GO Dossier Duurzame Gebiedsontwikkeling door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dossier Duurzame Gebiedsontwikkeling

24 januari 2019

5 minuten

Nieuws Het afgelopen half jaar gaven we op Gebiedsontwikkeling.nu speciaal aandacht aan het thema 'duurzaamheid'. In dit dossier vindt u (aan de hand van de 3 grote vragen van nu) de belangrijkste artikelen terug over bestaande objecten verduurzamen, duurzaamheid een plek geven bij nieuwe ontwikkelingen, en circulariteit meenemen in gebiedsontwikkeling. Op deze manier krijgt u in één keer de belangrijkste informatie tot uw beschikking.

Alles over verduurzaming en circulariteit van nieuwe en bestaande ontwikkelingen

De 3 grote vragen

  1. Hoe verduurzaam je bestaande woningen en andere gebouwen?
  2. Hoe geef je bij nieuwe gebiedsontwikkelingen duurzaamheid een plek?
  3. Welke rol speelt circulariteit bij verduurzaming van gebiedsontwikkelingen?

1: Hoe verduurzaam je bestaande woningen?

Amsterdam Zuidoost werkt aan duurzame gebiedsontwikkeling met stadswarmte (18 januari 2019)
In Amsterdam Zuidoost kozen andere de Johan Cruijff ArenA, RAI Amsterdam en ING voor aansluiting op het warmtenet. Ook bij de toekomstige gebiedsontwikkeling staat stadswarmte centraal. Dit zijn de ervaringen met en toekomstplannen voor het warmtenet van een vijftigjarig stadsdeel.

5 tips voor een succesvolle energietransitie op wijkniveau (21 december)
Nee, wijken van het gas af krijgen en energieneutraal maken is geen sinecure. Daarom geeft vereniging Stroomversnelling 5 tips voor een succesvolle energietransitie, opgedaan in de praktijk.

Gebiedsgericht verduurzamen in wederopbouwwijken (29 november)
Wederopbouwwijken zijn in potentie erg geschikt voor het collectief opwekken en gebruiken van duurzame elektriciteit dankzij de doorgaans gunstige bezonning en hoeveelheid dakoppervlak. Dit vergt echter samenwerkingsconstructies, die vooral voor particuliere huishoudens complex zijn.

ING: verduurzaming woning geen prioriteit voor eigenaren (27 september)
Slechts 10% van de Nederlandse huizenbezitters wil op korte termijn investeren in verduurzaming, concludeert ING uit zijn klantenpanel. Ook heeft bijna de helft geen idee welk energielabel zijn woning heeft. “We moeten dus veel meer doen aan bewustwording.”

Zo verduurzaam je via gebiedsontwikkeling (20 augustus)
Wie gaat in Nederland nu écht aan de slag met onze achterstand bij milieu-, energie- en klimaatvraagstukken om tot een duurzame wereld te komen? Uit recent CBS-onderzoek blijkt Nederland binnen Europa op deze gebieden nog steeds achteraan te bungelen. Aan nationale en lokale publieke doelstellingen geen gebrek. Duurzaamheid is hip en staat in vele collegeakkoorden. Maar hoe komen we in een hogere versnelling tot een realistische uitvoeringsagenda? 

CO2-reductie trekt bewoners niet over de streep, lagere energierekening wel (6 juli)
Bewoners koppelen hun woning alleen van het aardgas af als het noodzakelijk is, er een aantrekkelijk perspectief lonkt en bij voldoende toerusting. Dit concludeert Platform 31 na gesprekken met inwoners van Zutphen over een succesvolle overstap naar een duurzame energievoorziening. Het advies voor de eerste wijken die daar met de verduurzaming aan de slag gaan ligt klaar.

G5 wil bestaande voorraad verduurzamen met revolverend fonds (2 juli)
Op de PROVADA organiseerde Fakton in samenwerking met PROVADA ‘Het G5 Debat.’ Het debat stond in het teken van de nieuwe coalitieakkoorden. In deze akkoorden staat de verduurzaming van bestaande voorraad centraal, waarbij de G5 heil ziet in financiering vanuit een revolverend fonds. Fakton licht de bevindingen toe.

2. Hoe geef je bij nieuwe gebiedsontwikkelingen duurzaamheid een plek?

Stop de begripsinflatie in gebiedsontwikkeling (28 november)
Duurzaamheid, inclusie en democratie. Woorden die ook in gebiedsontwikkeling last hebben van begripsinflatie. Ze verliezen hun waarde en liggen steeds vaker onder vuur bij burgerprotesten. Dit terwijl de bijbehorende opgaven juist steeds urgenter worden.

Succesvol energiebeleid in gebiedsontwikkeling vereist pionierswerk (2 november)
Gebiedsontwikkeling kan een belangrijke drager zijn voor de implementatie van energiebeleid. In dit artikel laat onderzoeker Erwin Heurkens (TU Delft, Gebiedsontwikkeling) zien hoe gemeenten in Denemarken, Duitsland en Nederland succesvol marktgericht sturen op de integratie van energie-innovaties in gebiedsontwikkelingen.

Energieneutrale gebiedsontwikkeling via restwarmte uit datacenters (8 oktober)
Woningen en bedrijven kunnen profiteren van de restwarmte van datacenters, zoals de nieuw te ontwikkelen woonwijk in Amsterdam Zuidoost. “Als het hier niet lukt, lukt het nergens.”

Investeringsstrategie voor duurzame verstedelijking: hoe nu verder? (14 september)
Dat Nederland voor grote uitdagingen staat zoals de energietransitie, een woningbouwopgave van 1 miljoen woningen tot 2030, mobiliteitsrevolutie en verduurzaming van de bestaande voorraad, lijkt inmiddels ‘common knowledge’ te zijn. NEPROM deed een openingsbod voor de invulling met de investeringsstrategie ‘Thuis in de Toekomst’.

Wijkgericht verduurzamen: technische, financiële én sociale opgave (28 augustus) 
“Woningen en gebouwen worden wijk voor wijk verduurzaamd”, schrijft het Klimaatakkoord. Ook in de duurzaamheidsagenda’s van steden staat een wijkgerichte aanpak centraal. Maar hoe zorg je ervoor dat je rekening houdt met zowel de technische, financiële als sociale aspecten? Daar komt de Community of Practice om de hoek, een netwerk van betrokkenen en vakgenoten.

Onderzoek: verduurzaming belangrijker dan versnelling woningbouw (24 mei)
Verduurzaming is belangrijker dan versnelling van de woningbouw. Dat vindt een overgrote meerderheid van gemeenten, corporaties en – in iets mindere mate – ontwikkelaars. De meeste van deze professionals verwachten niet dat hogere energie-eisen het bouwtempo vertragen. Gebeurt dit toch, dan kiest slechts tien procent voor versnelling boven duurzaamheid.

Hoe Veemarkt Utrecht via participatie duurzaam werd (27 april)
Een hoge dichtheid, maar toch groen. Omringd door drukke wegen, maar toch stil in de binnentuinen. Dat biedt Veemarkt Utrecht, een nieuwe woonwijk in Utrecht Oost van ruim 500 woningen. Twee initiatiefnemers vertellen hoe dat gelukt is.

3. Welke rol speelt circulariteit bij duurzame gebiedsontwikkeling?

Zet druk op de markt voor circulaire gebiedsontwikkeling (17 januari 2019)
Van hergebruikte bouwmaterialen tot schone stroom: steeds meer gemeenten hebben ambities voor circulaire gebiedsontwikkeling. Volgens voorlopers John Nederstigt (wethouder Haarlemmermeer) en Coert Zachariasse (eigenaar Delta Development Group) moet de overheid de markt veel meer uitdagen om circulaire projecten van de grond te krijgen.

Drie redenen waarom circulaire woningbouw lastig is (12 oktober)
Circulaire woningbouw is een ondergeschoven kind bij verduurzamingsplannen. Lex van den Nieuwenhof en Odette Verheij van Royal HaskoningDHV analyseren de oorzaken en geven oplossingen.

Doe de tienkamp: Circulaire gebiedsontwikkeling? (10 oktober)
In deze aflevering belicht Agnes Franzen de mogelijkheden voor circulaire gebiedsontwikkeling. Hoe gaan we om met grondstoffen, hoe komen we tot gesloten kringlopen en waar is hergebruik kansrijk? Ze beschrijft tevens het voorbeeldproject Park 20|20 in de gemeente Haarlemmermeer, waar alleen wordt gewerkt met circulaire leveranciers.

Veel mitsen en maren bij circulaire gebiedstransformatie (21 september)
In Den Haag staat voor industrieterrein De Binckhorst één van Nederlands grootste gebiedsontwikkelingen gepland. Biedt dat ook mogelijkheden voor een transformatie naar een circulaire wijk? Imme Groet, specialist circulair bouwen, onderzocht voor haar afstudeerscriptie de mogelijkheden. “De overgang van oude industrie- en bedrijventerreinen naar circulaire woonwerkgebieden is zeer lastig."

Kennisbijeenkomst Duurzame Gebiedsontwikkeling

Op 27 september vond de Kennisbijeenkomst Duurzame Gebiedsontwikkeling plaats, een bijeenkomst georganiseerd door de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling. Hieronder vindt u alle verslagen van deze bijeenkomst.

Hoofdbeeld: iconen 'Sustainability' van Made from the Noun Project, foto van Andreas Gücklhorn op Unsplash


Cover: ‘GO Dossier Duurzame Gebiedsontwikkeling’ door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)Meest recent

De slotmanifestatie door Ingrid Koenen, studio IK (bron: EFL Stichting)

Waarom ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld nodig is

De klimaattransitie kan allerlei gevolgen hebben, niet in de laatste plaats voor de ruimte. Welke rol speelt rechtvaardigheid daarin? De EFL Stichting liet drie teams daarop studeren, Hilde Blank reflecteert.

Interview

22 april 2024

Luchtfoto van een knooppunt in Nederland door Ground Picture (bron: shutterstock)

Verandert de rechtsstaat in een beleidsstaat?

Beleidsmakers overschaduwen juristen. En dat is slecht voor hoe overheden milieu- en omgevingsrecht vormgeven. Dat stelt scheidend universitair hoofddocent Fred Kistenkas.

Interview

22 april 2024

David Sim tijdens zijn presentatie over de zachte stad tijdens het sLIM symposium door Ineke Lammers (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Slim verdichten via de zachte stad

De druk op onze steden wordt in de komende jaren alleen maar groter. Hoe zorgen we dan voor een leefbare woonomgeving? Deze vraag stond deze week centraal tijdens de laatste sLIM-bijeenkomst, met ‘Soft City’-auteur David Sim als gastspreker.

Verslag

19 april 2024