Opinie

Het wordt vast goed

Fata Morgana’s zijn luchtspiegelingen boven een oververhit maaiveld. Ze putten de reiziger uit, omdat ze steeds net over de horizon de belofte van een verfrissende oase aanbieden en zodra je een beetje die kant oploopt, zijn ze weer weg. Dat is het…

Opinie

9 juli 2014

Stomme koper!

Ook ik ben vóór menging en tegen segregatie, maar kan iemand me alsjeblieft uitleggen wat ook al weer de voordelen waren van het mengen van (sociale) huur en (vrije sector) koop in één gebouw?

Opinie

1 juli 2014

2014.06.24_Coöperatieve gebiedsontwikkeling_660

Coöperatieve Gebiedsontwikkeling: manoeuvreren in de chaos

De natuur van gebiedsontwikkeling is inherent chaotisch. Een besef dat nog geen gemeengoed is in de Nederlandse planningspraktijk. Als gevolg van een overkill aan planning en eenzijdig sturen op geld is veel schade toegebracht aan het zelf ordenend…

Opinie

26 juni 2014

2014.06.12_Scoren met de campus_660

Scoren met de Campus

Mijn meest populaire tweet is een berichtje met een overzicht van campus-initiatieven op de kaart van Nederland. De campus is en blijft hot! Zo komt er een dienstencampus in het voormalige Ministerie van Economische Zaken, het wordt het kenniscentru…

Opinie

12 juni 2014

De klant kan het niet zelf

Een steeds terugkerende vraag is wat we als projectontwikkelaars na deze recessie echt anders moeten doen en het antwoord is dan meestal dat we nu naar de klant moeten gaan luisteren. Een variant daarop is dat de klant zelf gaat bepalen wat zijn of…

Opinie

28 mei 2014

2014.05.27_Duurzaam ontwikkelen_1_660

Duurzaam Ontwikkelen: (n)iets nieuws onder de zon?!

Zondag 25 mei 2014 was het precies 25 jaar geleden dat het eerste Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) verscheen. Dit plan is een historische mijlpaal voor het moderne milieu- en duurzaamheidsbeleid, zoals we dat vandaag de dag nog altijd kennen. Het N…

Opinie

26 mei 2014

2014.05.26_Transformatie: geen hobby maar noodzaak_660px

Transformatie: geen hobby maar noodzaak

Transformatie van gebouwen is niet alleen een technische uitdaging. Transformatie is evenmin een hobby van een aantal mensen met een nostalgische inborst. Na zo’n veertig jaar in en om de bouw te hebben rondgelopen en het bouwproces van verschillend…

Opinie

26 mei 2014

2014.05.11_TOD voor Taipei_180

TOD voor Taipei en zijn luchthaven

De infrastructuur van Taiwan heeft zich de afgelopen jaren spectaculair ontwikkeld. De hoofdstad Taipei heeft een groot metronetwerk gekregen en is per hogesnelheidstrein van Japans model verbonden met de tweede stad, Kaohsiung in het zuiden van het…

Opinie

11 mei 2014

2014.05.07_StrategieVanSamen_180px

Strategie van Samen

Vandaag de dag bevinden woningcorporaties zich in moeilijke omstandigheden. De corporatie is bezig zichzelf opnieuw uit te vinden, niet alleen onder druk van de recente ontwikkelingen maar ook om een nieuw perspectief op langere termijn te schetsen.…

Opinie

7 mei 2014

Thumb_geld_0_1000px

Financiering gebiedsontwikkeling is geen steun

Gebiedsontwikkeling is geen economische activiteit en financiering daarvan bevat, mits zorgvuldig aanbesteed, geen staatssteun.

Opinie

6 mei 2014

Diner Pensant als ontwikkelstrategie voor gebiedsontwikkeling

“Start een ferry naar de overkant en maak daar iets waar iedereen naartoe wil en dan gaat de rest vanzelf.” Dat was 12 jaar geleden de reactie van een delegatie van het gemeentebestuur van New York City, op bezoek in de hoofdstad, in een discussie o…

Opinie

29 april 2014

Innovatie van partnerships en gedrag

Traditionele marktverdeling tussen ontwikkelaars, pensioenfondsen, corporaties en gemeenten heeft ons lui gemaakt. Gewoontes en kuddegedrag binnen dit traditionele speelveld hebben ertoe geleid dat we enigszins gechargeerd gesteld of allen een koopp…

Opinie

26 april 2014

Wat gaan we bouwen en voor wie?

Bij het debat over de woningbouw van de toekomst gaat het snel, heel snel over ofwel ‘de markt’ ofwel de programma’s en de onzekerheid over de vraagkant. Kennen we de behoeftes wel echt? Natuurlijk zijn dit nog steeds wezenlijk vragen. In mijn ogen…

Opinie

15 april 2014

2013.10.02_De romantiek rond collectief zelfkazende burgers slaat door_377

De acht maatschappelijke effecten van woningcorporaties

Hoe kunnen corporaties meer effect bereiken met de inzet van minder middelen? De druk van de economische crisis, de noodzaak tot hervorming van de woningmarkt, het kabinetsbeleid en demografische ontwikkelingen leiden tot een toenemende (behoefte aa…

Opinie

11 april 2014

2014.04.11_Spontaan gestuurd_660

Spontaan gestuurd

Het is een oude gewoonte in planning om leentjebuur te spelen bij andere wetenschappen. De hype rond ‘organische gebiedsontwikkeling’ bevestigt dit opnieuw. Als medisch bioloog verbaast mij het gemak waarmee iets ‘organisch’ wordt genoemd, zonder be…

Opinie

11 april 2014

Voorjaar 2014! Inspiratie voor nieuwe Colleges

De komende bestuursperiode zit vol uitdagingen. De voorbije bestuursperiode kenmerkte zich door behoedzaamheid en reorganisaties. Het ziet er naar uit dat er op de agenda’s meer ruimte komt voor kansen en initiatieven. Of is de wens de vader van de…

Opinie

8 april 2014

Groepen komen en gaan in de krentenbollendorpen

Intrigerend vond ik het plaatje dat Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), onlangs liet zien op het jaarlijkse Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling. Het was een grafiek van de ruimtelijke verschillen in ’sociale status’…

Opinie

7 april 2014

2014.04.03_De kleine bakker van de toekomst_180

De kleine bakker van de toekomst

Vorige week vond in Utrecht het congres integrale gebiedsontwikkeling plaats. Een sterk programma met goede inleidingen en een paar prettige break-out sessies. Als kers op de taart voorzag Friso de Zeeuw de dag van zijn prettig cynische commentaar.…

Opinie

3 april 2014

2014.03.31_De groei van amsterdam_180

De uitbreiding van Amsterdam in de Gouden Eeuw

Het Stadsarchief Amsterdam bracht onlangs deze gedetailleerde dynamische animatie uit van de groei van Amsterdam in de Gouden Eeuw. De animatie begint met de oude stadskern en laat zien hoe de stad zich in hoog tempo ontwikkelt. Zie hoe onder andere…

Opinie

31 maart 2014

Huurders mogen verliezen wooncorporatie niet dragen

In Den Haag woedt opnieuw een felle strijd tussen minister Stef Blok (Wonen, VVD) en de PvdA-fractie over de positie van corporaties. Ditmaal gaat het niet om de verhuurdersheffing, maar zorgt de vraag of corporaties ook duurdere huurwoningen moge…

Opinie

10 maart 2014