Persoonlijk

2013.10.13_Alleen technische berekening_660

Alleen technische berekening van risico´s niet meer toereikend

De Omgevingswet zet het vraagstuk hoe om te gaan met milieurisico’s weer hoog op de agenda. Deze discussie is al decennia gaande. We vroegen Bas van de Griendt van Bouwfonds Ontwikkeling hoe hij naar dit vraagstuk kijkt. Volgens hem moet er ruimte k…

Persoonlijk

13 oktober 2013

2013.10.10_Burgerparticipatie schaamlap_180

Burgerparticipatie schaamlap voor autoritair beleid

Gemeenten hebben het moeilijk. Steeds meer taken en minder geld. Ook de verzorgingsstaat is op zijn retour. Van burgers wordt steeds meer verwacht. “Het inmiddels bekende begrip burgerparticipatie mag geen schaamlap zijn voor autoritair beleid over…

Persoonlijk

10 oktober 2013

2013.10.10_Tilburg werkt aan ontslakken_180

Tilburg werkt aan ontslakken Gebiedsontwikkeling

Tilburg gaat samen met zeven andere gemeenten 'ontslakken'. Het gaat om een landelijke pilot. Die heeft niets te maken met het reinigen van lichaamsdelen zoals in Van Dale te lezen is. Wel met de vertraging die bouwprojecten soms oplopen door…

Persoonlijk

7 oktober 2013

Thumb_Openbare ruimte_1_1000

‘Een minderheidskabinet heeft de steun van de samenleving nog harder nodig’

Volgens Kim Putters, de nieuwe directeur van het Centraal Cultureel Planbureau, is het kabinet bezig met een versnelde ontmanteling van de verzorgingsstaat. En dat vereist draagvlak.

Persoonlijk

5 oktober 2013

2013.09.30_Optimaliseren van beleving_660

Optimaliseren van beleving

Emotie is voorspelbaar, opwekbaar en regisseerbaar, zegt Marc Oelrich-Winkelaar. Hij studeerde Audiovisuele Massamedia aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, en werkte bij veel grote reality-shows zoals All you need is love. Met zijn bedrijf…

Persoonlijk

30 september 2013

2011.11.21_Is de bloemkoolwijk 480px

Bloemkoolwijken: een uitgekookt concept

Is de bloemkoolwijk doorgekookt en iets van het verleden en of juist een slim concept dat kan dienen als inspiratie voor toekomstige woonvormen? Hoogleraar Woningontwerp Dick van Gameren: “Voor het eerst is ruimtelijke analyse van buurten gekoppeld…

Persoonlijk

30 september 2013

2013.09.30_Doelgroepbenadering_heleen_660

‘Doelgroepbenadering helpt om consument beter te bedienen’

Voor andere vakgebieden mag het dan al langer in zwang zijn, ook in gebiedsontwikkeling is een doelgroepbenadering steeds meer in opkomst. De ‘gekleurde milieus’ van bureaus als Smart Agent en Motivaction mogen inmiddels bekend worden verondersteld.…

Persoonlijk

30 september 2013

2013.09.30_Gamechanger Menno Schapendonk_480

Gamechanger Menno Schapendonk: Gaan voor de 'gevulde koelkast'

De vastgoedmarkt bestaat niet alleen uit gevestigde namen. Vastgoedjournaal treedt graag buiten de gebaande paden. In de rubriek Gamechanger laten we de 'onzichtbare motor' van de sector aan het woord: kleine en middelgrote ontwikkelaars. Deze keer…

Persoonlijk

29 september 2013

Thumb_Wet en regelgeving_1_1000

'Alles kunnen sturen is een illusie'

Zaandam - De gemeente Zaanstad moet niet de illusie hebben alles te kunnen sturen, zegt wethouder Dennis Straat. Maar volgens de liberale wethouder ruimtelijke ontwikkeling en grondzaken is loslaten voor iedereen moeilijk. Het ‘ontslakken’ van de st…

Persoonlijk

22 september 2013

2013.09.19_Watersnood? Fly in the dutch!

Flooding? “Let’s bring in the Dutch”, Interview with Henk Ovink

“Set a couple of Dutchmen up on land with a high risk of flooding and what do they do? Exactly – they build dikes. But what do Americans do? Those who can afford it build houses on stilts. The rest have to fend for themselves.”

Persoonlijk

19 september 2013

2013.09.18_Herijken van gebiedsontwikkeling china_1_500

Herijken van gebiedsontwikkeling in China

De omslag die China momenteel doormaakt van maak- naar kenniseconomie heeft wereldwijd een grote impact. Maar ook de binnenlandse behoeften veranderen. China ontdekt de waarde van de eigen identiteit. Een van de eerste plekken waar die ommekeer ook…

Persoonlijk

18 september 2013

2013.09.19_Watersnood? Fly in the dutch!

Watersnood? ‘Let’s bring in the Dutch’

Nederlandse waterexpert adviseert Amerikaanse minister hoe New York en New Jersey te beschermen tegen het wassende water.

Persoonlijk

18 september 2013

No time for dialogue? That’s crazy - Afbeelding 1

No time for dialogue? That’s crazy

The Netherlands is known for its polders (ground reclaimed from the water) and for ‘poldering’, a term that expresses how seemingly contradictory interests meet in the middle and claim common ground. Environment Manager Marc Wesselink wants the worl…

Persoonlijk

16 september 2013

Portret_Friso de Zeeuw_180px

Exclusief interview met Friso de Zeeuw over winkelleegstand

Friso de Zeeuw is sinds 1998 directeur nieuwe markten bij Bouwfonds Ontwikkeling en sinds 2008 hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. Hiernaast heeft de Zeeuw 17 nevenfuncties, waaronder die als bestuurslid van Neprom, de vereniging van gr…

Persoonlijk

16 september 2013

No time for dialogue? That’s crazy - Afbeelding 1

‘Geen tijd voor dialoog? Dat is idioot’

Voor het bijeenbrengen van tegenstanders bij het Maasvlakte 2-project ontving hij de ROA-Adviesprijs. Op het Water, Wonen & Ruimte Congres op 17 september leert omgevingsmanager Marc Wesselink watermensen als ruimtemensen denken, en vice versa. ‘De…

Persoonlijk

11 september 2013

2013.09.05_Laat de wet geen trendbreuk veroorzaken_660

‘Laat de wet geen trendbreuk veroorzaken’

Niet een te kleine maar een te grote rol voor de provincies bespeurt de Tilburgse burgemeester Peter Noordanus in de concept-Omgevingswet. Verder vindt hij dat er toch weer nodeloze, ingewikkelde regels bijmaakt zijn.

Persoonlijk

5 september 2013

2013.09.04_noord-brabant werkt al in de geest omgevingswet_660

‘Noord-Brabant werkt al in de geest van de Omgevingswet’

De toetsversie van de Omgevingswet biedt de bestuurlijke koepels de gelegenheid om aanpassingen te bepleiten. Dit gebeurt zowel via formele overleggen als via de informele en publieke kanalen. Voor wat de provincies aangaat roert gedeputeerde van No…

Persoonlijk

4 september 2013

2013.03.26 Bert Mooren

“Metropoolregio’s zijn de broedplaats van BV Nederland”

Bert Mooren, directeur van VNO-NCW West is er van overtuigd dat de economische groei van Nederland komt vanuit de metropolen. “De grote steden krijgen steeds meer betekenis. Willen we internationaal meedoen dan zullen we ons moeten richten op de ont…

Persoonlijk

3 september 2013

2013.08.27_Echte ervaringen jan willen weissink_660

‘Echte ervaringen zijn het bestendigst’

Corio beheert veel van de grote winkelcentra die we in Nederland kennen. Denk aan Alexandrium Shopping Center in Rotterdam en Hoog Catharijne in Utrecht. Het is voor deze belegger van winkelcentra daarom van belang om flexibele winkelcomplexen te on…

Persoonlijk

27 augustus 2013

2013.08.21_Niet langer een speelbal zijn_464

Niet langer een speelbal zijn

De problemen bij Nuon illustreren de ondoordachte wijze waarop in Nederland energiebedrijven zijn gesplitst en verkocht. Dat zegt Eneco-topman Jeroen de Haas.

Persoonlijk

21 augustus 2013