Persoonlijk

2015.10.07_Bedrijvenhotelier C-Mill_1320

Bedrijvenhotelier C-Mill, een levendige vestigingsplek voor bedrijven

Hoe wordt een grotendeels verlaten Philipslocatie in de voormalige Heerlense aandachtswijk Molenberg een levendige vestigingsplek voor tientallen uiteenlopende bedrijven? Hoe organiseer je dat?

Persoonlijk

7 oktober 2015

2015.01.10_Congres Omgevingswet 2015: gedachtegoed van de Omgevingswet en de Binckhorst

Congres Omgevingswet 2015: gedachtegoed van de Omgevingswet en de Binckhorst

De Binckhorst in Den Haag is een sprekend voorbeeld van wat de Omgevingswet kan betekenen. Op 11 november is tijdens het Congres Omgevingswet 2015, dat is georganiseerd door de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft, tijd ingeruimd om de tra…

Persoonlijk

1 oktober 2015

2015.09.28_Waternet en de praktijk van het sluiten van kringlopen in de Buiksloterham_cover en thumb

Van praten naar doen met Waternet: circulaire ambities waarmaken in de Buiksloterham

In Amsterdam-Noord willen vierentwintig partijen gezamenlijk de wijk Buiksloterham ontwikkelen volgens de principes van de circulaire economie. Een belangrijke trekker in dit gezelschap is Waternet, de uitvoerende instantie van Waterschap Amstel Goo…

Persoonlijk

29 september 2015

2015.09.29_Blauwer en groener: kansen scheppen voor_C

Blauwer en groener: kansen scheppen voor integrale gebiedsontwikkeling in Delft

Groenblauw Delft Zuidoost is de naam van de gebiedsontwikkeling die plaatsvindt in Delft Zuidoost. Door samen te werken verhogen de gemeente Delft, de TU Delft, het Hoogheemraadschap van Delfland, Belangenvereniging TU-Noord, studententhuisvestingso…

Persoonlijk

29 september 2015

2015.09.25_De wateropgaven van Zuidas_cover

De wateropgaven van Zuidas

De Zuidas in Amsterdam is volop in ontwikkeling. Er wordt gepland, gegraven en gebouwd. Die stedelijke vernieuwing gaat gepaard met een flinke wateropgave. Vierkante meters te dempen water en te verharden oppervlak worden vooraf gecompenseerd. Hoe d…

Persoonlijk

25 september 2015

2015.09.25_Ruimtelijke adaptatie: ‘Alle beetjes helpen’_cover

Ruimtelijke adaptatie: ‘Alle beetjes helpen’

Onder de paraplu van het Deltaprogramma maken overheden op alle niveaus Nederland beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering die de waterhuishouding aangaan. Dit gebeurt stukje bij beetje en overwegend gebiedsgericht. Hoe werkt een water…

Persoonlijk

25 september 2015

2015.09.18_Kennis over Omgevingswet is (juist) ook belangrijk voor jonge professionals

Kennis over Omgevingswet is (juist) ook belangrijk voor jonge professionals

De Omgevingswet in wording vormde in 2012 de aanleiding voor de oprichting van het Netwerk Jong Leefomgeving. Juul Osinga is voorzitter van deze club en werkt daarnaast als planoloog bij TTE Consultants in Deventer. Voor de vierde editie van het Con…

Persoonlijk

18 september 2015

2015.09.07_Het eerste interview met Ymere-CEO Karin Laglas!_cover

Het eerste interview met Ymere-CEO Karin Laglas!

Ymere kan de komende tijd circa honderd miljoen euro per jaar investeren. Tweederde is bestemd voor de bouw van nieuwe sociale huurwoningen. De rest wordt gestoken in de bestaande voorraad. Tenminste als het Sociaal Huurakkoord geen roet in het eten…

Persoonlijk

7 september 2015

2015.02.09_Aandacht voor de haken en ogen van de Omgevingswet tijdens Congres_660

Aandacht voor de haken en ogen van de Omgevingswet tijdens Congres

De knop is om. De Omgevingswet is door de Tweede Kamer en ligt nu ter goedkeuring bij de Eerste Kamer. De hoogste tijd om vooruit te kijken. Tijdens het Congres Omgevingswet 2015 op 11 november is er volop aandacht voor de kansen en mogelijkheden di…

Persoonlijk

2 september 2015

2015.09.02_Interview met Joks Janssen: Technologiegolf vraagt om debat_C

Interview met Joks Janssen: Technologiegolf vraagt om debat

Welke impact heeft de voortschrijdende digitalisering op de Brabantse samenleving? BrabantKennis onderzoekt het de komende maanden. Directeur Joks Janssen blikt alvast vooruit: “We staan aan de vooravond van een nieuwe digitale revolutie.”

Persoonlijk

2 september 2015

2015.09.01_Grondzakenjurist Peter Overwater_C

Grondzakenjurist Peter Overwater: meer inzicht dankzij Congres Omgevingswet 2015

Peter Overwater is Rentmeester NVR en Grondzakenjurist. Hij is één van de sprekers tijdens het Congres Omgevingswet 2015 op woensdag 11 november in Utrecht. Gemeenten, provincies en marktpartijen kunnen wel wat duiding gebruiken. Wordt het daadwerke…

Persoonlijk

1 september 2015

2015.08.31_Leren van pionierende gemeenten tijdens het Congres Omgevingswet 2015_C

Leren van pionierende gemeenten tijdens het Congres Omgevingswet 2015

Gewoon doen is het motto van de gemeente Veghel. Deze Brabantse gemeente sorteert voor op de mogelijkheden die de Omgevingswet kan geven zodra deze in werking treedt. Maar dat is op zijn vroegst in 2018. De Crisis- en herstelwet biedt nu al soelaas.…

Persoonlijk

31 augustus 2015

2015.08.20_Start debat: het nieuwe woningtekort

Het nieuwe woningtekort: de visies van Peter Boelhouwer en Esther Geuting

In het najaar van 2015 praat Gebiedsontwikkeling met tien deskundigen over hun visie op de ontwikkelingen in de woningmarkt. Vijf dubbelinterviews over stad en platteland, transitielocaties, particulier opdrachtgeverschap, oude gewoonten, verstofte…

Persoonlijk

27 augustus 2015

2015.08.27_Een landschap van dozen, of het archief als digitale speeltuin: Interview met Richard Vijgen

Een landschap van dozen, of het archief als digitale speeltuin: Interview met Richard Vijgen

Fellow Annet Dekker interviewde Richard Vijgen over zijn onderzoek naar Nieuwe Archiefinterpretaties in opdracht van Het Nieuwe Instituut.

Persoonlijk

27 augustus 2015

2015.01.06_Eo Wijers-prijsvraag_1_660

‘Eo Wijers-prijsvraag kan ontwerpbureaus een voorsprong geven’

Na een lange zomer waarin de 24 inzenders van de Eo Wijers-prijsvraag op de uitslag hebben moeten wachten, vindt op 11 september de spetterende finale plaats van de Eo Wijers-prijsvraag. De tiende editie van Eo Wijers-prijsvraag is in november…

Persoonlijk

21 augustus 2015

2015.08.20_Start debat: het nieuwe woningtekort

Start debat: het nieuwe woningtekort

In het najaar van 2015 praat Gebiedsontwikkeling met tien deskundigen over hun visie op de ontwikkelingen in de woningmarkt. Vijf dubbelinterviews over stad en platteland, transitielocaties, particulier opdrachtgeverschap, oude gewoonten, verstofte…

Persoonlijk

20 augustus 2015

2015.06.30_ZOHO Rotterdam_660

ZOHO Rotterdam - Van blinde vlek naar hotspot

Het Zomerhofkwartier in Rotterdam transformeert van een verloederde, vergeten plek centraal in de stad tot een bloeiende locatie waar stadmakers met vereende organisatiekracht in samenwerking met woningcorporatie Havensteder en de gemeente Rott…

Persoonlijk

30 juni 2015

2015.06.09_De smart city gaat enorm veel_1_660

'De smart city gaat enorm veel sociale wrijving veroorzaken'

De stad is van stenen én van pixels. Wat doet de digitale technologie met het leven, en het samenleven, in de stad? Een interview met Ger Baron, sinds een klein jaar chief technology officer van Amsterdam.

Persoonlijk

9 juni 2015

2015.06.08_Circulair met stadswarmte_C

Circulair met stadswarmte

Bij gebiedsontwikkeling staan vooral zonnepanelen en windmolens in de schijnwerpers als groene energiebronnen. Voor stadswarmte is veel minder aandacht. Terecht, of zijn warmtenetten juist een onmisbare schakel in de transitie van gasgestookte ketel…

Persoonlijk

8 juni 2015

2015.05.18_Heel precies kijken naar wat nodig is_660

'Om succesvol te transformeren moet je heel precies kijken naar wat nodig is’

‘In gemeenteland is men op zoek naar de invulling van de eigen rol bij gebiedstransformatie,’ aldus stedenbouwkundige Mei van Eeghen van de gemeente Haarlem. Zij deed veel inspiratie op bij het volgen van de NRP Academie voor renovatie en transforma…

Persoonlijk

18 mei 2015