Recensie

2013.07.03_Zomerspecial boekentips_1_500

More scenes from the rural life

Klinkenborg takes you on a trip to the American countryside. An easy read with hand-drawn illustrations. Certainly a holiday delight.

Recensie

1 juni 2013

2013.04.06_boeken top 5 april_180

Boeken Top 5 - april 2013

Iedere maand plaatsen we op gebiedsontwikkeling.nu een nieuwe boeken top 5: een selectie van net verschenen publicaties die relevant zijn voor ons vakgebied. Deze top 5 is samengesteld in samenwerking met NAi uitgevers.

Recensie

7 april 2013

2013.03.12_urban catalyst ville_660

Urban Catalyst

Duitsland pioniert al jarenlang in de ruimtelijke ordening. Co-creatie, tijdelijk gebruik en onconventionele vormen van stadsontwikkeling zijn al sinds de val van de muur in ontwikkeling. Steden als Berlijn hebben een enorme aantrekkingskracht gekre…

Recensie

11 maart 2013

Thumb_onderzoek_0_667px

Boeken Top 5 - maart 2013

Iedere maand plaatsen we op gebiedsontwikkeling.nu een nieuwe boeken top 5: een selectie van net verschenen publicaties die relevant zijn voor ons vakgebied. Deze top 5 is samengesteld in samenwerking met NAi uitgevers.

Recensie

9 maart 2013

2013.02.10_Interactiemileus en metropolitane clusters_500

Interactiemilieus en metropolitane clusters

Een contradictio in terminis zo op het eerste gezicht: een Hollandse metropool. Aan grote steden doen wij traditioneel immers niet in ons RO-beleid. Toch constateerde men in Amsterdam enige jaren geleden dat de hoofdstad voorzichtige trekken begon t…

Recensie

7 februari 2013

Thumb_onderzoek_0_667px

Boeken Top 5 - januari 2013

Iedere maand plaatsen we op gebiedsontwikkeling.nu een nieuwe boeken top 5: een selectie van net verschenen publicaties die relevant zijn voor ons vakgebied. Deze top 5 is samengesteld in samenwerking met NAi uitgevers.

Recensie

13 januari 2013

The Economics of Enough

Van financiële crisis tot klimaatverandering, van vergrijzing tot het verlies van vertrouwen in de overheid: de maatschappij staat voor een aantal fundamentele problemen. Moeten we het idee opgeven dat de economie altijd groeit? Moeten we minder gaa…

Recensie

11 januari 2013

2012.12.10_Startgebruikers Ebook Gebiedsontwikkeling_300px

Startgebruikers | E-book gebiedsontwikkeling

Toekomstige gebruikers worden steeds meer bij gebiedsontwikkeling betrokken. Doordat de overheid zich terugtrekt en de markt zwak is worden gebruikers steeds belangrijker. Gebruikers worden bepalend voor het proces – ontwikkeling start vanuit de geb…

Recensie

10 december 2012

2012.11.13_Future Practice boek cover

Future Practice. Conversations from the edge of architecture

Financiële instabiliteit, uitputting van natuurlijke bronnen, vergrijzing: de maatschappij wordt geconfronteerd met een serie fundamentele problemen. Al deze problemen hebben ruimtelijke consequenties. Hoewel ontwerpers getraind zijn om ruimtelijke…

Recensie

13 november 2012

2014.11.07_Boek Omgevingsrecht 2014-2015_180

Boek - Omgevingsrecht 2014-2014, wet- en regelgeving

Deze wettenbundel is geschikt voor de dagelijkse praktijk van beleidsmedewerker/juridisch adviseur ruimte, milieu, infrastructuur of als advocaat omgevingsrecht. Daarnaast is deze bundel zeer bruikbaar bij onderwijs in het omgevingsrecht aan univers…

Recensie

7 november 2012

Thumb_stad en kapitaal_1_1000px

Afterlives of Neoliberalism

Toen de beurs op Wall Street in 2008 instortte, de crisis zich snel over de wereld verspreidde en het wanbeleid van de financiële sector aan het licht kwam, werd algemeen aangenomen dat dit een terminaal moment voor een tijdperk zou zijn: het einde…

Recensie

12 oktober 2012

2012.09.30_Basisboek Vastgoedrekenen boek cover

Basisboek Vastgoedrekenen en Vastgoedrekenen met spreadsheets

Vastgoedprojecten (of het nu nieuwbouw, renovatie of complexere binnenstedelijke projecten betreft) komen alleen tot stand met een heldere onderbouwing van de te verwachten waarde en het rendement. Daaraan ligt vastgoedrekenen ten grondslag. Peter V…

Recensie

30 september 2012

2012.08.28_Een zonnige toekomst voor landschappelijk wonen?

Een zonnige toekomst voor landschappelijk wonen?

In tijden van crisis zoekt heel bouwend en ontwerpend Nederland een gouden ei. Iedereen wil meer weten over ruimtelijke kwaliteit, onderscheidend vermogen, consumentgerichtheid in de bouw. In het verlengde daarvan mag ook Landschappelijk Wonen zich…

Recensie

28 augustus 2012

“De valse romantiek van collectief particulier opdrachtgeverschap.”

Nieuw Leyden is een prachtig project, maar helaas wel een uniek geval. Ik zeg helaas, omdat er in mijn ogen enkele unieke gebiedsontwikkelingen in Nederland zijn, die zeer geslaagd zijn, maar niet reproduceerbaar. Daarbij denk ik ook aan Roombeek en…

Recensie

27 april 2012