Persoonlijk

Thumb_huurwoningen_0_1000px

Corporatiesector sceptisch over woonakkoord

Corporaties reageren over het algemeen sceptisch op het gesloten woonakkoord. Niet zo gek, want de verhuurdersheffing is maar marginaal verlaagd, van 2 naar 1,7 miljard euro tot 2017 en niemand kan nog precies overzien wat dat betekent voor de ruimt…

Persoonlijk

14 februari 2013

Thumb_regelgeving kabinet regering overheid_0_1000px

‘Hard werken, niet bij de pakken neerzitten’

DEN HAAG - CDA’er Maxime Verhagen (56) volgt op 1 juli Elco Brinkman op als voorzitter van Bouwend Nederland. De sms’jes en mailtjes met gelukwensen stromen sinds donderdagavond binnen. Wat heeft de oud-vicepremier met de bouwsector? En is hij soms…

Persoonlijk

13 februari 2013

Thumb_netwerk en knooppunten_0_1000px

The need for communication

Wat betekent het om het verhaal van landschapsarchitectuur te vertellen? Van ontwerp, in het algemeen? En welke verhalen zitten er achter de projecten die wereldwijd in ontwikkeling zijn? Na de oplevering van een groot project rest soms helaas stilt…

Persoonlijk

24 januari 2013

Toekomstvisie als vehikel voor investeringskansen

Het succes van gebiedsontwikkelingen waar water een belangrijke rol speelt staat of valt als aan tenminste twee voorwaarden is voldaan, stelt Joost Schrijnen, voormalig programmadirecteur van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta. Ten eerste moet een r…

Persoonlijk

24 januari 2013

2013.01.22_Stille revolutie bij Multi_180px

Stille revolutie bij Multi

Tromgeroffel is Heino Vink vreemd. Hij geldt al jaren als een van de grootste ontwikkelingstalenten van Nederland, maar de 38-jarige vakman staat niet graag in het centrum van de belangstelling. ‘Mensen die met ons samenwerken, weten wat ze aan ons…

Persoonlijk

22 januari 2013

‘Privatisering betekent niet dat de overheid geen verantwoordelijkheid meer hoeft te dragen’

Als Nederlander deed Anton Valk ervaring op in privatisering bij het Britse spoor. ‘We deden baanbrekend werk in fietsenstallingen en -verhuur. Daar loopt Engeland hopeloos in achter.’ ‘Nee, natuurlijk is privatisering niet heilig.’ De uitspraak kli…

Persoonlijk

10 januari 2013

Thumb_herverkaveling en grond_0_1000px

Gebiedsmandje de heilige graal?

Afgelopen voorjaar lanceerden de ministeries van BZK en I&M een pilot stedelijke herverkaveling. In afwachting van de bevindingen van de 10 proefprojecten kan besloten worden tot een wettelijke regeling. De supervisie ligt in handen van professoren…

Persoonlijk

4 januari 2013

Thumb_regelgeving kabinet regering overheid_0_1000px

Rutte II en gebiedsontwikkeling

Rutte II wil met het regeerakkoord Nederland op een verstandige manier door de crisis heen loodsen. Hoe komt gebiedsontwikkeling - bovenmatig getroffen door de crisis - er vanaf? Stadswerk magazine legde hierover enkele vragen voor aan Friso de Zeeu…

Persoonlijk

3 januari 2013

2012.12.31_'Het is hoog tijd om collectief te ontslakken'_660px

'Het is hoog tijd om collectief te ontslakken'

Als gevolg van de crisis zoeken overheid en markt naar een nieuw evenwicht in de samenwerking bij gebiedsontwikkeling. Dat betekent geen dichtgetimmerde ontwikkelprocessen meer en ook geen waslijsten aan wederzijdse afhankelijkheden. "We moeten coll…

Persoonlijk

31 december 2012

Portret_Agnes & Anne_180px

Op zoek naar een nieuwe balans tussen overheid en samenleving

Dijkstra en Luiten vormen samen met Rijksbouwmeester Van Dongen het College van Rijksadviseurs dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de regering over ruimtelijke inrichtingsvraagstukken. Het aansturen en stimuleren van onderzoek en ontwerp, de…

Persoonlijk

18 december 2012

Gebiedsontwikkeling is het faciliteren van een groeiproces

Zelf projecten draaien doet Michiel Schaap inmiddels niet meer. Het ‘gebekvecht’ en het eindeloze procesmanagement heeft hij wel een beetje gezien. Het tekeningen controleren, op tijd doorsturen, enzovoorts. Terwijl het eigenlijk om andere meer inho…

Persoonlijk

12 december 2012

Kosten en opbrengsten dichter bij elkaar brengen

Door: Anne Luijten Met een dreigend tekort van 700 miljoen euro als gevolg van een aantal radicale en bovendien structurele veranderingen op de kantoren- en woningmarkt zijn het voor het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Amsterdam regelrecht som…

Persoonlijk

12 december 2012

Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Guest journey in 10 vragen

Arnoud van Hal, aanjager van de Ontwikkelgroep Horeca, heeft voor Facto Magazine, vakblad voor facility professionals, het instrument van de Guest Journey in 10 vragen behandeld. Dit artikel is hier integraal overgenomen.

Persoonlijk

7 december 2012

Thumb_onderzoek_0_667px

'We hebben ons blindgestaard op de cijfers'

Amsterdam - De grootste economische crisis sinds de Depressie is ook een crisis van kennis. Financieel geograaf Ewald Engelen: 'Universiteiten falen vreselijk.'

Persoonlijk

3 december 2012

‘Meer toegevoegde waarde in alle fasen van het proces’

Dat het met de architectenbranche niet erg florissant gaat, weten we al enige tijd. Ontwerpers zitten, evenals de ontwikkelaars bijvoorbeeld, voorin het ontwikkelingsproces en worden als eerste getroffen door het inzakken van de markt. KOW Architect…

Persoonlijk

26 november 2012

Thumb_stad en kapitaal_1_1000px

Zorgtaken verdringen aandacht voor bouwen en wonen

Gemeenten hebben straks geen aandacht en geld meer voor ruimtelijke ontwikkelingen. Dat komt door alle bezuinigingen en extra taken op het sociale vlak, vreest Friso de Zeeuw. ‘De balans in het takenpakket van gemeenten raakt zoek.’ Investeren in ha…

Persoonlijk

2 november 2012

Portret_David Adams_388px

Privaat-gestuurde gebiedsontwikkeling in Nederland en het Verenigd Koninkrijk

Integrale gebiedsontwikkeling draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Volgens professor dr. David Adams (University of Glasgow) komt de waarde van vastgoed en gebiedsontwikkeling voort uit de analyse van de stad. Men moet eerst weten hoe…

Persoonlijk

15 oktober 2012

Portret_Jos Sentel_530px

Over derde plekken, plinten en openbare ruimte

Geboren en getogen boven de winkel van zijn ouders in de Dorpsstraat van groeikern Zoetermeer, lagen de studies planologie en bedrijfskunde voor de hand. Waardering voor goed ondernemerschap en fascinatie voor stadsontwikkeling kreeg Jos Sentel al v…

Persoonlijk

30 september 2012

De rivier: bedreiging én kans

De gemeente Nijmegen heeft door haar ligging aan de Waal een speciale relatie met het water. De Waal, de grootste snelwaterweg van Nederland, is een druk bevaren en snel stromende rivier. Overstromingen van de kades van de benedenstad die aan het…

Persoonlijk

17 september 2012

Thumb_regelgeving kabinet regering overheid_0_1000px

Kamerdebat veiligheisniveaus nu nodig

De politieke besluitvorming over gewenste waterveiligheidsniveaus in Nederland komt niet tot stand, constateert Matthijs Kok tot zijn spijt. Kok is deze zomer aangesteld als hoogleraar aan de TU Delft. Hij vervult hierbij de leerstoel “Waterveilighe…

Persoonlijk

17 september 2012