Frans ten Have

Frank ten Have

Gepensioneerd partner bij Deloitte Real Estate en sinds 1 juni 2020 wethouder bij de gemeente Midden Delfland


Artikelen door Frank ten Have

35 artikelen

Two wind mills in a polder landscape near the village of Maasland, the Netherlands. Maasland is a village in the province of South Holland in the Netherlands door Frank Cornelissen (bron: shutterstock)

Leuk, al dat groen, maar wie betaalt de rekening?

Groen en water zijn goed voor gezondheid, klimaatadaptatie en recreatie, maar voor beheer krijgen gemeenten te weinig middelen. Ten onrechte, zegt wethouder Frank ten Have. Hij pleit voor de financiële waardering van groenblauwe kwaliteiten.

Opinie

20 mei 2022

Bouwrijpe grond door Door Puttachat Kumkrong (bron: Shutterstock)

Waarom verliezen uit het verleden geen beperking hoeven zijn voor actief grondbeleid in het heden

Frank ten Have, expert gebiedsontwikkeling, kijkt terug op trends in het grondbeleid van gemeenten en pleit op basis daarvan voor een actievere houding van gemeenten.

Analyse

19 oktober 2021

GO Column Frank ten Have door Robin Duister (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Weeg bij planologische beslissingen het belang van (zeven) toekomstige generaties mee

Niet de waan van de dag, maar de belangen van toekomstige generaties moeten leidend zijn bij planologische beslissingen, aldus columnist Frank ten Have.

Opinie

9 november 2020

GO Column Frank ten Have door Robin Duister (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Blijft de auto de norm in het landelijke gebied?

In grote steden is het een trend om de parkeernorm te verlagen om de betaalbaarheid van woningen te vergroten. Columnist Frank ten Have vraagt zich af of dit ook voor kleine kernen in het landelijke gebied opgaat.

Opinie

3 september 2020

Go zomertour header

Park Allemansgeest Voorschoten: sierlijke Jugendstil

In GO Zomertour vertellen experts & liefhebbers over hun favoriete gebiedsontwikkeling. In deel 4: Park Allemansgeest in Voorschoten. De kwaliteit van de wijk is voor Frank ten Have reden om gebiedsontwikkeling vooral aan marktpartijen over te laten.

Casus

7 augustus 2020

planschade papieren tekentafel -> Accelerator Area Development" (CC BY 2.0) by locusresearch

Planbatenheffing: tussen droom en baat staan wetten in de weg en praktische bezwaren…

Waarom zou een gemeente wel planschade moeten betalen aan ontwikkelaars, maar geen planbatenheffing mogen krijgen? Frank ten Have deed onderzoek voor minister Ollongren en adviseert negatief. In de Kamerbrief ziet hij gelukkig ook kansen.

Analyse

27 juli 2020

GO Column Frank ten Have door Robin Duister (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Erfpacht als retro-innovatie voor betaalbare woningen

“Erfpacht geeft de erfpachter lagere lasten en de gemeente meer mogelijkheden.” Columnist Frank ten Have breekt een lans voor erfpacht als retro-innovatie waarmee de stad betaalbaar blijft.

Opinie

9 juni 2020

GO Column Frank ten Have door Robin Duister (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Daklozen zijn de échte woningzoekenden

Bij de oplossing van de woningnood moeten we niet beginnen bij starters en doorstromers, maar bij mensen die geen énkel dak boven hun hoofd hebben, meent Frank ten Have.

Opinie

1 april 2020

Nieuwbouw Berkel en Rodenrijs door Michiel1972 (bron: Wikimedia Commons)

NVM slaat plank mis met verwijt aan gemeenten van te hoge grondprijzen

Nieuwbouwwoningen zijn te duur omdat gemeenten te hoge grondprijzen vragen, stelt NVM-voorzitter Onno Hoes. Een wijdverbreid misverstand, meent Frank ten Have. De grondprijs is geen oorzaak, maar resultante van de vastgoedprijzen.

Uitgelicht
Analyse

30 maart 2020

Go column cover 2

Naar meer samenwerkingsefficiëntie

Wie heeft niet meegemaakt dat een persoon binnen een projectteam niet meewerkt of de boel ophoudt? Maak dat bespreekbaar en selecteer meer op gevoel, zoals we in persoonlijke relaties ook doen, stelt Frank ten Have.

Opinie

23 januari 2020

Go column cover 2

Bouwen óp het water heeft de toekomst

GO COLUMN Waarom niet direct óp het water bouwen in plaats van daar eerst land van te maken? Columnist Frank ten Have schetst uiteenlopende ruimtebesparende en klimaatvriendelijke mogelijkheden.

Opinie

13 november 2019

Bouwlocatie" (CC BY 2.0) by CorporatieNL

Toekomstige financiële opbrengsten van gebiedsontwikkeling te gebruiken als investeringsruimte?

Gemeenten kunnen hun gebiedsontwikkelingen (gedeeltelijk) bekostigen door extra opbrengsten uit de OZB en het Gemeentefonds bij nieuwbouw te reserveren in een investeringsfonds. Frank ten Have berekent mogelijkheden en risico’s aan de hand van een f…

Analyse

7 november 2019

Go column cover 2

Ondernemende adviseurs in vastgoed: dubbel vangen

GO column Adviseurs of profiteurs? Columnist Frank ten Have betrapt steeds meer concullega’s op dubbel vangen door zelf mee te investeren in de oplossing die ze als onafhankelijke expert hebben ingebracht.

Opinie

18 september 2019

Go column cover 2

Zeven oude mannen in de keet

COLUMN RijswijkBuiten is om vier redenen het favoriete project van columnist Frank ten Have. De eerste betreft 'de zeven oude mannen in de keet'.

Opinie

5 juli 2019

RijswijkBuiten by nandasluijsmans

Private financiering van verstedelijkingsopgaven hoeft niet duur te zijn

ANALYSE Private financiering van verstedelijkingsopgaven hoeft niet duur te zijn, als je producenten verantwoordelijk maakt voor de exploitatie. Dat betoogt Frank ten Have van Deloitte Real Estate.

Analyse

28 juni 2019

Go column cover 2

Plannen van bedrijventerreinen is navigeren in de mist

Het plannen en realiseren van bedrijventerreinen is als navigeren in de mist, stelt columnist Frank ten Have. Dat maakt het lastig om uitspraken te doen over verantwoorde investeringen.

Opinie

25 april 2019

Go column cover 2

De zelfdestructieve werking van binnenstedelijke woningbouw

GO COLUMN Meer woningbouw in binnensteden gaat ten koste van andere stedelijke functies. Daardoor kunnen steden hun aantrekkingskracht verliezen, stelt columnist Frank ten Have.

Opinie

14 februari 2019

nieuwbouw houthavens amserdamt 3

Laat Rijk meebetalen aan onrendabele top bij nieuwbouw

ANALYSE Gemeenten lijden verlies op de bouw van nieuwe woningen, terwijl het Rijk ervan profiteert. Laat het Rijk daarom de onrendabele top op nieuwbouw compenseren, stelt Deloitte-partner Frank ten Have.

Nieuws

10 januari 2019

lights

Reductie onrendabele top binnenstedelijke woningbouw via life cycle-benadering?

ANALYSE Kun je stichtingskosten van woningen overbrengen naar de exploitatie, om zo de onrendabele top te verminderen én duurzaamheid te stimuleren? Jazeker, en met succes, stellen Thomas van Bergen en Frank ten Have van Deloitte Real Estate.

Verslag

27 december 2018

utrecht centraal

De financiële waarde van gebiedsontwikkeling voor de omgeving

ONDERZOEK Grote investeringen in infrastructuur beïnvloeden de waarde van vastgoed in de omgeving. Yvon Lustenhouwer en Frank ten Have van Deloitte onderzochten hoe je deze effecten meet – en welk voordeel gebiedsontwikkelaars daarmee kunnen doen.

Onderzoek

30 november 2018