Persoonlijk

Schilderswijk

Rijksbouwmeester Floris Alkemade: ‘Openbare ruimte is de sleutelfactor’

In zijn agenda benadrukt Floris Alkemade meermaals de maatschappelijke meerwaarde die hij met zijn vakgebied wil creëren. ‘De vorige generatie ontwerpers hield zich bezig met het uitbreiden van de steden. Nu is het tijd om na te denken over de trans…

Persoonlijk

11 mei 2017

Utrecht luchtfoto

Jan van Zanen: ‘De motor moet blijven draaien'

De vier grote steden hebben het kabinet gevraagd om 35 miljard euro in de Randstad te investeren. De gelden zouden nodig zijn voor het realiseren van groene woningen en het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio. 5 vragen aan de Utrechtse bur…

Persoonlijk

25 april 2017

zomerse dag

‘Hitte in de stad is levensbedreigend’

Nederland bestand maken tegen de huidige klimaatverandering heeft hoge prioriteit voor bestuurder Andries Heidema. Langdurige droogte, overvloedige regenval en hitte kunnen de maatschappij ontwrichten. Op alle terreinen is werk aan de winkel: van be…

Persoonlijk

19 april 2017

akkoord

Nieuw kabinet moet voortouw nemen bij nationaal ruimtelijk plan

Nederland staat op het vlak van ruimtelijke ordening voor een aantal gebiedsoverstijgende opgaven. Actuele kwesties zoals de verstedelijkingsgolf, de energietransitie en klimaatadaptatie, en de behoefte aan publiek-private samenwerking en nieuwe fin…

Persoonlijk

22 maart 2017

constructie bouwvakkers

Gebiedsontwikkeling is voor 80% ploeteren

Een “man van vorm en inhoud,” luidde een recente kop van het Vastgoedjournaal over Friso de Zeeuw. Dat belang van de inhoud van het vak, is iets wat in het afgelopen jaar een aantal keer ter sprake kwam in interviews van Neerlands diep. Hoe staat De…

Persoonlijk

22 december 2016

vinex zwolle

Peter Boelhouwer: nieuwbouw buiten stad is onvermijdelijk

De wereld van de volkshuisvesting, tegenwoordig zeggen we ‘wonen’, is een boeiende wereld met boeiende en authentieke denkers. Peter Boelhouwer is daar één van. Hij is hoogleraar huisvestingssystemen en afdelingsvoorzitter van het OTB, een afdeling…

Persoonlijk

16 december 2016

phb project

Zó bracht een klein bureau een hele regio in beweging

Martin Bekker, beleidsmedewerker Economische Zaken bij de Stadsregio Amsterdam, is een van de twee geestelijke vaders van Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB). Hoe kijkt hij, zeven jaar later, aan tegen de resultaten van dit burea…

Persoonlijk

24 november 2016

den haag aerial

Gebiedsontwikkeling zonder grenzen

Grensontkennend denken en doen. Dat is in de basis waar netwerksturing in gebiedsontwikkeling om draait. Stedelijke vraagstukken vereisen een aanpak die sectoren en schaalniveaus met elkaar in verbinding brengt. Geert Teisman, hoogleraar bestuurskun…

Persoonlijk

24 november 2016

street lightening

'Amsterdam moet flexibel omgaan met nieuwe technologie'

De gemeente Amsterdam moet net als een bedrijf werken. Om meer gericht te zijn op de behoefte van burgers in plaats van op zichzelf, moet zij ‘lean’ zijn als een start-up, wat neerkomt op efficiënt en snel. Dus geen megaprojecten waarvan na vijf jaa…

Persoonlijk

24 oktober 2016

randstad rail

Het ideale stationsgebied is een hotspot met veel voorzieningen

Veel stations zitten midden in een transitie of hebben net een gedaantewisseling achter de rug. De trek naar de stad maakt dat stationsgebieden sterk in ontwikkeling zijn en op die locaties veel gebeurt. Niet alleen omdat er steeds meer reizigers ko…

Persoonlijk

3 oktober 2016

Oude bedrijvigheid meenemen naar de toekomst Binckhorst

Oude bedrijvigheid meenemen naar de toekomst

Nieuwe technologie maakt nieuwe werkwijzen mogelijk bij de aanpak van binnenstedelijke ontwikkeling. Ook op en rond het bedrijventerrein de Binckhorst in Den Haag. Volgens Sabrina Lindemann, op 3 november is ze één van de sprekers tijdens het Prakti…

Persoonlijk

20 september 2016

barra olympisch park

‘Bouw niet alleen voor de Olympische Spelen’

Wat gebeurt er na de Olympische Spelen van Rio met de sporthallen en grote stadions? Leegstand na afloop is een nachtmerrie en forse kostenpost voor iedere stad die de Olympische Spelen organiseerde. Gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden om d…

Persoonlijk

16 september 2016

mensen en gebieden

Interview Frank van Oort: 'Investeer in gebieden én mensen.'

Combineer een place-based met een people-based benadering: investeer niet alleen in gebieden maar ook in mensen. Aldus Frank van Oort, lid van het academisch comité van de opleiding Master City Developer en hoogleraar Stedelijke en Regionale Economi…

Persoonlijk

23 augustus 2016

Delft markt

Ellen van Bueren en Bas Verkerk over de stad 2.0

Ellen van Bueren is hoogleraar Urban Development Management bij de Faculteit Bouw- kunde van de TU Delft. Ze is gespecialiseerd op het gebied van stedelijke duurzaamheid. In haar onderzoek en onderwijs besteedt zij aandacht aan vragen met betrekking…

Persoonlijk

16 augustus 2016

1

Geef wonen de ruimte; de visie van Gerdo van Grootheest

GO vraagt professionals uit de publieke en private sector naar hun visie op de publicatie “Geef wonen de ruimte!” van Friso de Zeeuw. Gerdo van Grootheest, wethouder van Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Natuur en Milieu in Maastricht: “Kijk meer na…

Persoonlijk

11 augustus 2016

2

We moeten naar een regionaal vereveningssysteem, over de steden heen

GO vraagt professionals uit de publieke en private sector naar hun reactie op de publicatie “Geef wonen de ruimte!” van Friso de Zeeuw. De visie van Jeroen Hatenboer, wethouder ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling in Enschede: ”De overhei…

Persoonlijk

13 juli 2016

2015.08.20_Start debat: het nieuwe woningtekort

Het nieuwe woningtekort; de visies van Bianca Seekles en Raimond de Prez

In het najaar van 2015 is Gebiedsontwikkeling gestart met een serie dubbelinterviews over stad en platteland, transitielocaties, particulier opdrachtgeverschap, oude gewoonten, verstofte plannen en meer.

Persoonlijk

27 juni 2016

Heleen Aarts

‘Geef wonen de ruimte’; de visie van Heleen Aarts

GO vraagt professionals uit de publieke en private sector naar hun reactie op de publicatie “Geef wonen de ruimte!” van Friso de Zeeuw. Heleen Aarts, directeur gebiedsontwikkeling Amvest: “Bepaal wat waardevol is; een groengebied, een werkomgeving,…

Persoonlijk

21 juni 2016

n

Participatie is de sensor tegen overlast

Gemeente Nijmegen laat burgers met relatief eenvoudige sensoren de luchtkwaliteit en geluidsoverlast rond hun huis meten. Wat levert de combinatie van betrokken burgers en innovatieve sensortechnologie voor de overheid op?

Persoonlijk

3 juni 2016

binckhorst

Planvorming in een gebied zonder masterplan, ondernemers aan het woord – deel 2

Sinds 2011 is er geen masterplan meer voor de Binckhorst in Den Haag. Ontwikkelingen in de ruimte kunnen niet meer top-down vanuit een strak opgestelde plan. De gemeente creëert een infrastructureel kader. Voor de rest reageert het op de ondernemers…

Persoonlijk

4 mei 2016