Klimaatadaptatie

In een land met een rijke traditie aan ingenieuze ontwikkelingen, is klimaatadaptatie een bekend thema binnen gebiedsontwikkeling. Dit dossier geeft een overzicht van de betekenis ervan voor gebiedsontwikkeling. Hoe ontstaat de samenhang tussen klimaatadaptatie en ruimte? En hoe om te gaan met kwesties als stikstofdepositie? Wat betekent dat voor gebiedsontwikkeling? En kunnen we ook lessen leren van ervaringen in het buitenland?

Dossier Klimaatadaptatie door Sara Winter (bron: Shutterstock)

3 oktober 2022


Klimaatadaptatie is een thema binnen gebiedsontwikkeling dat steeds meer aandacht krijgt. Dat is gezien de klimaatverandering een logische tendens. Maar hoe kunnen gebiedsontwikkelaars op klimaatverandering inspelen? Hoe combineer je klimaatadaptatie op een slimme manier met andere opgaven waardoor extra kosten binnen de perken blijven? Deze vragen en meer staan centraal in dit dossier.

Met welke gevolgen van klimaatverandering krijgen gebiedsontwikkelaars te maken?

Hoge bebouwing, Miami door Cascade Creatives (bron: shutterstock.com)

Klimaatverandering versterkt gentrificatie én financiële onzekerheid in gebiedsontwikkeling

Zijn huiseigenaren financieel gezien goed genoeg voorbereid op de opwarming van de aarde? Het onzekere antwoord op die vraag zorgt voor financiële spanning op de woningmarkt én heeft ook grote sociale gevolgen zoals klimaatgentrificatie.

Onderzoek

2 juni 2022

Illustratie Klimaatverandering en Gebiedsontwikkeling door Rémon Mulder (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

“Gebiedsontwikkelaars moeten keihard met klimaatadaptatie aan de slag”

Klimaatverandering is een urgent mondiaal probleem dat Nederland bij uitstek raakt. Onderzoekers Tom Daamen en Zac Taylor doordenken wat dit voor gebiedsontwikkeling betekent - en welke kansen dit biedt.

Uitgelicht
Analyse

4 februari 2022

Bea de Buisonje door Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (bron: agv.nl)

"Geef klimaatadaptatie meer prioriteit in gebiedsontwikkeling"

Waterschapsbestuurder Bea de Buisonjé vindt niet dat waterbeheerders prioriteit moeten geven aan het oplossen van de woningnood. Het is eerder andersom: er moet veel meer rekening gehouden worden met klimaatadaptatie in gebiedsontwikkeling.

Opinie

15 juni 2021

Woningbouw in openbaar groen park door VOJTa Herout (bron: Shutterstock)

Onderzoek: pak klimaatadaptatie integraler aan

Steeds meer lokale overheden nemen maatregelen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Uit onderzoek onder twintig gemeentelijke koplopers blijkt dat de uitvoering op het gebied van klimaatadaptatie nog een stuk integraler kan.

Onderzoek

10 maart 2021

Woerden centrum luchtfoto -> Woerrden Marketing, 2013

Integrale aanpak gevraagd voor stadse problemen door bodemdaling

De aanpak van problemen door bodemdaling in steden vraagt een integrale aanpak. En een coördinerende rol van het Rijk, zo bleek tijdens een bijeenkomst van de ‘coalitie stevige steden met een slappe bodem’.

Verslag

8 januari 2021

Hoog water - Wikimedia Commons, 2020

Onderzoek: klimaatverandering bedreigt in VS vooral goedkope woningen

De stijgende zeespiegel discrimineert op de Amerikaanse woningmarkt, blijkt uit onderzoek. In sommige staten wordt over dertig jaar de helft van de woningen in het betaalbare segment bedreigd door overstromingen.

Onderzoek

11 december 2020

beton

Van weten naar werken: zo breng je hittestress in kaart

Bij ontwikkelingen speelt hittebestendigheid van het gebied een steeds belangrijkere rol. Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam onderzochten welke hittekaarten handig zijn om een gebied optimaal klimaatadaptief te maken.

Onderzoek

12 juni 2020

Expert Meeting 19

Drie-lenzen-model moet klimaatrisicomanagement aanjagen

De leerstoel Gebiedsontwikkeling hield begin maart de expertbijeenkomst over klimaatrisicomanagement voor de gebouwde omgeving. Een drie-lenzen-benadering moet hierbij helpen.

Verslag

31 maart 2020

Welke mogelijkheden zijn er voor klimaatbestendig bouwen?

Bouwplaats in de polder door Peter de Kievith (bron: Shutterstock)

Klimaatadaptief bouwen: Partijen willen wel, maar het loopt in de tender vaak al spaak

Het lukt nog lang niet altijd om klimaatadaptief bouwen goed te borgen bij tenders voor vastgoed- en gebiedsontwikkelingen. Fakton Consultancy deed onderzoek en komt met concrete tips voor grondeigenaren.

Onderzoek

5 september 2022

Ecowijk Soesterhof door Hans de Vries (bron: Hans de Vries)

Het duurzame ontwerpavontuur in het Amersfoortse Soesterhof

De SKG Award 2022 wonnen ze net niet, maar dat betekent niet dat de bewoners van het Amersfoortse Soesterhof bij de pakken neerzitten. Na tien jaar wachten, overleggen en ontwerpen begint het duurzame avontuur namelijk nu pas echt.

Uitgelicht
Casus

28 juli 2022

Stad van de toekomst. Harmonie van stad en natuur. door Danila Shtantsov (bron: Shutterstock)

Dit is wat een natuurinclusieve inrichting van Nederland vraagt en wat het ons oplevert

Een transitie naar een natuurinclusief ingericht Nederland vergt volgens een scenariostudie van het PBL en de WUR grote veranderingen op sociaal, economisch en ruimtelijk gebied. Daar staan meerdere duurzame en maatschappelijke opbrengsten tegenover.

Onderzoek

23 februari 2022

Hafencity, Hamburg door Bastian Sander (bron: shutterstock.com)

Hoe Hamburg de terp naar een hoger plan trekt in de strijd tegen het water

Waterbeheer en gebiedsontwikkeling gaan door klimaatverandering steeds vaker hand in hand. De Duitse stad Hamburg bewijst dat een oer-Hollandse uitvinding voor zowel droge voeten als een waardevolle openbare ruimte kan zorgen.

Casus

17 januari 2022

2022 July Floriade site - Drone View door Floriade beeldbank (bron: Floriade beeldbank)

Almere Hortus: laboratorium voor ‘omgekeerde’ gebiedsontwikkeling

In zijn reportage over het Floriadeterrein laat journalist Jaco Boer zien hoe het landschap als basis dient voor de nieuwe wijk Almere Hortus.

Uitgelicht
Casus

5 november 2021

Groene straat in het centrum van Eindhoven door Lea Rae (bron: Shutterstock)

Eindhoven wil verdichten én de hittestress verminderen

Als meervoudig winnaar van de titel ‘warmste stad van Nederland’ wist Eindhoven dat het roer om moest. Een tochtplan, strenge vergroeningsverplichtingen en groene gevels zijn nodig om de hittestress te bestrijden én meer woningen te bouwen.

Casus

12 oktober 2021

Natuurinclusief Stedelijk wonen door Nanda Sluijsmans (bron: Flickr.com)

Spoedcursus natuurinclusief ontwikkelen #4: zo blijf je door de bomen het bos zien

Van levenloze vlakte naar groene biotoop: met dit zes-stappenplan van Ingrid Sloots (Nest architect voor de dieren) kan ieder project omgetoverd worden tot een natuurinclusieve ontwikkeling.

Analyse

3 september 2021

Haverleij kasteel in Den Bosch door INTREEGUE Photography (bron: Shutterstock)

Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling is: meer voordelen voor hetzelfde geld

Bouwen mét natuur maakt woonbuurten aantrekkelijk en draagt bij aan biodiversiteit en klimaatadaptatie. Dat blijkt uit een rondgang langs 12 natuurrijke woonbuurten. Tegelijkertijd zijn de kosten voor groenbeheer niet hoger dan in andere wijken.

Onderzoek

19 april 2021

Klimaatadaptieve nieuwbouw in Boszoom, Pijnacker door Nanda Sluijsmans (bron: Flickr)

Marktpartijen: overheid, betrek ons eerder bij klimaatadaptief bouwen

Klimaatadaptief bouwen is vooral nog een publieke opgave. Niet omdat marktpartijen weigeren mee te doen, maar omdat ze niet of niet voldoende betrokken worden. Dat concludeert de Rijksoverheid na eigen onderzoek.

Onderzoek

11 februari 2021

Tuinbuurt Vrijlandt Vogelvlucht door Ballast Nedam (bron: Ballast Nedam)

Stadsecoloog en Vogelbescherming helpen bij realisatie natuurinclusieve wijk

Tuinbuurt Vrijlandt is een nieuwe inbreidingswijk in Rotterdam met 290 woningen. Ontwikkelaar, architect en Vogelbescherming leggen uit hoe het lukt om dit gebied natuurinclusief, klimaatadaptief én betaalbaar te maken.

Casus

1 februari 2021

Groenstructuur in stad - groene stad - Unsplash 2020

Zo werkt parkinclusieve gebiedsontwikkeling

Natuurinclusief ontwikkelen wordt steeds gebruikelijker in gebiedsontwikkeling. Toch is het volgens Sabine Boukens tijd voor een volgende stap. Zij formuleert in haar onderzoek negen principes voor ‘parkinclusief ontwikkelen’.

Onderzoek

15 december 2020

Toekomstbeeld Nijmegen duurzame dakenkaart - Rooftop Revolution, 2020

Duurzame Daken Kansenkaart helpt gebiedsontwikkelaars het dak te benutten

Ruimtelijke uitdagingen in steden worden steeds groter, maar de ruimte blijft schaars. De oplossing: gebruik het dak. De nieuwe Duurzame Daken Kansenkaart is een vertrekpunt en inspiratiebron voor overheden, marktpartijen en bewoners.

Uitgelicht
Nieuws

10 december 2020

Boszoom header -> Heijmans, kozzmozz

"In het begin klaagden mensen dat hun kinderen onder de modder zaten"

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft al flink wat ervaring opgedaan met groene, klimaatbestendige nieuwbouwprojecten. "Als je naar het totaalplaatje kijkt, zijn de beheerskosten voor een klimaatadaptieve wijk op de lange termijn lager.”

Casus

3 december 2020

Life in the woods, Zeist -> Synchroon

"Neem biodiversiteit als uitgangspunt in gebiedsontwikkeling"

Projectontwikkelaar Synchroon heeft biodiversiteit tot speerpunt van haar werkwijze gemaakt. “In gebiedsontwikkeling zijn voor ons het landschap en de natuur niet de invulling na stedenbouw, maar het startpunt.”

Uitgelicht
Analyse

26 november 2020

Vastra Hamnan Zweden, Bo01 -> The West Harbour in Malmö, Sweden. Author sv:User:Jorchr

De buurt centraal voor een sociale en duurzame stad

Volgens de auteurs van ‘Neighbourhoods for the Future’ kan de klimaatopgave het beste op buurtniveau en samen met een sociale agenda vorm krijgen. Recensent Agnes Franzen: “dit boek biedt bruikbare handreikingen voor een stad als levend organisme.”

Uitgelicht
Recensie

23 november 2020

Groen park in de stad door djedj (bron: Pixabay)

Sweco: Steden essentieel in herstel van wereldwijde biodiversiteit

Steden worden steeds belangrijker bij het herstel van de biodiversiteit, stellen onderzoekers van Sweco. Daarom moet de natuur een veel prominentere rol gaan spelen in gebiedsontwikkeling.

Onderzoek

27 oktober 2020

plein, duitsland -> Photo by Jett Pongsakon on Unsplash

Gezocht: de beste vergroening om hittestress te voorkomen

Bij gebiedsontwikkeling wordt vergroening van de openbare ruimte wordt steeds vaker toegepast als maatregel tegen hitte. Maar hoe benut je deze maximaal in stedelijk gebied? Wageningen Research ging op onderzoek uit.

Onderzoek

19 oktober 2020

klimaatadaptatie sluijsmans den haag

Doe de Tienkamp: naar een klimaatadaptatieve woonomgeving

Klimaatverandering vraagt om meer aandacht voor een klimaatadaptatieve inrichting van de woonomgeving. Experts en stakeholders moeten beter samenwerken, systemen op het vlak van techniek, budgetten en informatieverzameling.

Uitgelicht
Analyse

16 oktober 2020

oudenbosch waterplein header jeanine embregts dekker

Integrale business cases: duurzame gebiedsontwikkeling en winst in één

AT Osborne-adviseurs Jurgen van der Heijden en Denise de Blok stellen dat duurzame ambities geen geld hoeven te kosten, maar dit juist kunnen opleveren via integrale business cases. Zij leggen dit uit via de casus Waterplein Oudenbosch.

Casus

30 juni 2020

Groene stad  -> Photo by chuttersnap on Unsplash

Het kán: steden verdichten, leefbaar houden én klimaatadaptief maken

Steden met twee keer zoveel inwoners op hetzelfde oppervlak, die ook leefbaar én klimaatadaptief zijn? Volgens een groep Zweedse onderzoekers is het, onder voorwaarden, mogelijk.

Onderzoek

24 juni 2020

Overstroming_”Egmond Binnen” (CC BY 2.0) by Regionaal Archief Alkmaar

7 tips voor slim klimaatbestendig aanbesteden

ANALYSE Technische oplossingen in de gebouwde omgeving kunnen de gevolgen van klimaatoverlast fors beperken. Klimaatbestendig opdrachtgeverschap is bij gemeenten alleen nog onderbelicht. Bouwend Nederland geeft daarom 7 tips.

Analyse

12 september 2019

Photo by Matthew Henry on Unsplash

Sanda Lenzholzer voorspelt revolutie in verbetering stadsklimaat

INTERVIEW Een goed stadsklimaat is meer dan het toevoegen van wat groen en waterpartijen. Sanda Lenzholzer (Wageningen University) over windcorridors en andere ontwerpscenario’s.

Persoonlijk

29 mei 2019

Havenkwartier Breda

Klimaatbestendige transformaties in Breda en Heerhugowaard

ANALYSE Het klimaat verandert, en steden moet mee veranderen. Maar welke aanpassingen zijn daarvoor nodig in de ruimte en samenleving? Voorbeelden uit Breda en Heerhugowaard laten zien hoe je zorgt voor klimaatbestendige gebiedstransformaties.

Casus

18 maart 2019

klimaatadaptatie sluijsmans den haag

Stappenplan 'Bewust omgaan met klimaatadaptatie'

STAPPENPLAN Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen zijn druk met de klimaatverandering, zoals via stresstesten. Dat klinkt eenvoudig, maar toch is het voor veel overheden een worsteling. Daarom dit stappenplan.

Nieuws

4 november 2018

Klimaateffect atlas Amsterdam

Klimaatadaptatie op basis van wijktypen

Aanduidingen als historische binnenstad, volkswijk of naoorlogse tuinstad geven veel informatie over de karakteristieke woonomgeving die daarbij hoort. We ‘zien’ meteen de bouwperiode, bouwstijl, mate van verstedelijking, type en grootte van woninge…

Nieuws

8 december 2017

veluwe klimaatadaptie "Nationaal Park de Hoge Veluwe" (CC BY-SA 2.0) by Eric de Redelijkheid

Noord-Veluwse gemeenten en waterschap slaan handen ineen voor klimaatrobuuste regio

NIEUWS Eind mei ondertekenden de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten, plus Waterschap Vallei en Veluwe een bestuursovereenkomst. Daarin staat hoe zij werken aan een klimaatrobuuste regio.

Nieuws

11 juni 2019

Cwoyte at English Wikipedia _ Eindhoven

Nieuw ontwerplab voor klimaatrobuuste stad

Hittegolven, droogte, hoosbuien, overstromingen – ons klimaat verandert, en als we niets doen, worden onze steden straks onleefbaar. Om dat te voorkomen, richtten de gemeente Eindhoven, TU/e en waterschap De Dommel een OntwerpLab op, waarin ze samen…

Verslag

28 februari 2018

Wat zijn de gevolgen van stikstofdepositie op de natuur en wat betekent dit voor gebiedsontwikkeling?

Spring agricultural work in the fields. The tractor sprays crops with herbicides, insecticides and pesticides. door mykhailo pavlenko (bron: Shutterstock)

“Gebiedsontwikkelaars zijn hun leven niet zeker in de stikstof-gevarenzone”

Onzekerheid rondom het stikstofprobleem zorgt er opnieuw voor dat de versnelling van de woningbouwopgave in het gedrang komt. Emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw laat zijn licht schijnen over de ontwikkelingen van de afgelopen weken.

Uitgelicht
Analyse

18 mei 2022

Veeteelt koeien platteland veld stad gebouwen - Pixabay, 2020 door FranckSeuret (bron: Pixabay)

Alleen uitkoop van agrarische piekbelasters lost stikstofcrisis op

Om de stikstofcrisis aan te pakken pleit emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw voor extra budget voor gerichte uitkoop van agrarische bedrijven die in de buurt van natuurgebieden veel stikstofdepositie veroorzaken.

Opinie

16 november 2020

koeien in weiland -> Photo by Leon Ephraïm on Unsplash

"Overheden pakken de stikstofcrisis niet doortastend aan"

Wat schiet gebiedsontwikkeling op met het eindrapport over stikstof van de ­commissie-Remkes? Niets, concludeert emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw. "Wacht niet op de besluitvorming over ‘Remkes’, onderneem zelf actie."

Opinie

21 juli 2020

stikstof en go header still

Juridische experts twijfelen over beleidsdroom stikstofuitstoot

Volgens de commissie Remkes moet ook de bouw flink snijden in de stikstofuitstoot. Experts bespraken de consequenties hiervan voor gebiedsontwikkelaars tijdens een SKG-webinar eind juni.

Verslag

3 juli 2020

natuurgebied natura2000 drenthe | wikimedia commons / Agnes Monkelbaan / CC BY-SA 4.0

Zoek de ruimte in de stikstofkwestie

Waar zit ruimte in de stikstofkwestie? Die vraag stond centraal tijdens een door SKG georganiseerd webinar. In het vervolg op 24 juni wordt het rapport van de commissie Remkes geduid.

Uitgelicht
Verslag

12 juni 2020

Nieuwbouw via Pixabay

Rijk en provincies: durf wat meer in het bouw- en stikstofbeleid

Rijk en provincies moeten meer lef tonen om de bouw van nieuwe woningen op peil te houden. Friso de Zeeuw en Jelle Beemsterboer geven zeven adviezen gericht op de stikstofcrisis.

Opinie

20 april 2020

Hans-Hugo Smit door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Normen en waarden in Stikstofland

Dat van de ene op de andere dag zoveel boeren en bouwers hun werk niet meer kunnen doen is knap waardeloos, vindt columnist Hans-Hugo Smit. Lijdt Nederland aan BANANAS, het Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything-Syndroom?

Opinie

28 november 2019

Go column cover 2

Meer stedelijkheid betekent minder stikstof

Hoe woningbouw de stikstofcrisis kan helpen oplossen: een hogere adressendichtheid leidt tot een minder uitbundig mobiliteitsgedrag, want om de hoek is volop keuze aan winkels, scholen en een groot aantal banen.

Opinie

6 november 2019

Bouwkranen_Photo by Verstappen Photography on Unsplash

Woningbouwsector vraagt kabinet kleine aanpassing stikstofnormen

Met een paar maatregelen kan het kabinet de ontwikkeling en de bouw van woningen weer vlot trekken. Dat schrijft de woningbouwsector in een brief aan het kabinet.

Nieuws

28 oktober 2019

Koeien bij biologische boerderij" (CC BY 2.0) by MJ Klaver

Woningnood, stikstof en de energietransitie: de boer kan het oplossen

Stikstof, woningbouw, energietransitie? Lex van den Nieuwenhof, adviseur gebiedsontwikkeling, stelt een nieuw perspectief voor: geef boeren de kans bij te dragen door radicaal van functie te wijzigen.

Opinie

11 oktober 2019

IJburg bouwgrond

Directeur NEPROM: stikstofadvies geen tegemoetkoming voor woningbouw

NIEUWS NEPROM-directeur Jan Fokkema teleurgesteld over stikstofadvies Remkes: “Er staan geen maatregelen in die de vergunningverlening op korte termijn weer op gang brengen.” De stikstofuitstoot van woningbouw is volgens hem bovendien te verwaarloze…

Nieuws

4 oktober 2019

"Het Laarzenpad 01 Biesbosch, Dordrecht" (CC BY 2.0) by PAUL-fotografie-Netherlands

De stikstofcrisis kan óók aan de wet liggen

OPINIE Vanwege de PAS-problematiek worden draconische maatregelen voorgesteld om de stikstofneerslag op natuurgebieden terug te dringen. Hoog tijd om naar de wetgeving te kijken die deze crisis veroorzaakt, vindt Martijn de Groot.

Opinie

2 oktober 2019

Maxime Verhagen ”Maxime Verhagen” (CC BY-SA 4.0) by Wouter Engler

Verhagen: "Snel noodmaatregelen stikstof nodig, anders vallen bouwers om"

ANALYSE Kom met acties voor de stikstofproblematiek en benut de economische rugwind om de bouw op koers te brengen. Dat adviseert Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen aan de politiek.

Persoonlijk

1 oktober 2019

woningbouw © Dutchscenery - Dreamstime.com

NEPROM bepleit vrijstellingsgrens woningbouw binnen stikstofproblematiek

NIEUWS NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter wil dat woningbouwprojecten vrijgesteld worden van beperkingen uit het geannuleerde PAS. Dit gaat echter niet op, zeggen RIVM en Jan Willem Erisman.

Nieuws

3 september 2019

Co Verdaas maquettehal nieuw 2019 Marc Blommaert

PAS leert ons dat we strijdige belangen niet kunnen ‘wegpolderen’

ANALYSE Met de PAS is een theoretische beleidswerkelijkheid gecreëerd zonder uitvoeringskracht. Strijdige belangen zijn ‘weggepolderd’ en daarvoor betalen we nu de rekening, betoogt hoogleraar Gebiedsontwikkeling Co Verdaas. Tijd voor reflectie!

Uitgelicht
Analyse

26 september 2019

Photo by Leon Ephraïm on Unsplash

Experts over PAS: discussie op nationaal niveau nodig

ANALYSE Vier deskundigen geven antwoord op de vraag hoe we voorkomen dat het land hierdoor op slot gaat. De antwoorden variëren van een nationale discussie tot meer begrip voor hoe slecht het gaat met onze natuur.

Nieuws

29 augustus 2019

DSC_8020.jpg" (CC BY-SA 2.0) by DavyLandman

Aanleg woonwijk in Roermond stopgezet door stikstofproblematiek

NIEUWS - Het is een unicum met een vreemde bijsmaak: de geplande woonwijk Melickerveld in Roermond is vermoedelijk de eerste die niet gebouwd mag worden vanwege de stikstofproblematiek.

Nieuws

15 augustus 2019

(CC BY-SA 2.0) by Cedar Summit Farm

VNG: stoppen PAS hinderpaal voor vrijwel alle gemeenten

NIEUWS In bijna elke gemeente liggen projecten stil door de beëindiging van het PAS. Dit blijkt uit een enquête van de VNG onder haar achterban. Getroffen sectoren zijn onder meer woningbouw, bedrijfsleven en duurzame energie.

Nieuws

14 augustus 2019

A1" (CC BY 2.0) by denniselzinga

Ga pragmatisch om met stikstofuitstoot

ANALYSE Met het poldermodel ligt een pragmatische oplossing voor de stikstofuitstoot in het verschiet, betoogt Friso de Zeeuw. Een oplossing die recht doet aan de ‘ecofundi’s’ én de ‘bouwfanaten’.

Nieuws

5 augustus 2019

"flats nieuwbouw lange nieuwstraat ijmuid" (Public Domain) by Summers Day 333

NEPROM: steeds minder nieuwe koopwoningen beschikbaar

NIEUWS Volgens de NEPROM worden er steeds minder nieuwbouwwoningen te koop aangeboden. De redenen: een groot tekort aan capaciteit bij de bouwers, te weinig woningbouwlocaties en de stikstofuitspraak. Kopers hebben daardoor amper keuze.

Nieuws

1 augustus 2019

Ellen van Bueren door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Stop met het inpolderen van tegenstrijdige ambities

COLUMN Stop met het “inpolderen van tegenstrijdige ambities” en maak toekomstbestendige keuzes, concludeert Ellen van Bueren na recente rechterlijke uitspraken (Hembrugterrein, Lelystad Airport, Programma Aanpak Stikstof).

Opinie

22 juli 2019

Hoe bevorder je de samenhang tussen water en ruimte?

Overstroming stad Australie Brisbane Wateroverlast - Wikimedia Commons, 2020

De Urban Waterbuffer als oplossing voor wateroverlast én hittestress

Stedelijke gebieden in Nederland hebben steeds vaker te maken met wateroverlast en watertekorten door extreme weersomstandigheden. De Urban Waterbuffer kan de duurzame en klimaatbestendige oplossing zijn, zeggen onderzoekers.

Onderzoek

19 november 2020

Go column cover 2

Bouwen óp het water heeft de toekomst

GO COLUMN Waarom niet direct óp het water bouwen in plaats van daar eerst land van te maken? Columnist Frank ten Have schetst uiteenlopende ruimtebesparende en klimaatvriendelijke mogelijkheden.

Opinie

13 november 2019

delta nederland wikimedia commons

Deltacommissaris: "Klimaatadaptief bouwen zou normaal moeten zijn"

NIEUWS Houd bij alle ruimtelijke plannen meer rekening met klimaatverandering, waarschuwt deltacommissaris Peter Glas. Op Prinsjesdag presenteerde hij het Deltaprogramma. "Klimaatadaptief en waterrobuust bouwen zou het 'nieuwe normaal' moeten zijn."

Nieuws

24 september 2019

Wim Kuiken en Henk Ovink

Deltaprogramma: klimaatopgave stad is wateropgave met link tussen veiligheid en kwaliteit

De wording van Nederland is het verhaal van de gespannen verhouding tussen land cultiveren en water beheersen. Nederlandse waterwerken zijn wereldwijd vermaard. Het Deltaprogramma, inmiddels zeven jaar onderweg, is het meest recente hoofdstuk in dat…

Persoonlijk

10 juli 2017

Straat Amsterdam

Klimaatadaptatie: verse kennis in hapklare brokken

De afronding van het tweejarige onderzoeksproject 'De klimaatbestendige stad, inrichting in de praktijk' ging op 5 april gepaard met een beschouwing van de belangrijkste resultaten. Het aan de Hogeschool van Amsterdam en de Hanzehogeschool Groningen…

Onderzoek

1 mei 2017


Cover: ‘Dossier Klimaatadaptatie’ door Sara Winter (bron: Shutterstock)