Opinie

2013.01.28_Open ontwikkelproces: de buurt denkt mee

Open ontwikkelproces: de buurt denkt mee

Open ontwikkelproces: de buurt denkt mee. Stel, je wilt als grote landelijke ontwikkelaar een mooi nieuw plan maken in een volksbuurt in Amsterdam centrum. Je gaat even kijken, meet de boel op, maakt met je team van professionals een plan en kunt er…

Opinie

24 januari 2013

Alternatief voor extra stijging van huren

Als de marktconforme huur onder de kostprijshuur ligt, dan zullen verhuurders niet investeren. Dan is er ook geen nieuwbouw en bij oudere woningen is het onderhoud karig. Volgens Meint Pool heet het alternatief maatschappelijk gebonden eigendom.

Opinie

8 januari 2013

Over-bruggen

“Bruggen slaan”, zo luidt het motto van het kabinet-Rutte II. Om dit motto kracht bij te zetten had de Rijksvoorlichtingsdienst het bij de presentatie van het nieuwe regeerakkoord begin november afgedrukt op een doek met daarop de Amsterdamse Uyllan…

Opinie

18 december 2012

Bestuurders moeten grote projecten beter onderbouwen

Elke stad wil graag een Eiffeltoren, maar in de slag om grote projecten ontbreken de argumenten, vindt Wouter Jan Verheul.

Opinie

7 december 2012

Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Reguleren werkt beter dan stimuleren

Een conclusie die je zou kunnen trekken uit de evaluatie van het Nederlandse klimaatbeleid, door CE Delft in opdracht van de Tweede Kamer, is dat de overheid tegenwoordig maar wat doet. Besluiten worden na 2005 amper systematisch geëvalueerd en als…

Opinie

6 december 2012

Thumb_regelgeving kabinet regering overheid_0_1000px

Terecht dat regeerakkoord niet kiest voor wonen 4.0

De paragraaf woningmarkt in het regeerakkoord verschilt op een aantal cruciale punten van het woningmarktplan WONEN 4.0. Het kabinet kiest voor beperking in plaats van afschaffing van de hypotheekrenteaftrek en roomt de inkomsten uit extra huurverho…

Opinie

4 december 2012

Thumb_regelgeving kabinet regering overheid_0_1000px

Acht effecten van het regeerakkoord op de vastgoedmarkt

Bouwend Nederland is tevreden over het regeeerakkoord, ook de NEPROM vindt het een evenwichtig compromis. Aedes noemt de aanpak daarentegen onevenwichtig, de Woonbond denkt dat de woningmarkt nog minder goed zal functioneren. Maar de NVM vindt weer…

Opinie

1 december 2012

De markt is de markt niet meer

“Gebiedsontwikkeling gaat over mensen” zei architect Jan Gehl vrijdag 20 augustus tijdens een lezing in Amsterdam. De Rotterdamse filosoof Henk Oosterling definieert in zijn bijdrage diezelfde middag integrale gebiedsontwikkeling als het bouwen van…

Opinie

30 november 2012

De aarde beeft

Over de kwetsbaarheid van Tokyo. Door Lodewijk Brunt, emeritus-hoogleraar Stadssociologie.

Opinie

30 november 2012

Internationale Bauausstellung

Het wantrouwen tussen burgers en overheid wordt extra onder spanning gezet in krimpgebieden. In dergelijke regio’s verdwijnt een dominante middenklasse die zorgt voor economisch herstel. Tegelijkertijd vraagt krimp om ruimtelijke herstructurering in…

Opinie

29 november 2012

Portret_Theo Dohle_380px

Weg met de gemiddeldes: kleur op de wangen hebben we nodig!

De afgelopen weken zat ik een paar dagen in een hotel in het centrum van Den Haag. Normaal gesproken zou ik dat niet zo snel doen: Den Haag is vanuit mijn woonplaats Amsterdam binnen een uur bereikbaar en dan slaap je toch het liefst in je eigen bed…

Opinie

28 november 2012

Portret_Bas van der Griendt_200px

Investeren in extra besparing? Uitstellen loont!

Met de crisis en slechte woningmarkt sneuvelden tal van nieuwbouwplannen. Publieke en private partijen zoeken naar nieuwe manieren voor het omgaan met duurzaamheid in een nieuwe realiteit.

Opinie

26 november 2012

Nieuw huurbeleid nekt krimpregio’s

Verlaging van de huren in gebieden met goedkopere woningen wil het kabinet Rutte II. Leuk misschien voor de huurders maar desastreus voor de krimpregio’s. In de krimpgebieden dreigt meer verval, omdat woningcorporaties minder geld overhouden voor he…

Opinie

25 november 2012

Burger vol initiatief brengt risico's voor gemeenten mee

Het is de droom van elke bestuurder: burgers die ten stadhuize komen melden dat ze graag de een of andere publieke taak voor hun rekening nemen. Maar de financiële risico's die dat met zich meebrengt worden onderschat.

Opinie

23 november 2012

Portret_Rudy Stroink_380px

Het gaat om de restwaarde

De grootste fout van de afgelopen jaren in gebiedsontwikkeling is de overconcentratie geweest op het realiseren van omvangrijke en complexe programma’s. We wilden bouwen en vooral veel. De volgorde was meestal: we hebben een locatie en daarna rekene…

Opinie

23 november 2012

2012.11.20 Houdbaarheidsdatum

PPS voor gebiedsontwikkeling over de houdbaarheidsdatum?

Lopende PPS-constructies blijken niet allemaal 'crisis-proof' te zijn. Vooral in de Vinex-projecten zakken jarenlange samenwerkingen nu door het ijs. Op veel plekken lopen momenteel heronderhandelingen of zelfs ontbindingen. Boet PPS in gebiedsontwi…

Opinie

20 november 2012

Portret_Friso de Zeeuw_180px

Kunst is nu om regels te beperken

Geen samenleving zonder regels. Maar in Nederland hebben we het opstellen van regels wel tot hogere kunstvorm verheven. Zeker in de ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling en vastgoed-investeringen. De gemeente Eindhoven wil nu af van overbodige l…

Opinie

20 november 2012

Provincie is beter voor natuur

Gaat Nederland verder verrommelen? Kapt deze regering radicaal met de traditie van ruimtelijke ordening? Planologen, landschapsbeschermers en zelfbenoemde opinieleiders maken zich zorgen, nu minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en…

Opinie

20 november 2012

Gezocht: Luie bestuurders (m/v)

Inspirerende gesprekken maken ook van 3e Nationale congres over burgerparticipatie een succes. “We leven in bijzondere tijden”. Zo opende Pepik Henneman – dagvoorzitter en schrijver van het Burgermeester-boek – het congres I love Burgers 2012. Vervo…

Opinie

15 november 2012

Portret_Agnes Franzen_350px

Haastige spoed is soms wel goed

De kabinetsformatie is een feit. In relatief korte tijd hebben partijen die op het eerste oog ver van elkaar af staan een akkoord gesloten. Vanaf de start was duidelijk dat er een wil was om eruit te komen. Beide partijen hadden als uitgangspunt …

Opinie

12 november 2012