Persoonlijk

Over krimp, crisis, vergrijzing en internetwinkelen; effecten op de winkelmarkt

Interview met Arno Ruigrok, adjunct-directeur Multi Vastgoed

Persoonlijk

17 augustus 2012

Portret_Johan de Bondt_927px

Het waterschap als partner in gebiedsontwikkeling

De waterschappen zijn volop in beweging en nemen steeds meer de rol van volwaardig partner in ruimtelijke planprocessen. Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht loopt voorop in deze ontwikkeling: zij participeert zelfs risicodragend in gebiedsontwikkel…

Persoonlijk

20 juli 2012

Portret_Eva Boudewijn_2276px

Een goed team leidt tot een beter project

Een groot aantal partijen met een flinke spanning tussen de belangen én een gezamenlijke opgave: iedere samenwerking in gebiedsontwikkelingsprojecten wordt er door getekend. Organisatiesocioloog Eva Boudewijn begeleidt teams in het optimaliseren van…

Persoonlijk

8 juli 2012

Portret_Adriaan Visser_571px

Grondbedrijven: Terug naar de kerntaken

Foto: Adriaan Visser, lid directie Stadsontwikkeling Rotterdam en voorzitter Vereniging van Grondbedrijven De meest urgente opgave op dit moment is je huiswerk op orde hebben, stelt Adriaan Visser, lid van de directie van de Rotterdamse dienst Sta…

Persoonlijk

24 juni 2012

Portret_Piet Borst_548px

‘We zijn te ver gegaan met valoriseren’

Het topsectorenbeleid is een recept voor hoe het níet moet en met valorisatie zijn we te ver gegaan, vindt emeritus hoogleraar klinische biochemie prof.dr. Piet Borst. “Een valorisatieparagraaf in veni-, vidi- en vici-aanvragen van NWO: absurd.”

Persoonlijk

7 juni 2012

'Tegengestelde belangen lopen vaak meer parallel dan op het eerste gezicht lijkt'

Het mooie van individualisering is dat mensen uit overtuiging kiezen voor gemeenschappelijke regelingen en niet omdat het van bovenaf is opgelegd door kerk of staat. PGGM-topman en PvdA-lid Martin van Rijn over de zoektocht van Nederland naar een ni…

Persoonlijk

7 juni 2012

Vanstiphout: 'De desintegratie van publieke planning'

Met het Schieblock pakt ZUS de rol van publieke planner. Historicus Wouter Vanstiphout over de Architectuur Biënnale, waar hij met de tentoonstelling ‘Design as Politics’ zelf deel van uitmaakt.

Persoonlijk

29 mei 2012

Multi-party samenwerking: Koester de verschillen!

Wat kan de gebiedsontwikkeling leren van de organisatiekunde? Sandra Schruijer is opgeleid als organisatiepsycholoog en werkt, als hoogleraar Organisatiewetenschap, zowel in de wetenschap als in de praktijk, met haar eigen adviesbureau voor organisa…

Persoonlijk

15 mei 2012

Kansen voor transformatie beginnen met afwaardering

Transformatie is een dure en complexe zaak. Toch is het de opgave waar we nu met z’n allen voor staan. Architecten kunnen hier een pioniersrol vervullen en projectontwikkelaars moeten zichzelf nog bewijzen. Maar het succes staat of valt met een rend…

Persoonlijk

23 april 2012

FILM interview: Making Cities, de stad van de toekomst

In het jaar 2050 zal ongeveer driekwart van de wereldbevolking in de stad wonen. Met de stad als gigantische groeimarkt hebben grote bedrijven als Philips, IBM, Cisco en Siemens zich de laatste jaren volop op de stad gestort.

Persoonlijk

17 april 2012

'Wij wilden de vastgeroeste samenleving in beweging brengen'

Begonnen in 1968 als werkstudent bij de dienst stadsontwikkeling van de gemeente Amsterdam, nam Henk Licher in 2003 afscheid als directeur planvorming van de provincie Flevoland om zelfstandig adviseur te worden. 'De BNSP moet meer stelling nemen in…

Persoonlijk

11 april 2012

In de zachte hoek: Alex Brenninkmeijer

„De overheid als systeem slaagt er vaak niet in om voldoende rekening te houden met de menselijke factor.” „De bureaucratie kijkt naar binnen en ziet de gewone mensen niet meer, waar het over gaat.” Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer is, zegt h…

Persoonlijk

7 april 2012

Interview met... Halbe Zijlstra

Halbe Zijlstra, staatssecretaris van het ministerie van OCW, verzorgde op het lustrumsymposium van de 3TU.Federatie een keynote speech.

Persoonlijk

31 maart 2012

Verandering als continu proces

Verandering is de praktijk van alledag geworden. Dat geldt voor zowel gebiedsontwikkelingsprojecten als voor bedrijven. Bedrijven en processen bewegen mee met de maatschappij. Ontwikkelingsgericht denken is noodzaak geworden: het denken in termen va…

Persoonlijk

30 maart 2012

‘Niet vervallen in somberheid’

Met het Nederlandse winkellandschap leek het lange tijd prima te gaan. Voortbordurend op een streng distributieplanologisch regime van de overheid is een wildgroei zoals in de kantorensector voorkomen. Toch zijn er ook de laatste tijd waarschuwende…

Persoonlijk

25 maart 2012

OV-netwerken als drager van duurzame verstedelijking

Samen met de Vrije Universiteit, Radbouduniversiteit Nijmegen en TU Delft doet professor Luca Bertolini van de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar de mogelijkheden en belemmeringen voor Transit Oriented Development (TOD) in de Metropoolregio A…

Persoonlijk

2 maart 2012

Verlicht leiderschap in complexe processen

Karin Laglas, de nieuwe decaan van de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft pleitte recent voor meer aandacht voor leiderschap bij de ontwikkeling van de gebouwde omgeving. Dit is volgens Laglas des te urgenter omdat de opgave voor de gebouwde omgevin…

Persoonlijk

20 februari 2012

Geen tweede kans voor de eerste indruk

Freud vergeleek het menselijk brein in de negentiende eeuw met een ijsberg: het grootste gedeelte is onzichtbaar. Dit gedachtegoed over het onderbewuste wordt nu als gegeven gezien en vormt de basis voor Blik op de stad. Met deze vernieuwende, weten…

Persoonlijk

15 februari 2012

Erfpachtmodel trekt investeringen los - Afbeelding 1

Erfpachtmodel trekt investeringen los

Bedrijfsgronden in erfpacht uitgeven met een uitgekiend financieringsmodel helpt bedrijfsvestigingen van de grond te krijgen. Dat toont het voorbeeld van Papendrecht met Fokker aan.

Persoonlijk

15 februari 2012

Robbert Dijkgraaf over stimulerende werkplekken voor wetenschappers

Robbert Dijkgraaf, de huidige president van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen, vertrekt binnenkort naar Princeton. Hij wordt daar directeur van het prestigieuze Institute for Advanced Study. Op 9 maart bezoekt hij de faculteit…

Persoonlijk

26 januari 2012