Opinie

Aarde planeet -> Photo by Louis Reed on Unsplash

Gezocht: Happy Planet Index voor gebiedsontwikkeling

Geluk vraagt om meer dan welvaart alleen. Agnes Franzen bepleit daarom de invoering van de Happy Planet Index voor gebiedsontwikkeling, met oog voor welzijn, gezondheid, een sterke economie en de klimaatuitdagingen.

Opinie

17 juli 2020

Hans-Hugo Smit door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

‘Ik heb nog niemand de dood van het dorp horen verkondigen’

Hoewel corona veel nadelen van verdichting aan het licht brengt, gaat het veel te ver om daarmee ook de verdichte stad af te serveren, aldus Hans-Hugo Smit. “Het zijn eerder dorpse gemeenschappen die relatief zwaar getroffen worden.”

Opinie

6 juli 2020

woningbouw wikimedia commons

Nationaal actieplan voor woningbouw is te kort door de bocht

De oproep van een brede gelegenheidsalliantie om de woningbouwproductie in de komende jaren met miljarden overheidsgeld te ondersteunen, is volgens hoogleraar Erwin van der Krabben niet goed doordacht.

Uitgelicht
Opinie

29 juni 2020

Rinske Brand door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

Laten we positief gezonde steden maken

Rinske Brand vraagt aandacht voor positieve gezondheid en de belangrijke rol van stad- en gebiedsmakers daarbij. “In de broodnodige preventierevolutie kunnen wij het verschil maken.”

Uitgelicht
Opinie

23 juni 2020

Amsterdam woningen - Pixabay

Erfpacht en betaalbare woningen gaan helemaal niet (goed) samen

Volgens Koen de Lange, directeur van het Nederlands instituut voor Erfpacht, zijn woningeigenaren op grond met erfpacht duurder uit en geeft erfpacht gemeenten nauwelijks mogelijkheden de woningmarkt te sturen.

Opinie

19 juni 2020

Luchtfoto waterland rechtenvrij

Omarm de civil economy

Agnes Franzen legt de uitgangspunten van het begrip civil economy langs de praktijk van gebiedsontwikkeling in Nederland. "De crisis leert ons dat het voor burgers behalve om feiten, ook om waarden gaat."

Opinie

16 juni 2020

westland kassen | pixabay

Concentratie van de landbouw? Doe het niet!

Adviseur Hans Leeflang ziet niets in het pleidooi om de landbouw te concentreren op een kleiner deel van Nederland. “Intensiveer waar dat mogelijk is en geef kringlooplandbouw juist de ruimte.”

Opinie

10 juni 2020

GO Column Frank ten Have door Robin Duister (Gebiedsontwikkeling.nu)

Erfpacht als retro-innovatie voor betaalbare woningen

“Erfpacht geeft de erfpachter lagere lasten en de gemeente meer mogelijkheden.” Columnist Frank ten Have breekt een lans voor erfpacht als retro-innovatie waarmee de stad betaalbaar blijft.

Opinie

9 juni 2020

Cover crisiscolleges corona door Ineke Lammers (Gebiedsontwikkeling.nu)

1 miljoen woningen nodig? Bouw niet bij, maar transformeer

Om iedereen in Nederland van goede woonruimte te voorzien is het niet nodig alles vol te bouwen. Volgens Eva Gaaff, consultant bij Arcadis, moeten we simpelweg gaan voor kwaliteit in plaats van kwantiteit.

Opinie

5 juni 2020

Cover crisiscolleges corona door Ineke Lammers (Gebiedsontwikkeling.nu)

Nudging in tijden van corona

In zijn #crisiscollege verkent onderzoeker Koen Bandsma de mogelijkheden van nudging in tijden van corona. “Het subtiel sturen van gedrag kan van grote waarde zijn.”

Opinie

2 juni 2020

Cover crisiscolleges corona door Ineke Lammers (Gebiedsontwikkeling.nu)

Geef woningcorporaties meer ruimte om te bouwen

In haar #crisiscollege pleit vastgoedeconoom Madeline Buijs er voor corporaties meer financiële slagkracht te geven om te blijven bouwen.

Uitgelicht
Opinie

29 mei 2020

GO Column Daan Zandbelt door Robin Duister (Gebiedsontwikkeling.nu)

Het is nu of nooit

De samenkomst van coronacrisis en nationale omgevingsvisie, biedt volgens columnist Daan Zandbelt een unieke kans de grote ruimtelijke opgaven aan te pakken.

Opinie

27 mei 2020

Cover crisiscolleges corona door Ineke Lammers (Gebiedsontwikkeling.nu)

Ruimtelijk onthaasten in tijden van corona

Fred Schoorl, directeur Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus, analyseert alle #crisiscolleges en concludeert: “Als we eerst uit onze geestelijke lockdown geraken, komen de intelligente oplossingen vanzelf.”

Opinie

20 mei 2020

Ellen van Bueren door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

Over lockdown, gedeelde smart en blauwe lucht

Columnist Ellen van Bueren: de lockdown is een kans voor een duurzamere leefomgeving. “Zorg voor structurele oplossingen.”

Opinie

13 mei 2020

Cover crisiscolleges corona door Ineke Lammers (Gebiedsontwikkeling.nu)

Corona is de dood van de stad

Vanwege alle profetieën over de impact van de coronacrisis werpt journalist Kris Oosting een blik in eigen glazen bol. "De steden in de Randstad worden langzaam afgebroken en de Amsterdamse grachtengordel wordt een dependance van Batavia Stad."

Opinie

12 mei 2020

Landbouw Veeteelt Nederland - Pixabay

Advies: concentreer landbouwgebieden

Concentreer de Nederlandse landbouwgebieden zodat er ruimte vrijkomt voor natuur én woningbouw. Een bont gezelschap van experts pleit voor een krachtige ruimtelijke visie in het kader van de Nationale Omgevingsvisie.

Opinie

11 mei 2020

Cover crisiscolleges corona door Ineke Lammers (Gebiedsontwikkeling.nu)

Na de storm: gezonde gebiedsontwikkeling

Veilig naar het buitengebied om een pandemie te vermijden? Architect Bart Mispelblom Beyer vindt dat juist steden het beste wapen tegen nieuwe crises zijn, mits we die op een gezonde manier ontwikkelen.

Opinie

8 mei 2020

Photo by Mika Korhonen on Unsplash

“We hebben geen woningbouw nodig, maar steden- en landschapsbouw”

Landschapsarchitecten Ben Kuipers en Jan Janse pleiten voor een overkoepelende aanpak van de inrichting van Nederland, zodat het resultaat meer is dan een optelsom van losse projecten.

Uitgelicht
Opinie

7 mei 2020

Cover crisiscolleges corona door Ineke Lammers (Gebiedsontwikkeling.nu)

Bouw juist nu om de woningnood aan te pakken

In zijn #crisiscollege betoogt woningmarktonderzoeker Jannes van Loon dat we de woningbouw moeten versnellen. “Er is ruimte zat: vooral buiten, maar zeker ook binnen de bebouwde kom.”

Opinie

4 mei 2020

Cover crisiscolleges corona door Ineke Lammers (Gebiedsontwikkeling.nu)

De hypochondrische stad

Geografen Gert-Jan Hospers en Piet Renooy schetsen in hun #crisiscollege een kille toekomst. De coronacrisis betekent het einde van de bruisende stad.

Opinie

1 mei 2020