Redactioneel
GO dossier financien

Dossier Financiën

Door Friso de Zeeuw en Hedwig van der Linden

20 jul 2017 - Gebiedsontwikkeling gaat altijd gepaard met financiële investeringen waarmee de veranderingen in het gebied betaald worden. Aan de hand van verschillende thema’s biedt het dossier Financiën een overzicht van de plaats, rol en werking van de financiële aspecten van gebiedsontwikkeling.

Naast programma, ontwerp, proces en mensen op sleutelposities zijn financiën doorslaggevend of een gebiedsontwikkeling van de grond komt of niet. In de vakwereld zijn de financiële aspecten vaak onderbelicht; men ervaart het meestal als lastig, niet sexy en hinderpaal voor leuke ideeën. Specialisten behartigen de financiën, waaronder de grondexploitatie. Zij doen dat met spreadsheets en bepaalde rekenmethoden die voor anderen nauwelijks te vatten zijn. Vooral in de publieke wereld en adviseurs die daar tegen aanhangen, is de afstand tussen de ‘financiële operateurs’ en - bij voorbeeld - gebiedsmanagers en ontwerpers groot. In de marktsector is die afstand kleiner. Wij willen de kloof overbruggen. En ook mythes ontmaskeren, zoals het vrijblijvende en ondeskundige gepraat over ‘nieuwe verdienmodellen’ en de ‘maatschappelijke businesscase’. Alleen op basis van technische expertise en realistische inschatting van kosten, opbrengsten, kansen en risico’s kunnen we de financiële aspecten adequaat integreren in gebiedsontwikkeling. Follow the money.

Thema’s vanuit Gebiedsontwikkeling:

  • Algemeen: Geen gebiedsontwikkeling zonder investeringen
  • Grondexploitatie en vastgoedexploitatie: werking en sturing
  • Residuele grondwaarde
  • Planvorming en -uitvoering disciplineren
  • Risico’s en kansen
  • Kostenverhaal    
  • Financiers: banken, gemeenten, beleggers, private partijen (ontwikkelaars en bouwers), corporaties, crowdfunders en alternatieve financierders


Grondexploitatie en vastgoedexploitatie: werking en sturing


Financiers: banken, gemeenten, beleggers, private partijen (ontwikkelaars en bouwers), corporaties, crowdfunders en alternatieve financierders

Gemeenten

Beleggers

Private partijen (ontwikkelaars en bouwers)

Corporaties

Crowdfunders

Alternatieve financierdersVideo’s:

Video’s bekijken gelinkt aan het thema Financiën? Bezoek ons YouTube-kanaal


Auteurs:

friso
Friso de Zeeuw

Emeritus Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft

Portret - Hedwig van der Linden
Hedwig van der Linden

MSc student Architecture TU Delft | Student assistent Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

Recente artikelen