Persoonlijk

2014.10.07_Investerend vermogen aantrekken_660

Investerend vermogen aantrekken

Interview met Wil van der Hoek - directeur portefeuille Ruimte en Wonen, Dienst Stedelijke Ontwikkeling Den Haag

Persoonlijk

7 oktober 2014

2014.09.05_Het is niet niks_660

Het is niet niks, ineens een rivier door je dorp

Op Prinsjesdag wordt bekend hoe Nederland zich gaat wapenen tegen het water. Deltacommissaris Wim Kuijken richtte Nederland opnieuw in.

Persoonlijk

5 september 2014

“Gebiedsontwikkeling is niet ons terrein”  - Afbeelding 1

“Gebiedsontwikkeling is niet ons terrein”

Juni 2013 ondertekenden Achmea en gemeente Rotterdam het convenant 'Samen werken aan een gezond Rotterdam'. Een jaar later spraken wij Marjolein Verstappen, directeur zorginkoop en vice-voorzitter van Achmea: “Als gemeente en verzekeraar zitten we v…

Persoonlijk

21 juli 2014

2014.06.27_Wat kan noord-holland leren van perth_180

Wat kan Noord-Holland leren van Perth?

Het betrekken van de burger gebeurt in de Nederlandse TOD-praktijk nog weinig, terwijl uit onderzoek blijkt dat dit een cruciale succesfactor is. Professor Carey Curtis vertelt over hoe dit in de Australische stad Perth gedaan is. Curtis gaat in op…

Persoonlijk

27 juni 2014

2008.06.18_We moeten accepteren dat_660px

'We moeten accepteren dat pech en risico’s bij het leven horen'

'Pech wordt steeds minder geaccepteerd in de samenleving en dat is geen goede ontwikkeling. De pogingen om risico’s uit te sluiten leiden tot verstarring en steeds meer bureaucratie. Daarin zijn we doorgeslagen, onder meer in de financiële sector.' …

Persoonlijk

18 juni 2014

2014.06.18_Peter Bosselmann: alles draait om aanpassingsvermogen_660

Peter Bosselmann: alles draait om aanpassingsvermogen

De Amerikaanse hoogleraar Peter Bosselmann (architectuur, planning en stedenbouw) gebruikt een sabbatical van Berkeley University voor een onderzoek naar deltasteden. De wereld kan veel van het aanpassingsvermogen van Nederlandse steden leren, concl…

Persoonlijk

18 juni 2014

2014.06.24_Peter Bosselmann_180

Peter Bosselmann: It’s all about adaptability

The American professor Peter Bosselmann (Architecture, City & Regional Planning, Landscape Architecture and Urban Design) from Berkeley University is visiting professor and researches delta cities. During his stay as visiting professor in Delft he c…

Persoonlijk

11 juni 2014

2014.05.27_Innovatie als business development_660

Innovatie als business development

Heleen Herbert werkt sinds twee jaar als directielid bij Heijmans Civiel. Ze stapte over van NS naar de wereld van de bouw. Ze verbaast zich over hoe conservatief de sector nog opereert en toont zich een voorvechter van innovatie. ‘Een van de redene…

Persoonlijk

27 mei 2014

2014.02.25_Sein Cruquis

Landgoed Wickevoort: integratie van zorg en gebiedsontwikkeling

De Cruquiushoeve in Cruquius in de Haarlemmermeer wordt herontwikkeld tot Landgoed Wickevoort. Samenwerkende partijen zijn SEIN, AM en Eigen Haard. Op het 56 hectare grote terrein wordt een nieuw woongebied met 1.000 woningen gerealiseerd, inclusief…

Persoonlijk

26 mei 2014

2014.05.13_Noord-Holland gaat voor knooppunten_660

Noord-Holland gaat voor knooppunten

De provincie Noord-Holland kiest voor knooppuntontwikkeling. Daarmee zet de provincie vol overtuiging de stap van uitbreidingslocaties naar het beter gebruiken van bestaande steden en OV-netwerken. Gedeputeerde Tjeerd Talsma zet hier vol op in en pa…

Persoonlijk

13 mei 2014

2014.05.11_Minder regels vraagt om bestuurlijke moed_180

Minder regels vraagt om bestuurlijke moed

“Omgevingsrecht kan nu al veel eenvoudiger en beter. Naast nieuwe wet- en regelgeving hebben veel knelpunten in de uitvoeringspraktijk vooral een slimmere aanpak nodig. Minder regels en meer flexibiliteit vragen om bestuurlijke moed om keuzes te dur…

Persoonlijk

11 mei 2014

'De gezonde stad: best basic’ - Afbeelding 1

'De gezonde stad: best basic’

Sinds mei 2013 is Sanne de Vries lector Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving op De Haagse Hogeschool. Volgens Sanne, bewegingswetenschapper en epidemioloog, valt er nog veel winst op het gebied van stadsinrichting te behalen. Niet gelijk d…

Persoonlijk

2 mei 2014

2014.03.25_Naar een ondernemende overheid_660

Naar een ondernemende overheid

De snelle veranderingen die tegenwoordig in de samenleving plaatsvinden vragen om een veel actievere overheid. Die leert in te spelen op vragen en wensen die bij het maatschappelijke middenveld leven. Veel gemeenten proberen die slag te maken, waaro…

Persoonlijk

25 maart 2014

2014.03.18_Je verantwoordelijkheid nemen bij het wegwerken van de leegstand bij kantoren_180

Je verantwoordelijkheid nemen bij het wegwerken van de leegstand bij kantoren

Dat is in een zin samengevat het doel van het Convenant Aanpak Leegstand Kantoren dat zes marktpartijen en drie overheidsorganisaties in juni 2012 hebben gesloten. Die partijen zijn namens de overheid, het Rijk, het IPO (Interprovinciaal Overleg) en…

Persoonlijk

18 maart 2014

Portret_Friso de Zeeuw_180px

“Rijk verwart niches met trends”

Minister Schultz ziet boeiende, nieuwe vormen van samenwerking en ontwikkeling, zo zei ze bij de presentatie van het rapport Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl. Cobouw vroeg praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw wat deze Nieuwe Stijl b…

Persoonlijk

18 maart 2014

2014.03.10_Wat doet de nieuwe ontwikkelaar_660

Wat doet de nieuwe ontwikkelaar?

Wat zijn de nieuwste methoden voor klantgericht ontwikkelen? Hoe wil ik door de overheid gefaciliteerd worden? Hoe gebruik ik nieuwe regels en mogelijkheden om mijn projecten te versnellen of te ontslakken? Welke nieuwe financieringsmogelijkheden be…

Persoonlijk

10 maart 2014

2014.03.07_Maatschappelijk investeren_180

Maatschappelijk investeren met een zakelijke bril

“Voor de belangrijke maatschappelijke investeringen van de corporatie bestaat geen receptenboekje. We zijn het wel aan onze huurders verplicht om onze keuzes te legitimeren en verantwoording af te leggen. Het is uiteindelijk het geld van de huurders…

Persoonlijk

7 maart 2014

2014.02.25_Van zorg naar leefplezier_660

Volksgezondheid in een ondernemende samenleving

Thema’s als gezondheid, zorg en welbevinden raken direct aan het vakgebied van gebiedsontwikkeling. Bijvoorbeeld in het creëren van zorgvoorzieningen, en de aanwezigheid van groen en speelplekken. Een ‘gezond’ ontworpen wijk zou gezond gedrag moeten…

Persoonlijk

25 februari 2014

Werkgelegenheid en huisvesting sleutelfactoren voor trekken en behouden van hoogopgeleiden - Afbeelding 1

Werkgelegenheid en huisvesting sleutelfactoren voor trekken en behouden van hoogopgeleiden

In het URD-project ‘Higher Educated Location Preferences’ proberen onderzoekers te achterhalen wat steden nu precies aantrekkelijk maakt voor hoogopgeleiden, in het licht van een duurzame economische groei van stedelijke regio’s. Doel is een model d…

Persoonlijk

16 februari 2014

Portret_MelanieSchultz

Minister Schultz: 'Ruimtelijke woningkwaliteit gaat me aan het hart’

Melanie Schultz heeft architectuurhistoricus Wouter Vanstiphout gevraagd om zich nog meer te richten op het versterken van de lokale kwaliteit van architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening.

Persoonlijk

3 februari 2014