Opinie

Rinske Brand door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

Zes giraffen

Belangrijk, zeker, maar niet écht urgent. Volgens columnist Rinske Brand moeten gebiedsontwikkelaars het klimaatprobleem nu echt prioriteit geven. “Tegen de tijd dat we doorhebben dat dit een kapitale fout is, is het simpelweg te laat.”

Opinie

11 april 2022

Waterfront Harderwijk panorama door Sebastian van Damme (Synchroon)

Laten we het begrip omgevingskwaliteit hanteerbaar houden

"Een kerstboom die zo volhangt met ballen, dat ie omvalt". Emeritus-hoogleraar Friso de Zeeuw vindt dat het begrip omgevingskwaliteit dermate is opgetuigd dat dit nauwelijks nog werkbaar is voor gebiedsontwikkelaars.

Opinie

8 april 2022

Inge Janse voordracht Column SKG Jaarcongres 2022 door Sander van Wettum (gebiedsontwikkeling.nu)

“Maak eens een keuze die u pijn doet”

Uitvoeringskracht. Dat thema stond centraal tijdens het SKG Jaarcongres op 31 maart. Adjunct-hoofdredacteur Inge Janse sloot de dag af met een gebed voor precies het omgekeerde: inleverkracht.

Opinie

4 april 2022

Annius Hoornstra door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

Hondenharen in de deelauto? Geen enkel probleem

Omdat soms kleine bezwaren de stap naar deelmobiliteit tegenhouden pleit columnist Annius Hoornstra voor een breder perspectief, om te beginnen met honderd procent deelmobiliteit in gebiedsontwikkeling. Juist om aan die bezwaren tegemoet te komen.

Opinie

28 maart 2022

Projecteren met potlood op de grote stedelijke tekeningen. door RossHelen (Shutterstock)

Dit zijn dé vijf onmisbare punten voor ruimtelijke kwaliteit in Nederland

Om minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening te helpen bij het formuleren van een Nationaal Programma voor Ruimtelijke Kwaliteit geeft Flip ten Cate alvast vijf onmisbare punten mee.

Opinie

25 maart 2022

Leidsche Rijn in Utrecht door Nanda Sluijsmans (Flickr)

Haast u langzaam, minister De Jonge!

Minister Hugo de Jonge wil de bouw van nieuwe woningen flink aanjagen. Planoloog Jeroen Niemans denkt echter dat we meer gebaat zijn bij rijksregie waarin ruimtelijke opgaven in samenhang worden opgepakt.

Uitgelicht
Opinie

23 maart 2022

Peter Pelzer door Ed van Rijswijk (edvanrijswijk.nl)

"Bouwen voor de eeuwigheid kan niet op kwetsbare plekken"

De ruimtelijke ordening wordt steeds meer bepaald door klimaatverandering. Planoloog Peter Pelzer van Universiteit Utrecht stelt daarom voor om vaker aan tijdelijke gebiedsontwikkeling te doen.

Opinie

18 maart 2022

Aeisso Boelman door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

Hoe de businesscase van uitvoeringskracht eruit ziet

Om tot uitvoeringskracht in gebiedsontwikkeling te komen, is het volgens columnist Aeisso Boelman essentieel om financiële arrangementen te ontwerpen die passen bij de integrale opgaven van deze tijd. “We moeten af van de verkokerde financiële blik.”

Opinie

14 maart 2022

making_space_tpy door TPY (Platform Stad)

"Zet de komende tien jaar een stop op de transformatie van werkgebieden"

Lector Cees-Jan Pen pleit voor een stop op de transformatie van werkgebieden in de stad als tegenwicht tegen de voortdurende druk van de woningbouw en om voldoende ruimte te behouden om de circulaire ambities in de stad te realiseren.

Opinie

11 maart 2022

Hans-Hugo Smit door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

Versnellen? Durf dan risico’s te nemen!

Zeker, recente rechtelijke uitspraken missen hun impact op gebiedsontwikkeling niet, maar columnist Hans-Hugo Smit hekelt de oude reflex die alle risico’s mijdt. “Zolang we niet meer risico’s durven accepteren, komt er van versnelling weinig terecht”

Opinie

28 februari 2022

Woonprotest 2021 door etreeg (Shutterstock)

Hoe kan iedereen waardig leven?

De woningmarkt zorgt ervoor dat burgers afhaken en de democratie gevaar loopt, stelt columnist Agnes Franzen. Eenvoudige oplossingen zijn er niet, want het probleem is complexer dan het woningtekort alleen.

Opinie

21 februari 2022

Leegstaande kantoorruimte door Lu Wenjuan (Shutterstock)

Ruimte voor werk: wie vult de gaten?

Het lukt volgens onderzoeker Gert-Joost Peek nog onvoldoende om van de Binckhorst in Den Haag een gemengde woon-werkwijk te maken. Het gaat volgens hem mis bij het creëren van (betaalbare) werkruimte en hij legt uit hoe dat zit.

Opinie

17 februari 2022

Ellen van Bueren door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

7 vinkjes in gebiedsontwikkeling

Columnist Ellen van Bueren vraagt zich af wat het maatschappelijke 7 vinkjes-debat over de witte geprivilegieerde man betekent voor gebiedsontwikkeling.

Opinie

15 februari 2022

Spitsuur snelweg, Rotterdam door Daan van de Ven (shutterstock.com)

Filevorming voor het Mobiliteitsfonds

Er komt een run op het Mobiliteitsfonds, bedoeld voor alle Rijksinvesteringen in infrastructuur. Maar wie hoeveel geld krijgt, lijkt eerder op willekeur dan op logica. Dat moet anders, stelt emeritus hoogleraar en Stadszaken-columnist Friso de Zeeuw.

Opinie

11 februari 2022

Aeisso Boelman door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

Gevraagd: een samenhangend rijksrepertoire

Dat het Rijk weer een rol van betekenis wil spelen in het ruimtelijke domein is volgens columnist Aeisso Boelman goed nieuws voor gebiedsontwikkeling. Maar de comeback vraagt nog wel de nodige afstemming om tot uitvoeringskracht te komen.

Opinie

8 februari 2022

Wouter Veldhuis door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

Omarm de welzijnseconomie (en vergeet welvaart)

Om kwaliteit van leven en onze leefomgeving centraal te stellen schiet volgens columnist Wouter Veldhuis het begrip Brede Welvaart tekort. “Laten we het beestje bij de naam noemen en het voortaan hebben over welzijn in plaats van welvaart."

Opinie

3 februari 2022

Zonneveld met windmolens en regenboog door Noël van Dooren (Noël van Dooren)

“Laat het landschap geen restpost zijn in de energietransitie”

De energietransitie zal ons landschap hoe dan ook veranderen. Volgens Noël van Dooren, provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit Zuid-Holland is er echter wel meer aandacht nodig voor ruimtelijke inpassing in het landschap.

Opinie

27 januari 2022

Oud Ministerie van Sociale Zaken, Den Haag door Erik Laan (shutterstock.com)

Wees zuinig op jong cultureel erfgoed, ook als het lelijk is

Ja, we moeten bouwen, bouwen, bouwen. Maar offer daar geen cultureel erfgoed voor op, bepleit adviseur Bene Colenbrander - zelfs niet als het ‘lelijk’ is. "Voor woningbouw is het bestaande erfgoed geen obstakel, maar een middel."

Opinie

25 januari 2022

Dijk Biesbosch door Ruud Morijn Photographer (shutterstock.com)

“Met deze principes geven we meer richting met de Nationale Omgevingsvisie”

Als de Nationale Omgevingsvisie tot uitvoeringskracht moet leiden, dan moeten de onderliggende principes volgens hoogleraar Co Verdaas worden herzien. Hij doet een voorzet en nodigt lezers uit met suggesties of alternatieven te komen.

Uitgelicht
Opinie

21 januari 2022

Rinske Brand door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

OMT voor de Leefomgeving

Dat Hugo de Jonge een nieuwkomer is binnen de wereld van gebiedsontwikkeling, is voor columnist Rinske Brand reden om de kersverse minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de hand te reiken in een brief.

Opinie

20 januari 2022