Persoonlijk

Geef wonen de ruimte nico rietdijk

In Nederland is nabijheid vooral een kwestie van tijd

GO vraagt professionals uit de publieke en private sector naar hun reactie op de publicatie “Geef wonen de ruimte!” van Friso de Zeeuw. De visie van Nico Rietdijk, directeur NVB-Bouw: Kijk goed naar je erfgoed, koester je groensnippers en bouw in b…

Persoonlijk

3 mei 2016

nico

Big Data niet meer weg te denken, maar steden moeten nog flinke stappen maken

De crisis in 2008 die begon met de val van Lehman Brothers was aanleiding voor IBM om de term smart cities te lanceren. Een term die werd overgenomen door andere (technologie-) bedrijven met het idee dat processen dankzij ICT beter zouden kunnen ver…

Persoonlijk

28 april 2016

isabel

‘Geef wonen de ruimte’; de visie van Isabelle Diks

GO vraagt professionals uit de publieke en private sector naar hun reactie op de publicatie “Geef wonen de ruimte!” van Friso de Zeeuw. In onderstaand artikel de visie van Isabelle Diks, wethouder van Leeuwarden.

Persoonlijk

25 april 2016

2015.01.10_Congres Omgevingswet 2015: gedachtegoed van de Omgevingswet en de Binckhorst

Planvorming in een gebied zonder masterplan, ondernemers aan het woord – deel 1

Sinds 2011 is er geen masterplan meer voor de Binckhorst in Den Haag. Ontwikkelingen in de ruimte kunnen niet meer top-down vanuit een strak opgestelde plan. De gemeente creëert een infrastructureel kader. Voor de rest reageert het op de ondernemers…

Persoonlijk

23 april 2016

Peter

Een interview over zorg en wonen met Peter Boerenfijn, directeur Habion

"We transformeren oude verzorgingshuizen en we beginnen met een inspiratiedag voor bewoners en de buurt. De centrale vraag is dan: Als jullie hier nou de baas zouden zijn, hoe zou je het dan doen; hoe zou je hier oud willen worden?"

Persoonlijk

22 april 2016

Theorie en praktijk komen bij elkaar tijdens studiedag NRP Academie

Een kijkje in de keuken bij renovatie- en transformatieopgaven

Onderwijs in een voormalige brandweerkazerne of een 110 jaar oud statig pand dat eerder dienst deed als snijzaal van een pathologisch laboratorium. Cursisten aan de NRP Academie, opleiding voor de renovatie- en transformatieprofessionals, kunnen ze…

Persoonlijk

1 april 2016

sleutel

Goede proces en gedragsafspraken: sleutel voor meer flexibiliteit, zekerheid en kwaliteit bij langjarige samenwerkingen

PPS Netwerk Nederland organiseerde i.s.m. Houthoff Buruma en de VU Amsterdam (Afdeling Campus ontwikkeling) in het VU Hoofdgebouw een bijeenkomst over welke strategische keuzes opdrachtgevers in de huidige tijd maken voor de realisatie van toekomstb…

Persoonlijk

18 maart 2016

2016.02.08_Nieuwe start voor de  Binckhorst

Nieuwe start voor de Binckhorst

De Binckhorst is een voormalig binnenstedelijk bedrijventerrein in Den Haag dat wordt ontwikkeld tot een gemengd woon-werkgebied. In 2011 nam de gemeente afscheid van de planningsstrategie volgens een masterplan en sindsdien hanteert men voor de tra…

Persoonlijk

8 februari 2016

2016.01.29_‘Vrije toegang tot kennis vergt meer’

'Vrije toegang tot kennis vergt meer'

Aan het 'open' publiceren van wetenschappelijk werk, zoals het kabinet wil, zitten haken en ogen, volgens een kritische adviesraad.

Persoonlijk

29 januari 2016

2016.11.03_banner big data congres

SKG bestaat tien jaar en viert dit op 3 november met een congres over technologie in de stad

Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) bestaat in 2016 tien jaar. Om dit dubbele lustrum te vieren blikt SKG op donderdag 3 november terug en kijkt het vooral vooruit tijdens een congres dat het thema technologie in de stad meekrijgt. Peter Russ…

Persoonlijk

28 januari 2016

2015.08.20_Start debat: het nieuwe woningtekort

Het nieuwe woningtekort; de visies van Taco van Hoek en Joris Wijsmuller

In het najaar van 2015 is Gebiedsontwikkeling gestart met een serie dubbelinterviews over stad en platteland, transitielocaties, particulier opdrachtgeverschap, oude gewoonten, verstofte plannen en meer.

Persoonlijk

7 januari 2016

2015.12.21_Nieuwe directeur Gebiedsontwikkeling BPD_C

Nieuwe directeur Gebiedsontwikkeling BPD: 'Alles wat we doen, moet top zijn’

Op 1 november startte Desirée Uitzetter als directeur Gebiedsontwikkeling bij BPD. Zij volgt Friso de Zeeuw op, die per 1 mei 2016 met de VUT gaat en zich wil richten op andere activiteiten. Wat is haar agenda? Wat zijn haar ambities, en hoe ziet zi…

Persoonlijk

21 december 2015

2015.12.09_Bodembeleid in beweging_C

Bodembeleid in beweging

Drinkwater, schaliegas, CO₂, paalfunderingen, parkeergarages. Wat halen we uit de bodem? Wat stoppen we erin? Wat bouwen we erbovenop? De overheid, van Rijk tot gemeenten, ziet heil in een gebiedsgerichte benadering. Een integrale afweging van funct…

Persoonlijk

9 december 2015

2015.11.23_GO Film week

GO film week #3 Interview Maarten Hajer

Tijdens de GO Film Week van 23 t/m 27 november lichten we iedere dag een video op ons YouTube-kanaal uit! Vandaag een interview met Maarten Hajer over zijn boek "Smart about Cities: Visualising the Challenge for 21C Urbanism".

Persoonlijk

24 november 2015

2015.04.17_Rients Dijkstra_660

‘Het ontwerp is een illustratie van de kwaliteit die je levert’

Succes met een stedenbouwkundig ontwerp bereik je niet met een gelikt plaatje, maar via een intensieve dialoog met de gebruiker. Het kan ontwerpers behoeden voor extremisme en de maatschappelijke meerwaarde verveelvoudigen, zegt Rients Dijkstra in z…

Persoonlijk

13 november 2015

2015.11.12_Het nieuwe woningtekort_c

Het nieuwe woningtekort: de visies Jan Fokkema en Yvonne van Mierlo

In het najaar van 2015 is Gebiedsontwikkeling gestart met een serie van vijf dubbelinterviews over stad en platteland, transitielocaties, particulier opdrachtgeverschap, oude gewoonten, verstofte plannen en meer.

Persoonlijk

12 november 2015

2015.11.07_Vluchtelingen transformeren woningmarkt

Vluchtelingen transformeren woningmarkt

Plotseling komen de grenzen van onze woningmarkt in beeld. De extra toestroom aan vluchtelingen naar Europa leidt in Nederland tot vragen of en hoe snel we hen kunnen huisvesten. De snel veranderende behoefte toont aan dat ons systeem aan veranderin…

Persoonlijk

7 november 2015

2015.10.29_nieuwsbrief8

Verduurzaming van steden: ‘In het experiment ontdek je waar het schuurt’

De stedelijke omgeving is volop in beweging, maar de bestaande organisatievormen zijn er helemaal niet op toegesneden. Experiment en een ‘bottom-up’ aanpak zijn nodig voor in goede banen leiden van de verduurzaming van steden, gelooft Ellen van Buer…

Persoonlijk

29 oktober 2015

2015.10.13_De nieuwe Omgevingswet is niet alleen iets van het Rijk

De nieuwe Omgevingswet is niet alleen iets van het Rijk

Revolutionair en geruisloos. De invoering van de Omgevingswet krijgt van Chris Kuijpers, directeur-generaal Milieu en Internationaal van het ministerie van IenM, deze twee kwalificaties mee. In ieder geval voorlopig. De daadwerkelijke invoering van…

Persoonlijk

13 oktober 2015

2015.10.08_De Omgevingswet gaat iedereen aan

De Omgevingswet gaat iedereen aan

Ze woonde alle eerdere edities bij en is op 11 november ook weer van de partij tijdens het Congres Omgevingswet 2015, dat wordt georganiseerd door Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft. Esther Vos, senior jurist bij de provincie Noord-Braba…

Persoonlijk

8 oktober 2015