platform voor kennis, nieuws en debat
platform voor kennis, nieuws en debat
Redactioneel

Dossier Duurzaamheid

Dossier Duurzaamheid

11 dec 1018 - In de tweede helft van 2018 gaven we op Gebiedsontwikkeling.nu speciaal aandacht aan het thema 'duurzaamheid'. In dit dossier vindt u (aan de hand van de 3 grote vragen van nu) de belangrijkste artikelen hierover terug, zodat u in één keer de belangrijkste informatie tot uw beschikking heeft.

De 3 grote vragen

 1. Hoe verduurzaam je bestaande woningen en andere gebouwen?
 2. Hoe geef je bij nieuwe gebiedsontwikkelingen duurzaamheid een plek?
 3. Welke rol speelt circulariteit bij verduurzaming van gebiedsontwikkelingen?

1: Hoe verduurzaam je bestaande woningen?

ING: verduurzaming woning geen prioriteit voor eigenaren (27 september)
Slechts 10% van de Nederlandse huizenbezitters wil op korte termijn investeren in verduurzaming, concludeert ING uit zijn klantenpanel. Ook heeft bijna de helft geen idee welk energielabel zijn woning heeft. “We moeten dus veel meer doen aan bewustwording.”

CO2-reductie trekt bewoners niet over de streep, lagere energierekening wel (6 juli)
Bewoners koppelen hun woning alleen van het aardgas af als het noodzakelijk is, er een aantrekkelijk perspectief lonkt en bij voldoende toerusting. Dit concludeert Platform 31 na gesprekken met inwoners van Zutphen over een succesvolle overstap naar een duurzame energievoorziening. Het advies voor de eerste wijken die daar met de verduurzaming aan de slag gaan ligt klaar.

Zo verduurzaam je via gebiedsontwikkeling (20 augustus)
Wie gaat in Nederland nu écht aan de slag met onze achterstand bij milieu-, energie- en klimaatvraagstukken om tot een duurzame wereld te komen? Uit recent CBS-onderzoek blijkt Nederland binnen Europa op deze gebieden nog steeds achteraan te bungelen. Aan nationale en lokale publieke doelstellingen geen gebrek. Duurzaamheid is hip en staat in vele collegeakkoorden. Maar hoe komen we in een hogere versnelling tot een realistische uitvoeringsagenda? 

G5 wil bestaande voorraad verduurzamen met revolverend fonds (2 juli)
Op de PROVADA organiseerde Fakton in samenwerking met PROVADA ‘Het G5 Debat.’ Het debat stond in het teken van de nieuwe coalitieakkoorden. In deze akkoorden staat de verduurzaming van bestaande voorraad centraal, waarbij de G5 heil ziet in financiering vanuit een revolverend fonds. Fakton licht de bevindingen toe.

2. Hoe geef je bij gebiedsontwikkeling duurzaamheid een plek?

Hoe Veemarkt Utrecht via participatie duurzaam werd (27 april)
Een hoge dichtheid, maar toch groen. Omringd door drukke wegen, maar toch stil in de binnentuinen. Dat biedt Veemarkt Utrecht, een nieuwe woonwijk in Utrecht Oost van ruim 500 woningen. Twee initiatiefnemers vertellen hoe dat gelukt is.

  Wijkgericht verduurzamen: technische, financiële én sociale opgave (28 augustus) 
  “Woningen en gebouwen worden wijk voor wijk verduurzaamd”, schrijft het Klimaatakkoord. Ook in de duurzaamheidsagenda’s van steden staat een wijkgerichte aanpak centraal. Maar hoe zorg je ervoor dat je rekening houdt met zowel de technische, financiële als sociale aspecten? Daar komt de Community of Practice om de hoek, een netwerk van betrokkenen en vakgenoten.

  Investeringsstrategie voor duurzame verstedelijking: hoe nu verder? (14 september)
  Dat Nederland voor grote uitdagingen staat zoals de energietransitie, een woningbouwopgave van 1 miljoen woningen tot 2030, mobiliteitsrevolutie en verduurzaming van de bestaande voorraad, lijkt inmiddels ‘common knowledge’ te zijn. Hoe we deze veelzijdige en gecompliceerde verstedelijkingsopgave invullen, ligt echter nog steeds open. NEPROM deed een openingsbod voor de invulling met de investeringsstrategie ‘Thuis in de Toekomst’.

  Energieneutrale gebiedsontwikkeling via restwarmte uit datacenters (8 oktober)
  Woningen en bedrijven kunnen profiteren van de restwarmte van datacenters, zoals de nieuw te ontwikkelen woonwijk in Amsterdam Zuidoost. “Als het hier niet lukt, lukt het nergens.”

  Succesvol energiebeleid in gebiedsontwikkeling vereist pionierswerk (2 november)
  Het realiseren van klimaatdoelen is complex, omdat er vaak een gat bestaat tussen beleidsintenties en acties. Gebiedsontwikkeling kan een belangrijke drager zijn voor de implementatie van energiebeleid. Door in gebieden energie-oplossingen te integreren, leveren zij een bijdrage aan de energietransitie. In dit artikel laat onderzoeker Erwin Heurkens (TU Delft, Gebiedsontwikkeling) zien hoe gemeenten in Denemarken, Duitsland en Nederland succesvol marktgericht sturen op de integratie van energie-innovaties in gebiedsontwikkelingen.

  Onderzoek: verduurzaming belangrijker dan versnelling woningbouw (24 mei)
  Verduurzaming is belangrijker dan versnelling van de woningbouw. Dat vindt een overgrote meerderheid van gemeenten, corporaties en – in iets mindere mate – ontwikkelaars. De meeste van deze professionals verwachten niet dat hogere energie-eisen het bouwtempo vertragen. Gebeurt dit toch, dan kiest slechts tien procent voor versnelling boven duurzaamheid.

  Doe de tienkamp: Circulaire gebiedsontwikkeling? (10 oktober)
  In deze aflevering belicht Agnes Franzen de mogelijkheden voor circulaire gebiedsontwikkeling. Hoe gaan we om met grondstoffen, hoe komen we tot gesloten kringlopen en waar is hergebruik kansrijk? Ze beschrijft tevens het voorbeeldproject Park 20|20 in de gemeente Haarlemmermeer, waar alleen wordt gewerkt met circulaire leveranciers.

  Stop de begripsinflatie in gebiedsontwikkeling (28 november)
  Duurzaamheid, inclusie en democratie. Woorden die ook in gebiedsontwikkeling last hebben van begripsinflatie. Ze verliezen hun waarde en liggen steeds vaker onder vuur bij burgerprotesten. Dit terwijl de bijbehorende opgaven juist steeds urgenter worden.

  3. Welke rol speelt circulariteit bij duurzame gebiedsontwikkeling?

  Drie redenen waarom circulaire woningbouw lastig is (12 oktober)
  Circulaire woningbouw is een ondergeschoven kind bij verduurzamingsplannen. Lex van den Nieuwenhof en Odette Verheij van Royal HaskoningDHV analyseren de oorzaken en geven oplossingen.

  Veel mitsen en maren bij circulaire gebiedstransformatie (21 september)
  In Den Haag staat voor industrieterrein De Binckhorst één van Nederlands grootste gebiedsontwikkelingen gepland. Biedt dat ook mogelijkheden voor een transformatie naar een circulaire wijk? Imme Groet, specialist circulair bouwen, onderzocht voor haar afstudeerscriptie de mogelijkheden. “De overgang van oude industrie- en bedrijventerreinen naar circulaire woonwerkgebieden is zeer lastig.”

 • Blijf op de hoogte