Persoonlijk

HSL Zuid PPS

Goede uitvraag cruciaal voor vruchtbare samenwerking

In bouw- en infraprojecten is een goede uitvraag vaak het halve werk. Vanuit daar kan een vruchtbare samenwerking opgestart worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemers. Maar dikwijls blijkt de uitvraag een erg lastig moment in het project en dat g…

Persoonlijk

5 juni 2018

Marconitorens Rotterdam Iris van den Broek

‘Populariteit stelt Rotterdam voor nieuwe uitdagingen’

De groeiende populariteit van Rotterdam stelt de stad voor grote uitdagingen. Er is niet alleen behoefte aan woningen, maar ook aan werklocaties. Jos Melchers, gemeentelijk directeur gebiedsontwikkeling en economie, mikt op transformatie en gebiedso…

Persoonlijk

4 juni 2018

Station Delft Steven Lek

Het maatschappelijk belang van stedelijke transformatie

De gemeente Delft heeft tijdens de crisis tegenslagen omgezet in kansen, waardoor er nu volop binnenstedelijk gebouwd wordt. Dit is niet alleen een kwantitatieve, maar ook vooral een kwalitatieve en maatschappelijke opgave.

Persoonlijk

7 mei 2018

woning

Belegger en corporatie over middeldure huur

De schattingen lopen uiteen, maar duidelijk is dat in de komende jaren vele duizenden huurwoningen in het middeldure segment nodig zijn om aan de vraag te voldoen. Welke oplossingen zien beleggers en corporaties? Een gesprek met Dick van Hal van de…

Persoonlijk

25 april 2018

Helmond Brandevoort_ Peter H from nl

Een goed woningbeleid vergt regionale afstemming

Collegiale ondersteuning tussen woningcorporaties is een gevoelig onderwerp, zo ook in de gemeente Helmond. Wethouder Frans Stienen over het belang van sterke corporaties en regionale samenwerking.

Persoonlijk

15 april 2018

Bouwplaats amsterdam RAMillu

Amsterdamse wethouder: doorgaan met bouwen ondanks stijgende kosten

Na jaren van ongekende voorspoed komen in Amsterdam steeds vaker bouwprojecten stil te liggen. Oorzaak: de stijgende bouwkosten. “Een serieuze uitdaging”, stelt Wethouder Laurens Ivens van bouwen en wonen, maar ontwikkelaars moeten volgens hem hun p…

Persoonlijk

13 april 2018

tilburg piushaven

Wars van bureaucratie en fan van de korte lijnen: gebiedsregisseur Thérèse Mol

Thérèse Mol is al twaalf jaar gebiedsregisseur van de Piushaven in Tilburg en werkt sinds vorig jaar ook aan het Koningsplein, de schakel tussen de Piushaven en het centrum van de stad. Wat doet een gebiedsregisseur eigenlijk? En over welke eigensch…

Persoonlijk

10 april 2018

Patrick Esveld en Roger Kersten

Goedkoper en sneller: Nieuwe samenwerkingsvormen bij gebiedsontwikkeling

Aanbestedingen bij complexe binnenstedelijke projecten zijn tijdrovend, duur en risicovol. Volgens directieleden Patrick Esveld en Roger Kersten van Akro Consult kan dit veel beter, onder andere door over te stappen van plan- op partnerselectie. Dat…

Persoonlijk

6 april 2018

bouwplaats

De balans tussen investeren, uitdagen en faciliteren

Sinds 1 september 2017 is Annius Hoornstra concerndirecteur bij de gemeente Zaanstad. Daarvoor was hij adjunct-directeur Grond en Ontwikkeling in Amsterdam. De perfecte kandidaat om te vragen waar Zaanstad precies staat in de discussie omtrent gemen…

Persoonlijk

31 maart 2018

amsterdam zuid straat

Eerste tussenstand stedelijke kavelruil: proces blijkt cruciaal

Het afgelopen jaar bezocht een groep experts tien pilotprojecten voor stedelijke kavelruil. Twee leden, Paul van Dijk (partner Akro Consult) en de Brabantse gedeputeerde Erik van Merrienboer, geven een preview van de belangrijkste observaties. Hun c…

Persoonlijk

28 maart 2018

Hunziker Areal in Zürich-Leutschenbach

De coöperatie: nieuwe speler in de woonsector

Niet alleen sociale huurwoningen worden uit de binnensteden weggedrukt. Hetzelfde lot treft middeldure huur- en koopwoningen. Ook die segmenten zijn voor marktpartijen nu eenmaal minder lonend dan vrije sector. Gemeenten kunnen quota opleggen, zoals…

Persoonlijk

16 maart 2018

"NDSM Wharf Crane Amsterdam - 14" (CC BY-SA 2.0) by andynash

Gebiedsontwikkeling is meer dan alleen stenen stapelen

In gebiedsontwikkeling wordt meer en meer plek gevraagd voor maatschappelijke opgaven. Bouwen gaat niet alleen over stenen op elkaar leggen, maar over investeren in een duurzame, inclusieve samenleving. Maar hoe zorg je voor een goede overeenstemmi…

Persoonlijk

23 februari 2018

kantoor verval

Adaptief beleid voor een onzekere toekomst

Het Platform Bedrijven en Kantoren (Plabeka) richt zich op het reduceren van de structurele leegstand van werklocaties in de Metropool Regio Amsterdam. Volgens programmamanager Geert-Jan Put geldt Plabeka als een van de eerste belangrijke samenwerki…

Persoonlijk

11 februari 2018

Luchtfoto Deventer

Omgevingsbeleid op een tweesprong

“Het zijn tijden om keuzes voor de toekomst te maken” volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Ries van der Wouden, hoofd van de sector Ruimtelijke Ordening en Leefomgevingskwaliteit, doelt daarmee op het omgevingsbeleid dat een nieuw wett…

Persoonlijk

10 februari 2018

albert cuyp markt

Bijdragen aan de dynamiek van de stad

Jonge mensen met een beperkt inkomen vinden in Amsterdam moeilijk een plek om te wonen. In de huidige koers van Woonstichting De Key ligt de concentratie daarom bij het huisvesten van woonstarters. Volgens Directeur Leon Bobbe en Frontrunner / Manag…

Persoonlijk

10 februari 2018

Tilburg

Passie voor de Tilburgse binnenstad

Van Aarle pleit voor verzakelijking van de financiering van het binnenstadsmanagement. In Nederland zijn we volgens hem nog te veel afhankelijk van overheidssubsidies en de daarbij komende bureaucratie. Dit gaat ten koste van de keuzesnelheid.

Persoonlijk

9 februari 2018

Zwolle

De opmars van de middelgrote stad

De druk vanuit de vier grote steden op de middelgrote steden neemt toe. De vraag op de woningmarkt breidt zich als een olievlek uit richting de provincie. Bijbouwen lijkt onontkoombaar. Komt de leefbaarheid niet onder druk te staan met meer inwoners…

Persoonlijk

23 januari 2018

Delft hyperloop

Stimulans voor stationsgebied, geen gamechanger zoals zelfrijdende auto

Een jaar geleden won het studententeam van de TU Delft de prestigieuze hyperloop-wedstrijd in Californië met hun technische ontwerp voor dit futuristische transportconcept. De belofte van de hyperloop is dat reizigers met meer dan duizend kilometer…

Persoonlijk

20 januari 2018

NDSM-werf

Sneller meters maken lukt alléén als belegger en corporatie samen optrekken

“Nu corporaties zich weer richten op hun hoofdtaak, het bouwen en beheren van sociale huurwoningen, zijn zij voor ons de uitgesproken partners om samen op te trekken bij gebiedsontwikkeling in zwakkere stadsdelen.” Dat zegt Allard van Spaandonk, dir…

Persoonlijk

18 januari 2018

aardbeving groningen boerderij

Aardbevingsgebied Groningen: bedreiging of kans voor gebiedsontwikkelaars?

De aardbevingen hebben een grote invloed op de leefbaarheid in Groningen. Veel mensen maken zich ongerust en zien de toekomst somber in. De dreiging van massale sloop van woningen en andere gebouwen helpt daar niet bij. Wat zijn de gevolgen voor geb…

Persoonlijk

12 januari 2018