Persoonlijk

Bedrijvigheid Binckhorst door Heeman fotography (platformstad.nl)

10 jaar samen stadmaken op de Binckhorst #5 – de ontwerpers

Landschapsarchitect Wim Voogt en stedenbouwkundige Han Dijk stonden aan de basis van veel ruimtelijke ontwikkelingen in de Binckhorst. In het laatste deel in de serie geven zij hun kritische visie op deze organische gebiedsontwikkeling.

Persoonlijk

17 september 2021

Friso de Zeeuw door - (gebiedsontwikkeling.nu)

Friso de Zeeuw: “We hebben jonge ambtenaren met lef nodig om de woningnood op te lossen”

Hoe kunnen jonge ambtenaren zich ontwikkelen tot gebiedsontwikkelaar met impact? Adviseur Friso de Zeeuw, gepokt en gemazeld in gebiedsontwikkeling, geeft antwoord: "Buig de regels een beetje, heb lef en doe ervaring op."

Persoonlijk

16 september 2021

Luchtfoto Gelderland door Mike Admiraal (shutterstock.com)

Gedeputeerde Peter Kerris (Gelderland) wil betere afwegingen maken tussen botsende belangen

Alle grote opgaven vragen om ruimte, en die is slechts beperkt beschikbaar. Peter Kerris, gedeputeerde in Gelderland, legt uit hoe zijn provincie slimmer wil omgaan met koppelkansen.

Persoonlijk

13 september 2021

Haven-Stad Amsterdam, bouwplaats Houthavens door Aerovista Luchtfotografie (Shutterstock)

Onorthodoxe maatregelen voor sneller meer betaalbare woningen in Noord-Holland

Een masterplan om gemeenten te helpen sneller betaalbare woningen te bouwen. De provincie Noord-Holland overweegt een veel actievere rol binnen het ruimtelijke domein te nemen.

Persoonlijk

7 september 2021

Jan Gehl door Sandra Henningsson (stadszaken.nl)

Jan Gehl: "Er is een onstilbare honger naar betere steden. Steden voor mensen"

In november spreekt de beroemde architect Jan Gehl op de Dag van de Stad. Journalist Kasper Baggerman interviewde hem over zijn visie op stedelijkheid, de 15-minutenstad, verdichting, architectenego’s en over de vraag hoe de stad toegankelijk blijft.

Persoonlijk

3 september 2021

Windmolens in de stad door petovarga (Shutterstock)

Rijksadviseur: “We moeten onszelf de vraag durven stellen: hoe ziet Nederland er over honderd jaar uit?”

Niet blindstaren op 2030, maar juist een blik in de verre toekomst is nodig van de Rijksoverheid om de ruimte in Nederland goed te kunnen verdelen. Daarvoor pleit Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving.

Persoonlijk

26 augustus 2021

Binckhorst door Heeman Photography (Heeman Photography)

10 jaar samen stadmaken op de Binckhorst #4 – de gemeente

Programmadirecteur Hettie Verheijen en stadsadviseur buitenruimte Albert Koolma van de gemeente Den Haag reflecteren op het gebiedsontwikkelingsproces zonder eindbeeld in de Haagse Binckhorst. Het vierde interview in de serie.

Persoonlijk

25 augustus 2021

Panorama Den Haag door Sebastian Grote (Shutterstock)

Hoe de gemeente Den Haag meer betaalbare woningen realiseert

Drie jaar geleden was het aandeel betaalbare woningen in de nieuwbouwproductie in de gemeente Den Haag nog verwaarloosbaar laag. Daar brengt de gemeente samen met corporaties, marktpartijen en het Rijk verandering in.

Persoonlijk

24 augustus 2021

Nobelhorst Almere door Maarten Feenstra (Gemeente Almere)

De duurzame dilemma’s van de gemeente Almere

Het uitspreken van duurzame ambities lijkt de status quo in gebiedsontwikkeling, maar hoe maken we projecten écht duurzaam? Liesl Vivier, adjunct-manager gebiedsontwikkeling licht de ervaringen van de gemeente Almere toe.

Persoonlijk

17 augustus 2021

Irma van Oort door KCAP Architects&Planners (KCAP Architects&Planners)

"Een integrale aanpak staat aan de basis van een toekomstbestendige stad"

“Een project is pas succesvol als mensen het in bezit nemen. Dat is wellicht ook de grootste uitdaging bij hoogbouw: hoe creëer je gezamenlijkheid?” Het antwoord daarop vertelt Irma van Oort, partner bij KCAP Architects&Planners.

Persoonlijk

11 augustus 2021

Binckhorst #3 door John Grin: Naomi Heijdinga (Platformstad)

10 jaar samen stadmaken op de Binckhorst #3 – de wetenschappers

De hoogleraren Ellen van Bueren en John Grin zien de Binckhorst als ‘grensverleggende praktijk’. Ze reflecteren in het derde interview in de serie op het gebiedsontwikkelingsproces van de Binckhorst.

Persoonlijk

27 juli 2021

Nathalie de vries door Barbra Verbij (GRAS)

Stadsbouwmeester Nathalie de Vries: "De ideologie moet terug in de stadsontwikkeling"

In de discussie over de woningmarkt gaat het vaak over de magische grens van één miljoen nieuwe woningen. Nathalie de Vries, sinds een half jaar stadsbouwmeester van Groningen, pleit voor oplossingen die over veel meer gaan dan alleen een getal.

Persoonlijk

9 juli 2021

IM-BINCK bijeenkomst door Heeman Photography (Platform Stad)

10 jaar samen stadmaken op de Binckhorst #1 – de initiatiefnemers

Hét platform van de Haagse Binckhorst. Dat is hoe I’M BINCK zich profileert. Initiatiefnemer Sabrina Lindemann en voorzitter Gert-Joost Peek gaan in op de vraag hoe dit al 10 jaar bijdraagt aan de transformatie van industrieterrein naar stadswijk.

Persoonlijk

8 juli 2021

Joris Deur door ZZDP Architecten (ZZDP Architecten)

"In Nederland kan je gelukkig op nog veel plekken emotieloos slopen en opnieuw beginnen"

Volgens Joris Deur, architect en directeur van ZZDP Architecten, is het mogelijk de woningnood binnenstedelijk op te lossen. Maar dan moeten we bereid zijn hoger te bouwen en kleiner te gaan wonen.

Persoonlijk

5 juli 2021

Strooisel opinie ruimtelijke puzzel door Mireille Schaap (Staatsbosbeheer Magazine)

Neem bodem en water als vertrekpunt voor ruimtelijke ontwikkeling

In een dubbelinterview spreken Sylvo Thijsen, directeur Staatsbosbeheer en Co Verdaas, hoogleraar gebiedsontwikkeling over de vraag hoe de ruimtelijke inrichting van Nederland vorm moet krijgen. "Neem bodem en water als uitgangspunt."

Persoonlijk

25 juni 2021

Lente in een park in Frankrijk door Elena Skalovskaia (Shutterstock)

Ook voor de bouwer is groen in gebiedsontwikkeling belangrijk

Als bouwbedrijf is goed omgaan met het groen in de praktijk soms makkelijker gezegd dan gedaan. Toch wil Harwil de Jonge, directeur bij bouwbedrijf Heijmans, dat er een andere manier van denken gaat ontstaan in het omgaan met groen.

Persoonlijk

16 juni 2021

Tanya door Ebbes Fotografie (ORAM)

Tanya Sancisi-Vellekoop: “Duurzaamheid is geen hobby meer”

Als nieuwe directeur Mobiliteit bij Arcadis hoopt Tanya Sancisi-Vellekoop meer nadruk te leggen op duurzaamheid in gebiedsontwikkelingen. “Gebruik ingenieurs meer als adviseurs en vraag ons niet alleen om dingen uit te werken.”

Persoonlijk

10 juni 2021

Appartementen in Hong Kong door hanohiki (Shutterstock)

De rest van de wereld als inspiratiebron voor het oplossen van de woningopgave

Veel Nederlandse steden hebben de komende jaren een grote woningbouwopgave. Kunnen we leren van de aanpak in Azië? OMA-partner David Gianotten en BPD Duitsland-directeur Alexander Heinzmann nemen een kijkje over de grens.

Persoonlijk

1 juni 2021

Oude en nieuwe minister van Economische Zaken ; nieuwe minister van VROM Ed Nijpels (l) krijgt t-shirt van voorganger Winsemius door Rob Bogaerts / Anefo (Wikimedia Commons)

Ex-ministers van VROM: “De grote vragen van deze tijd vragen om visie, en die ontbreekt”

Vrijwel iedereen bepleit de terugkeer van het ministerie van VROM. Maar wat vinden oud-ministers daar eigenlijk van? En wat raden zij hun opvolgers aan? Dat vertellen Jacqueline Cramer en Ed Nijpels.

Uitgelicht
Persoonlijk

28 mei 2021

Hester van Buren door Jitske Schols (Rochdale)

Hester van Buren (Rochdale): "Al dat vluchtige en tijdelijke is helemaal niet goed"

Als voorzitter bij woningcorporatie Rochdale zet Hester van Buren zich in voor domeinoverstijgende ontwikkelingsplannen van buurten. Ze vertelt over haar geleerde lessen en de toekomst van de domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpak.

Persoonlijk

21 mei 2021