Opinie

Leeg weiland met een koe door Olha Rohulya (Shutterstock)

Het lonkend weiland is zo plat als een dubbeltje

Bouwen in het groen? Hoogleraar gebiedsontwikkeling en dijkgraaf Co Verdaas vindt dat evident, maar niet volgens de simplistische benadering van het EIB. “Ruimtelijke ordening is niet het in alle vrijheid tekenen op andermans grond.”

Opinie

16 juni 2021

Bea de Buisonje door Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (agv.nl)

"Geef klimaatadaptatie meer prioriteit in gebiedsontwikkeling"

Waterschapsbestuurder Bea de Buisonjé vindt niet dat waterbeheerders prioriteit moeten geven aan het oplossen van de woningnood. Het is eerder andersom: er moet veel meer rekening gehouden worden met klimaatadaptatie in gebiedsontwikkeling.

Opinie

15 juni 2021

Station Den Haag door Ankor Light (Shutterstock)

Watertorenberaad: hoog tijd om verstedelijking en mobiliteit te combineren

Maak nu eens écht werk van stations- en knooppuntontwikkeling. Daartoe roept het Watertorenberaad (met daarin overheden, ontwikkelaars, beleggers, corporaties en bouwers) op in de publicatie ‘Schaalsprong Stad’.

Opinie

11 juni 2021

Windmolenpark Nederland door Fokke Baarssen (Shutterstock)

De zee maximaal benutten in plaats van een landschap vol turbines en masten

Columnist Agnes Franzen gebruikt de windmolen-casus om te kijken welke duurzame energie en kwalitatieve ruimtelijke oplossingen mogelijk zijn voor een toekomstbestendige en betaalbare energietransitie.

Opinie

9 juni 2021

Windmolens en zonnepanelen in landerijen door zhengzaishuru (Shutterstock)

Alliander en NSOB: stuur op samenhang in de energietransitie

Het behalen van de klimaatdoelstellingen vraagt om expliciete keuzes voor de energietransitie. Dit constateren Maarten Otto (CEO Alliander) en Martijn van der Steen (Nederlandse School voor Openbaar Bestuur) in deze bespiegeling over sturing.

Opinie

8 juni 2021

Rinske Brand door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

Groef

Anderhalf jaar lang wilden we groenere en socialere steden, maar nu het einde van de coronacrisis nadert, ziet columnist Rinske Brand de goede intenties al verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Uitgelicht
Opinie

7 juni 2021

Luchtfoto van het Amsterdam-Rijnkanaal door Steve Photography (Shutterstock)

Watersector als wonder voor de woningnood

De watersector speelt een kleine rol in het woningnoodvraagstuk. Niettemin kunnen ook waterbeheerders en waterbeleidsontwikkelaars een creatieve bijdrage leveren, stelt publicist Ties Rijcken.

Opinie

1 juni 2021

Annius Hoornstra door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

Laat de overheid eindelijk eens de oplossing zijn voor de bewoners van kwetsbare wijken

Volgens columnist Annius Hoornstra is het de hoogste tijd dat het Rijk de circa 1 miljoen mensen in de 16 meest kwetsbare wijken vooruithelpt. “Het moet mogelijk zijn om de overheid deel van de oplossing in plaats van het probleem te laten zijn.”

Opinie

26 mei 2021

HILPERTON - FEB 21: View of a building site on Feb 21, 2015 in Hilperton, UK. The Wiltshire village is part of the UK's construction boom with the number of new homes being built up 10% since 2013. door 1000 Words (Shutterstock)

"De analyse van het PBL brengt de oplossing van de woningnood geen steek dichterbij"

Het PBL stelt dat de tekortschietende bouwcapaciteit het belangrijkste knelpunt is voor een hogere woningproductie. Daar denken (emeritus) hoogleraren Johan Conijn, Piet Eichholtz en Friso de Zeeuw heel anders over.

Opinie

11 mei 2021

Hans-Hugo Smit door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

Omarm de industriële bouwrevolutie: GO Prefab!

Om snel veel betaalbare woningen te bouwen moeten gebiedsontwikkelaars de kansen die prefabwoningbouw biedt, zo snel mogelijk omarmen, stelt columnist Hans-Hugo Smit.

Opinie

10 mei 2021

Council of State in The Hague, The Netherlands door Travel Telly (Shutterstock)

Toeslagenaffaire kan verstrekkende gevolgen hebben voor gebiedsontwikkeling

De nasleep van de Toeslagenaffaire kan de rechtelijke toetsing van overheidsbesluiten over gebiedsontwikkelingen fors veranderen. En dat is geen gunstige ontwikkeling, waarschuwt emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw.

Opinie

6 mei 2021

Klimaatdemonstratie, Italië door Eugenio Marongiu (Shutterstock)

Het burgerforum klimaat als satéprikker voor integrale oplossingen

"De vraag vandaag is hoe we burgers een bijdrage kunnen laten leveren aan een integrale aanpak van de grote maatschappelijke opgaven waar we voor staan." Columnist Agnes Franzen ziet hiervoor grote kansen voor het burgerforum klimaat.

Opinie

5 mei 2021

Nieuwbouw wijk Triangel, Waddixveen door Menno van der Haven (Shutterstock)

Brief aan de nieuwe minister van Ruimte: zes suggesties om de woningbouw te versnellen

De kans is groot dat het nieuwe kabinet een minister van Ruimte krijgt. In een open brief aan die minister van Ruimte doet Koen Raats, expert gebiedsontwikkeling, zes suggesties om de woningbouw vlot te trekken.

Opinie

29 april 2021

Distributiecentrum door marcinjozwiak (Shutterstock)

Verdozing bestrijden? Maak dan beter gebruik van bestaande parken

Benut logistieke terreinen maximaal en realiseer alleen selectief nieuwe parken. Alleen zo kan de groei van de logistieke sector duurzaam worden ingepast, stelt Buck Consultants International in een nieuw kader.

Opinie

28 april 2021

Ellen van Bueren door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

Maak bodemkwaliteit uitgangspunt voor gebiedsontwikkeling

In navolging van de zoektocht binnen de landbouwsector om voedsel te produceren waar natuur en milieu baat bij hebben, pleit columnist Ellen van Bueren voor ‘regeneratieve gebiedsontwikkeling’ waarbij de kwaliteit van de bodem uitgangspunt is.

Opinie

26 april 2021

Koningspark op de Groene Loper, Maastricht door Kleon3 (Wikimedia Commons)

Experts bieden informateur routekaart voor een beter ruimtelijk Nederland

"Het momentum voor een koerswijziging is nú. Geachte Informateur, wij rekenen op u!" Die oproep doen onder meer oud-minister Jacqueline Cramer, topambtenaar Emiel Reiding en diverse oud-Rijksbouwmeesters en hoogleraren in een open brief.

Opinie

21 april 2021

Werkzaamheden aan het spoor door PhysioDave (Shutterstock)

“Zet Nationaal Groeifonds in als vliegwiel in voor de nieuwe ruimtelijke agenda”

De relatie tussen het Nationaal Groeifonds en een toekomstbestendige ruimtelijke agenda is ver te zoeken, vinden experts Sjors de Vries en Hans Leeflang. “De grote verbouwing van Nederland vraagt om slimme investeren binnen en tussen de regio’s.”

Opinie

20 april 2021

Wouter Veldhuis door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

In de regio wordt het tastbaar

Kersvers Rijksadviseur Wouter Veldhuis mist een gezamenlijk toekomstperspectief om de juiste keuzes te maken. Zijn angstscenario: een kabinet dat met harde keuzes alles dichttimmert.

Opinie

15 april 2021

Nieuwbouw van woningen op Urk door fokke baarssen (Shutterstock)

1 miljoen woningen in 10 jaar? Zet dan in op partnerselectie en marktinitiatieven

Om in 10 jaar tijd 1 miljoen woningen te bouwen, moet aan de systematiek van dure en tijdrovende tenders een einde komen, vindt Madelon Lageveen van Fakton Consultancy. Zij pleit voor partnerselectie en initiatiefvoorstellen uit de markt.

Opinie

12 april 2021

Verkiezingsposters 2021 door fotografiekb (Shutterstock)

Stop de vertraagziekte

Een tijdelijke, vrij onschuldige ziekte teistert ons land, maar ze zorgt wel voor vertraging. Haar naam? Dat is ‘Brief aan de formateur’, schrijft emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw.

Opinie

9 april 2021