dorst

Machiel van Dorst: "Betrek het welbevinden van mensen in het ontwerp van de leefomgeving"

Het vormgeven van de leefomgeving is volgens hoogleraar Machiel van Dorst een wisselwerking tussen omgeving, gedrag en ontwerp. "De beleving van stad, park en straat op ooghoogte heeft gaandeweg aan belang ingeboet."

Persoonlijk

30 november 2020

waterveiligheid

Deltacongres 2017: de lagere overheden aan zet

Klimaatverandering dicteert meer en meer de ruimtelijke agenda van overheden. Bijgestelde verwachtingen omtrent zeespiegelstijging, weersextremen en waterafvoeren maken duidelijk waar het in de komende decennia om draait: adaptief vermogen. Hoe het…

Verslag

13 november 2017

GO dossier Water & Ruimte

Dossier Water & Ruimte

In een land met een rijke traditie aan ingenieuze water-ontwikkelingen, is water een bekend thema binnen gebiedsontwikkeling. Het dossier Water en Ruimte geeft een overzicht van de betekenis van water en ruimte voor gebiedsontwikkeling aan de hand v…

Nieuws

29 september 2017

Drechtsteden waterveiligheid

Deltaprogramma slaat brug tussen waterbeheer en gebiedsontwikkeling

Wateropgaven zijn altijd al bepalend geweest voor de ontwikkeling en inrichting van Nederland. Toch was een geïntegreerde beschouwing van water en omgeving in beleids- en planvorming nooit vanzelfsprekend. Daar lijkt verandering in te komen. Onder d…

Nieuws

10 juli 2017

Wim Kuiken en Henk Ovink

Deltaprogramma: klimaatopgave stad is wateropgave met link tussen veiligheid en kwaliteit

De wording van Nederland is het verhaal van de gespannen verhouding tussen land cultiveren en water beheersen. Nederlandse waterwerken zijn wereldwijd vermaard. Het Deltaprogramma, inmiddels zeven jaar onderweg, is het meest recente hoofdstuk in dat…

Persoonlijk

10 juli 2017

gelukatlas

Domweg gelukkig, in...

Wat zijn de bouwstenen van een gelukkig stemmende leefomgeving? De vraag houdt de gemoederen bezig, getuige het vorig jaar gepresenteerde appèl van de NEPROM aan de rijksoverheid om richting te geven aan het woonmilieu van de toekomst, “Ruimte maken…

25 mei 2017

Straat Amsterdam

Klimaatadaptatie: verse kennis in hapklare brokken

De afronding van het tweejarige onderzoeksproject 'De klimaatbestendige stad, inrichting in de praktijk' ging op 5 april gepaard met een beschouwing van de belangrijkste resultaten. Het aan de Hogeschool van Amsterdam en de Hanzehogeschool Groningen…

Onderzoek

1 mei 2017

Regen Amsterdam

Klimaatadaptatie in de stad: van theorie naar praktijk

De noodzakelijkheid van een klimaatbestendige inrichting van stedelijk gebied is zo langzamerhand zonneklaar. Door hoosbuien veroorzaakte schades en overlast en tussen de stenen van de stad hoog oplopende temperaturen drukken iedereen, beheerders en…

Nieuws

29 april 2017

water

In de schaduw van de succesvolle stad

Hoe veilig, bereikbaar, groen of culinair verantwoord zijn de 50 grootste gemeenten van Nederland? De onderzoekers van Atlas voor gemeenten leggen de G50 jaarlijks langs de lat. Analyses aan de hand van maar liefst 50 criteria monden uit in conclusi…

Verslag

20 juni 2016

Delft

Adviesgroep o.l.v. Deetman drukt gemeente Delft op het hart: 'U heeft goud in handen.'

Gemeente Delft verkeert in zwaar weer. Dit gegeven vormde vorig jaar aanleiding voor het college van B en W om advies in te winnen over een mogelijk toekomstperspectief. De Adviesgroep ‘Delft Herstelt’ onder leiding van Wim Deetman benoemt in haar r…

16 maart 2016

2016.02.05_Delta dilemmas: reconsidering the Dutch approach

Delta dilemmas: reconsidering the Dutch approach

Van de Zuiderzeewerken tot en met de Zandmotor: Nederlandse waterbouwkundig ingenieurs, ruimtelijk ontwerpers, planologen, beleidsmakers en bestuurders hebben zich gedurende de afgelopen honderd jaar in staat getoond volk, have en goed tegen het alo…

Verslag

5 februari 2016

2015.12.16_Stads en klimaat financiën worden verbonden1

CO2 beteugelen: steden worden aangesloten op klimaatfinanciering

Steden zijn wereldwijd verantwoordelijk voor 70 % van de door de mens veroorzaakte broeikasgasemissies. Maatregelen tegen dergelijke emissies op stadsniveau kunnen klimaatmitigatie en duurzame economische groei dus wezenlijk bespoedigen. Deze maatre…

Nieuws

16 december 2015

2015.12.09_Bodembeleid in beweging_C

Bodembeleid in beweging

Drinkwater, schaliegas, CO₂, paalfunderingen, parkeergarages. Wat halen we uit de bodem? Wat stoppen we erin? Wat bouwen we erbovenop? De overheid, van Rijk tot gemeenten, ziet heil in een gebiedsgerichte benadering. Een integrale afweging van funct…

Persoonlijk

9 december 2015

2015.10.24_De weidse landschappen van Dirk Sijmons_C

De weidse landschappen van Dirk Sijmons

Op 16 oktober nam Dirk Sijmons afscheid als hoogleraar Landschapsarchitectuur aan de TU Delft. In zijn uittreerede “Bewogen bewegingen, landschap onder de motorkap” stond Sijmons stil bij een aantal mijlpalen.

Verslag

24 oktober 2015

2015.09.25_De wateropgaven van Zuidas_cover

De wateropgaven van Zuidas

De Zuidas in Amsterdam is volop in ontwikkeling. Er wordt gepland, gegraven en gebouwd. Die stedelijke vernieuwing gaat gepaard met een flinke wateropgave. Vierkante meters te dempen water en te verharden oppervlak worden vooraf gecompenseerd. Hoe d…

Persoonlijk

25 september 2015

2015.09.25_Ruimtelijke adaptatie: ‘Alle beetjes helpen’_cover

Ruimtelijke adaptatie: ‘Alle beetjes helpen’

Onder de paraplu van het Deltaprogramma maken overheden op alle niveaus Nederland beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering die de waterhuishouding aangaan. Dit gebeurt stukje bij beetje en overwegend gebiedsgericht. Hoe werkt een water…

Persoonlijk

25 september 2015

2015.06.26_De tocht door het oerwoud_cover en thumb

De tocht door het oerwoud

In hoeverre zijn maatschappelijke en technologische vernieuwing van invloed op de theorie en praktijk van gebiedsontwikkeling? Ellen van Bueren, vanaf 1 april hoogleraar Urban Development Management aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft, en Fri…

Nieuws

26 juni 2015

2015.06.11_Stedelijke governance in de EU en China: zelf sturen en bijsturen_cover en thumbnail

Stedelijke governance in de EU en China: zelf sturen en bijsturen

De positie en rol van steden binnen institutionele verhoudingen verschuiven. In mei publiceerde het kenniscentrum LSE Cities (London School of Economics) twee essays over het besturen van grootstedelijke gebieden. Jon Pierre verkent drie trends die…

Nieuws

11 juni 2015

2015.06.02_Hoed uw erfgoed_660

Hoed uw erfgoed! Presentatie Atlas voor gemeenten 2015

Hoe belangrijk is materieel erfgoed voor gemeenten? Uit de Atlas voor gemeenten 2015 blijkt dat monumentale steden een stuk aantrekkelijker worden gevonden dan steden zonder een noemenswaardige en zichtbare historie. Op zowel toeristen als de Nederl…

Verslag

2 juni 2015