Persoonlijk

2014.01.15_Nederlandse conceptontwikkeling inzetten_660

Nederlandse conceptontwikkeling inzetten als exportproduct

In Azië ontdekte gebiedsontwikkelaar Wouter Spijkerman hoe waardevol de Nederlandse manier van gebiedsontwikkeling eigenlijk is. Met onze flexibele plannen en servicegerichte concepten kunnen we ook voor internationale markten het nodige betekenen,…

Persoonlijk

15 januari 2014

2014.01.07_wij planten het zaadje_660

'Wij planten het zaadje'

Kunsthistoricus Timo de Rijk is sinds september hoogleraar design, culture and society in Delft en Leiden. Hij noemt die combinatie ‘een regelrechte doorbraak’. “Leiden bestudeert hoe een cultuur in elkaar steekt, Delft wil iets nieuws maken…

Persoonlijk

7 januari 2014

2014.01.07_de consument is het hele proces_660

‘De consument is het hele proces door betrokken’

Bianca Seekles, Vastgoedvrouw van het Jaar, over de consument als co-producent en ontwikkelingen in 2014. ‘Door standaardisering en ketensamenwerking is juist veel keuzevrijheid mogelijk.’

Persoonlijk

7 januari 2014

2014.01.06_Koester de grotere schaal_660

Koester de grotere schaal

Sinds juni vorig jaar volgt Gerard Schuurman het executive MBA-programma Innovation and Global Leadership aan het prestigieuze Massachusetts Institute of Technology (MIT) Sloan School of Management. In het kader van de themaserie Competenties en vaa…

Persoonlijk

6 januari 2014

2014.01.03_Politiek is overgewaardeerd_500

'Politiek is overgewaardeerd'

DEN HAAG. Alex Brenninkmeijer is de eerste om toe te geven dat hij in zijn periode als Nationale Ombudsman niet altíjd effectief was. Meer dan eens kwam hij er, net als burgers, niet door bij de overheid. „Ik kan niet zeggen dat ik altijd de v…

Persoonlijk

3 januari 2014

'We hebben een strengere overheid nodig die Nederland meer als een stadstaat gaat regeren'

‘Ik verlang soms naar die spreekwoordelijke geraniums’, spot Jeroen van der Veer als we hem vragen hoe druk hij tegenwoordig nog is. De voormalige Shell-baas is president-commissaris bij Philips en ING en vervult daarnaast talloze functies in binnen…

Persoonlijk

31 december 2013

‘We zoeken evenwicht tussen rechtszekerheid en ruimte voor creativiteit’

Vigga Labordus, sinds 2007 afdelingshoofd ruimtelijke ordening bij de gemeente Amersfoort, begon haar loopbaan bij de overheid als beleidsmedewerker onderwijs, alvorens de switch te maken naar de harde sector, zoals ze het zelf zegt. Een gesprek ove…

Persoonlijk

31 december 2013

2013.12.17_Het algemeen belang_660

'Het algemeen belang komt in de knel door uitholling van openbaar bestuur'

We moeten ons grote zorgen maken over de toestand van ons openbaar bestuur. De samenhang in de functies van Rijk, provincies en lokaal bestuur brokkelt af, waardoor de overheid als geheel is verzwakt en het algemeen belang diffuus wordt.

Persoonlijk

17 december 2013

Corporaties na het akkoord Blok - Aedes - deel 3 - Afbeelding 1

Corporaties na het akkoord Blok - Aedes - deel 3

In de vorige afleveringen van het, door de redactie van Gebiedsontwikkeling.nu gearrangeerde debat, spraken Rob Haans, Dirk Jan van der Zeep, Friso de Zeeuw en Paul Rutten over de veranderende rol van corporaties na het akkoord Blok - Aedes. Aan bod…

Persoonlijk

11 december 2013

2013.11.12_Vier experts over de rol_0_180

Corporaties na het akkoord Blok - Aedes - deel 2

In het eerste deel van, door de redactie van Gebiedsontwikkeling.nu gearrangeeerde, debat gingen Rob Haans, Dirk Jan van der Zeep, Friso de Zeeuw en Paul Rutten in op de nieuwe rol voor corporaties, commercieel versus maatschappelijk vastgoed en huu…

Persoonlijk

23 november 2013

2013.11.14_Hooijmeijer

Complexiteit biedt juist kansen

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) stelt dat samenwerking de sleutel tot succes vormt voor de regio Schiphol-Amsterdam. De verantwoordelijkheid voor bovenregionale belangen moet in de regio zelf worden neergelegd, aldus professor H…

Persoonlijk

14 november 2013

2013.11.12_Vier experts over de rol_0_180

Corporaties na het akkoord Blok - Aedes - deel 1

Eind september sloten minister Blok en Aedes eindelijk een akkoord. De afgelopen jaren hebben corporaties nog fors geïnvesteerd in stedelijke vernieuwing. Wat betekent het akkoord voor de rol van corporaties in gebiedsontwikkeling? Een gesprek over…

Persoonlijk

12 november 2013

2013.11.12_Een 27-jarige rebel leidt de energierevolutie in Berlijn_660

Een 27-jarige rebel leidt de energierevolutie in Berlijn

Duitsland kiest voor duurzame energie. De volgende stap: kopen de inwoners van Berlijn hun eigen stroomvoorziening?

Persoonlijk

11 november 2013

2013.10.24_De belofte van de georganiseerde vrijheid_660

De belofte van de georganiseerde vrijheid

Hans Boutellier, directeur van het Verwey-Jonker Instituut en bijzonder hoogleraar Veiligheid en burgerschap aan de VU in Amsterdam, schreef het boek ‘De improvisatiemaatschappij’. Hierin biedt hij een constructieve visie op de schijnbare chaos waar…

Persoonlijk

24 oktober 2013

2013.10.22_Kwaliteit samen met burgers organiseren_180

Kwaliteit samen met burgers organiseren

Op het Landelijk Congres Openbare Ruimte wordt ingegaan op hoe kwaliteit samen met de burgers te realiseren. En wat u wel en wat u niet aan burgers kunt overlaten. Alphen aan den Rijn is een voorloper als het gaat om burgerbetrokkenheid. En zo denkt…

Persoonlijk

22 oktober 2013

2013.10.22_Bart van Breukelen synchroon_660

Bart van Breukelen, Synchroon: “Wij hebben geen concurrenten”

Ontwikkelaar Synchroon kent het klappen van de zweep. Het dochterbedrijf van TBI was in 2008 nog niet ontstaan uit de fusie van Hopman Interheem Groep en Johan Matser Projectontwikkeling, of de crisis brak uit. Al een jaar later moest het inkrimpen…

Persoonlijk

22 oktober 2013

'Veel studenten willen bijdragen aan een betere wereld' - Afbeelding 1

'Veel studenten willen bijdragen aan een betere wereld'

Ir. Nynke Tromp (30) promoveerde op haar onderzoek naar hoe producten en diensten het gedrag van mensen positief kunnen beïnvloeden. Zodat ze bijvoorbeeld eens een praatje maken met de buurman.

Persoonlijk

18 oktober 2013

2013.10.18_‘Analisten voorspellen nog slechter dan het toeval’_180

‘Analisten voorspellen nog slechter dan het toeval’

AMSTERDAM - Neem nooit de studenten met de beste cijfers aan, vergeet ‘Big Data’, luister niet naar aandelenanalisten en mijd als bedrijf de beurs. Tijdens zijn masterclass in Amsterdam laat Nassim Nicholas Taleb, gezien als een van de meest invloed…

Persoonlijk

18 oktober 2013

2013.10.15_Meindert Smallenbroek_660

Energiebesparing is big business

‘Het Nationaal Energieakkoord gaat enorm veel impact hebben op de gebouwde omgeving. De gebouwde omgeving is een belangrijke pijler onder het akkoord en in mijn optiek de stevigste en meest concrete. Het zou zonde zijn als de betrokkenen, ook het R…

Persoonlijk

15 oktober 2013

2013.10.15_Jan Fokkema

‘Ook voor bestaande bouw moed durven tonen’

‘Laat ik duidelijk zijn, ik vind het heel goed dat er een energieakkoord ligt en dat partijen bereid zijn gezamenlijk in gesprek te gaan en afspraken te maken. Daarbij gaat het vooral over de bestaande bouw. De nieuwbouw is al getackeld, namelijk in…

Persoonlijk

15 oktober 2013