Go.nu - foto nieuwe website door Tom Daamen (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Deze artikelen zorgden voor de meeste lezers, likes en repliek

31 december 2020

3 minuten

SKG Nieuws Meer dan een kwart miljoen mensen bezochten in het afgelopen jaar Gebiedsontwikkeling.nu. Welke onderwerpen vonden onder hen het meest gretig aftrek? En over welke artikelen woedden de felste discussies? Dat en meer leest u hier.

Van de deceptie die Terneuzen en Amsterdam Zeeburgereiland heten, via speltips in tijden van corona tot de ambities van Rotterdam Parkstad: de leescijfers van Gebiedsontwikkeling.nu geven een aardig beeld van wat onze lezers bezighield in het afgelopen jaar. Saillant detail daarbij is dat corona slechts eenmaal voorkomt in die top-10. Ook laten we hieronder zien welke artikelen tot de meeste discussie en likes leidden op onze LinkedIn-pagina.

Daarnaast geven we enkele algemene cijfers en demografische kenmerken van onze lezersgroep. Spoiler: ruim een kwart miljoen unieke bezoekers bekeken samen ruim een half miljoen pagina’s. Met zulke populariteit voor gebiedsontwikkeling lijkt de terugkeer van een ministerie van ruimtelijke ordening uit electoraal oogpunt daarom weinig minder dan onvermijdelijk.

Namens de redactie van Gebiedsontwikkeling.nu bedanken we u voor al die bezoeken, likes, reacties, retweets, geopende nieuwsbrieven en andere vormen van interesse. Graag tot in het nieuwe jaar!

Meest gelezen artikelen op Gebiedsontwikkeling.nu in 2020

 1. Terneuzen: afgelegen treurparel met een imagoprobleem
 2. Bewoners Amsterdams Zeeburgereiland: “Ik ga hier langzaam dood van verveling”
 3. Hittekaart 2020: druk op woningmarkt neemt verder toe
 4. Gebiedsontwikkeling in de Binckhorst: weinig voorzieningen vanwege of ondanks de Omgevingswet?
 5. 11 tips voor spellen in tijden van corona
 6. NVM slaat plank mis met verwijt aan gemeenten van te hoge grondprijzen
 7. Woningbouw door data-analyse: zo doet Breda dat
 8. Kajsa Ollongren neemt visie leerstoel Gebiedsontwikkeling over grote ruimtelijke opgaven in ontvangst
 9. Woonomgeving voor ouderen: grote vraag, moeizaam aanbod
 10. Parkstad moet Rotterdam-Zuid verbinden

Bron: Google Analytics op Gebiedsontwikkeling.nu

Meest becommentarieerde artikelen op onze LinkedIn-pagina in 2020

 1. Frans Soeterbroek las teleurgesteld over het nieuwe sturingsconcept van Friso de Zeeuw en Co Verdaas voor de inrichting van Nederland. Zijn advies: “Friso en Co, ga echt eens wat andere films kijken. (bekijk de discussie)
 2. Uit onderzoek van de provincie Zuid-Holland blijkt dat door het verlagen van de parkeernorm zo’n 30 duizend woningen extra gebouwd kunnen worden. “De parkeeropgave bepaalt in grote mate de stedelijke woningdichtheid.” (bekijk de discussie)
 3. Hoe kan Nederland de grote ruimtelijke opgaven aanpakken? Hoogleraren Friso de Zeeuw en Co Verdaas vertellen over hun oplossingen, afkomstig uit de publicatie 'Nieuw sturingsconcept voor de inrichting van Nederland'. (bekijk de discussie)
 4. Tijdelijke woningen zijn een geschikt instrument om het woningtekort op te lossen, blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving. Ruimte genoeg, alleen is de vraag onder welke voorwaarden de overheid grond wil inzetten voor flexwonen. (bekijk de discussie)
 5. Nieuwbouwwoningen zijn te duur omdat gemeenten te hoge grondprijzen vragen, stelt NVM-voorzitter Onno Hoes. Een wijdverbreid misverstand, meent Frank ten Have. De grondprijs is geen oorzaak, maar resultante van de vastgoedprijzen. (bekijk de discussie)

Bron: Gebiedsontwikkeling.nu op LinkedIn

Artikelen met de meeste likes op onze LinkedIn-pagina in 2020

 1. Rijksadviseurs pleiten voor minister van Ruimte
 2. "In het begin klaagden mensen dat hun kinderen onder de modder zaten"
 3. Zuid-Holland bepleit lagere parkeernorm voor hogere woningbouwcijfers
 4. Sweco: Steden essentieel in herstel van wereldwijde biodiversiteit
 5. Tweede Kamer vraagt om de terugkeer van ministerie van VROM

Bron: Gebiedsontwikkeling.nu op LinkedIn

Prestaties van Gebiedsontwikkeling.nu in 2020 (tot 31 december)

 • Bekeken pagina’s: 551.763
 • Unieke bezoekers: 256.001
 • Totaal aantal sitebezoeken: 380.505
 • Verdeling man-vrouw: 55-45%
 • Populairste leeftijdsgroep: 25-34

Bron: Google Analytics op Gebiedsontwikkeling.nu


Cover: ‘Go.nu - foto nieuwe website’ door Tom Daamen (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)


Inge Janse - 2021 door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Door Inge Janse

Voormalig adjunct-hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Utrechtse Heuvelrug door MPPhotograph (bron: Shutterstock)

Geen primaire taak, maar toch moet de provincie een nadrukkelijke groen-rol claimen

Provincies gaan er niet over maar zouden zich er wel mee moeten bemoeien: groen. Dat adviseert de Provinciale Commissie Leefomgeving van de provincie Utrecht. Met diverse instrumenten kan de provincie haar groen-rol vormgeven.

Analyse

31 mei 2023

Bouwplaats door Worldpics (bron: Shutterstock)

Conceptwoningen realiseren? Een bouwstroom opstarten helpt

Conceptwoningen zijn aan een duidelijke opmars bezig. Ze kunnen snel en met een behoorlijke kwaliteit gerealiseerd worden. Zeker als dat in grotere bouwstromen gebeurt. Brink begeleidt een aantal ervan in Nederland en trekt lessen uit de aanpak.

Analyse

31 mei 2023

Luchtfoto van het distributiecentrum, drone-fotografie van de industriële logistieke zone. door marcinjozwiak (bron: Shutterstock)

Draai de beleidskolom om! Een nadere reflectie op de nieuwe Nota Ruimte

Hij zingt inmiddels al volop rond: de nieuwe Nota Ruimte. Hoogleraar Co Verdaas houdt een pleidooi voor terughoudendheid aan de kant van het Rijk. Kom niet zelf met nieuwe concepten maar laat de regio’s aan het woord.

Analyse

30 mei 2023