Persoonlijk

‘Er gaan veel goede mensen voor de branche verloren’

De aanhoudende economische crisis laat zijn sporen na bij projectontwikkelaars. Pure ontwikkelaars zullen zelfs verdwijnen, stelde Cees van Bemmel, topman bij bouwbedrijf Van Wijnen in Cobouw eind september. Building Business vroeg drie ontwikkelaar…

Persoonlijk

24 januari 2012

Attractieve steden: mensen stemmen met de voeten

Bereikbaarheid van werk en cultureel aanbod vormen belangrijke aantrekkingskrachten voor steden. Nu de krappe woningmarkt is vervangen door een ruime woningmarkt zullen mensen zelf wel laten zien waar ze écht willen wonen. Voor Almere is dat geen go…

Persoonlijk

23 januari 2012

'Identiteit en herkenbaarheid scoren hoog'

Een Rotterdammer die geworteld is in het weidse Waterland, vlak boven Amsterdam. Een man met een even wonderlijk als opwindend carrièreverloop: van wethouder tot consultant, van gedeputeerde tot directeur 'nieuwe markten' van 's lands grootste proje…

Persoonlijk

10 januari 2012

De wateropgave: verbinden van agenda’s

Het technocratische waterbeheer maakt bij de waterschappen plaats voor een open, actieve rol in de ruimtelijke ordening. In het verbinden van agenda’s liggen kansen, ook als dat betekent dat je soms (een beetje) moet inboeten op je eigen agenda. ‘Wa…

Persoonlijk

3 januari 2012

‘O weer zo’n plan. Even bukken en dan over tot de orde van de dag’

Friso de Zeeuw mengt zich veelvuldig in het debat over de ruimtelijke inrichting. Hij vindt dat de beleidsconcepten van planologen en ruimtelijke ordenaars teveel zijn losgezongen van de uitvoeringspraktijk. De lijn in zijn kritiek: de overheid moet…

Persoonlijk

22 december 2011

‘Schoonheid is veiligheid’

In deze eerste in een reeks gesprekken over schoonheid bezoekt Architectuur Lokaal de tachtigjarige architect Tjeerd Dijkstra. Als Rijksbouwmeester formuleerde hij zeven criteria over architectonische kwaliteit. Niet met puntensystemen, maar door te…

Persoonlijk

16 december 2011

Alternatieven voor een actief grondbeleid

Een actief grondbeleid is voor veel gemeenten te risicovol gebleken. De verliezen moeten nu worden genomen, en voor nieuwe gebiedsontwikkelingen zijn de nodige alternatieven denkbaar. Volgens hoogleraar Vastgoed- en Locatieontwikkeling Erwin van der…

Persoonlijk

12 december 2011

11 vragen 2011

In 2011 elke week in Urban Signature: 11 vragen aan een prominente en inspirerende persoonlijkheid uit het stedelijk vakgebied.

Persoonlijk

1 november 2011

Ontwikkelrisico’s in kaart gebracht

Met een voorraad van zo’n 60.000 woningen is woningstichting Eigen Haard een van de grotere corporaties van ons land. Directeur Ontwikkeling Twan Zeegers liet onlangs de gehele ontwikkelportefeuille doorlichten om meer grip te krijgen op de ontwikke…

Persoonlijk

30 oktober 2011

2011.10.15_Aandeelhouder van je eigen leefomgeving_thumb

Aandeelhouder van je eigen leefomgeving

Decennialange overheidsdominantie verdringt de betrokkenheid van mensen bij hun leefomgeving. Professor Arjo Klamer vindt een ‘subiete en radicale’ terugtrekking van de overheid dan ook een voorwaarde om de creativiteit en het zelforganiserend vermo…

Persoonlijk

15 oktober 2011

Geld in recordtijd bijeen, vrije baan vrachtwagens op komst

Doortastend handelen en snel knopen doorhakken. Het kán wel. Overheden en bedrijfsleven hebben voortvarend geld beschikbaar gesteld om de bereikbaarheid van bloemenveiling FloraHolland en de bloemen- en plantenhandelsbedrijven eromheen op korte term…

Persoonlijk

22 juli 2011

Stilstand is achteruitgang

De situatie in Rotterdam is ‘moeizaam’, zegt Koen Westhoff van het Rotterdamse Ontwikkelingsbedrijf, en op sommige plekken zelfs op het eerste gezicht onoplosbaar. ‘Corporaties die tegen kostprijs woningen aanbieden. Dat is toch onvoorstelbaar?’ Wes…

Persoonlijk

10 december 2010

2010.10.28_Doorbraken forceren_162px

Doorbraken forceren

Een platform dat partijen verbindt en waar gerichte kennisvermeerdering plaatsvindt is volgens Chris Kuijpers en Henk Ovink belangrijk in deze zoekende tijden. Gebiedsontwikkeling staat overal in het land op losse schroeven, zeggen ze. ‘De analyse o…

Persoonlijk

28 oktober 2010

Coalitieplanologie is het nieuwe sleutelwoord

Guus van de Hoef van Investeren in Ruimte b.v. heeft als procesmanager aan zoveel grote projecten gewerkt dat hij zo’n beetje gezien kan worden als de verpersoonlijking van de procesmanager. Recentelijk werkte hij als projectmanager aan de gebiedson…

Persoonlijk

1 september 2010

De ideale, hybride stedenbouwer

Met de liberalisering van de jaren negentig zijn verschillende stedenbouwkundige praktijken ontstaan, constateert professor Pieter van Wesemael in zijn praktijkonderzoek naar de huidige stand van zaken in de stedenbouw. Onlangs hield hij een key-not…

Persoonlijk

26 februari 2010