platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie
dossier omgevingswet

Dossier Omgevingswet

De impact van de Omgevingswet op gebiedsontwikkeling wordt steeds concreter. Aan de hand van thema's geeft het dossier Omgevingswet een overzicht van de brede impact ervan.

Thema's vanuit Gebiedsontwikkeling:

 • Algemeen: Impact van de Omgevingswet
 • Bestuurscultuur, houding en gedrag
 • Juridische aspecten
 • Omgevingsvisie (gemeentelijke, provinciale en nationale)
 • Omgevingsplan
 • Flexibiliteit en afwegingsruimte
 • Gemeentebestuur (gemeenteraad; b en w)
 • Andere spelers: provincies, private partijen (ontwikkelaars en bouwers), corporaties
 • Participatie
 • Nu al aan de slag met de Omgevingswet
 • Proeftuinen Omgevingswet 
 • Relatie met ontslakken
 • Gebiedsontwikkeling en Omgevingswet
 • Grondbeleid (aanvullingswet grondeigendom) 

Algemeen: Impact van de Omgevingswet

Bestuurscultuur, houding en gedrag

Juridische aspecten

Omgevingsvisie (gemeentelijke, provinciale en nationale)

Omgevingsplan

Flexibiliteit en afwegingsruimte

Gemeentebestuur (gemeenteraad; b en w)

Andere spelers:

Provincies 

Private partijen (ontwikkelaars en bouwers) 

Corporaties

Participatie

Nu al aan de slag met de Omgevingswet

Proeftuinen Omgevingswet 

Relatie met ontslakken

Gebiedsontwikkeling en Omgevingswet

Grondbeleid (aanvullingswet grondeigendom) 


Congressen Omgevingswet:

Contactpersoon: Joost Zonneveld