Opinie

2014.11.17_Heerlijk helder denken_cover

Heerlijk helder denken

Beste Hans-Hugo en Jeroen, na jullie reacties op mijn artikel ‘Jaloers op Groeiland’ en de reacties die ik van anderen kreeg, is het hoog tijd voor een antwoord en vervolggedachten.

Opinie

17 november 2014

2014.11.17_Nationale omgevingsvisie: meer vragen dan antwoorden_cov

Nationale omgevingsvisie: meer vragen dan antwoorden

Het ontwerp van de Omgevingswet ligt bij de Tweede Kamer. Een mooi moment om te discussiëren over nut en noodzaak van een nationale omgevingsvisie, een van de nieuwe instrumenten uit die wet. Is er behoefte aan? Die vraag stond centraal in een debat…

Opinie

17 november 2014

2014.11.07_Gezonde steden en woonwijken_180

Gezonde steden en woonwijken

Ik las vorige week de prikkelende expertpost “Gezondheid!” van Harm Valk. Harm slaat de spijker op de kop met zijn observatie dat we als architecten, stedenbouwkundigen en opdrachtgevers, installateurs allemaal letterlijk en figuurlijk, direct en in…

Opinie

7 november 2014

2014.10.30_Rethinking gentrification_660

Rethinking Gentrification! Over zin en onzin van koffietenten.

Soms hoopt een ouder wordend mens dat dingen voorbij gaan. Maar net op het moment dat hij denkt dat gentrification vandaag de dag in Nederland niet meer gezien wordt als een woord dat een vieze smaak in de mond opwekt, of als een proces dat hordes m…

Opinie

30 oktober 2014

2014.10.27_Weet wat je niet weet_660px

Ken je onwetendheid en zeur niet zo

Rotterdam ligt weer onder vuur. De stedenbouwers van Rotterdam zouden het niet goed doen. Ze bouwen megalomane gebouwen terwijl er vastgoed leegstaat. Ze bouwen bedrieglijke yuppenhutten. Ze bouwen zelfs een spookstad. Ik denk dat de critici vooral…

Opinie

28 oktober 2014

2014.10.21_Gebiedsontwikkeling in tijden van_660

[SERIE] Gebiedsontwikkeling in tijden van pril herstel

Aan de vooravond van de crisis verscheen een ruimtelijke canon van Nederland. Via social media heb ik samen met lezers 50 plekken in Nederland geïdentificeerd die samen zoiets als ‘de identiteit van Nederland’ uitmaken. Het ‘prille herstel’ na de cr…

Opinie

21 oktober 2014

Wie ruimt de rotzooi op?

Mij wordt soms verweten dat ik nog in de ontkenningsfase zit en terugverlang naar de bouwproductie uit pre-crisistijden. Dat is niet zo. Ik worstel wel met de vraag hoe je als samenleving omgaat met gebouwen en gebieden die hun functie verliezen, ve…

Opinie

17 oktober 2014

Agenda Stad: nieuwe praatfabriek voor ambtenaren?

In de memories van toelichting bij de begrotingen 2015 van de Ministeries van BZK, I&M en EZ wordt melding gemaakt van een nieuw Rijksinitiatief: “De Agenda Stad”. Doel is blijkbaar: ‘de concurrentiekracht en de leefbaarheid van de Nederlandse Stede…

Opinie

12 oktober 2014

2014.10.06_Uit de comfort zone_660px

Uit de comfort zone

Onlangs werd de street brand gelanceerd van een van de bekendste winkelstraten van Nederland: de Amsterdamse Beethovenstraat. Het concept BEethoven is het resultaat van een initiatief van Ondernemersvereniging De Beethoven, enkele pandeigenaren en s…

Opinie

6 oktober 2014

Verwondering

Regelmatig zit ik met klapperende oren van verwondering aan tafel bij gemeenten. Luisterend naar de omwenteling die gemeenten doormaken in deze nieuwe realiteit van gebiedsontwikkeling en wat dit van een gemeentelijke organisatie en haar ambtenaren…

Opinie

6 oktober 2014

2014.10.06_Van andere modellen naar andere mensen?_660px

Van andere modellen naar andere mensen?

Gebiedsontwikkeling is een vak dat graag met modellen en strategieën werkt. Zeker sinds de recente crisis. Op zich begrijpelijk, want als het ene model of die ene strategie niet (meer) werkt gooi je het over een andere boeg met iets dat hopelijk wel…

Opinie

6 oktober 2014

2014.10.02_De versnellende werking van big data en ICT_660

De versnellende werking van big data en ICT

Ik ben hoopvol dat na deze crisis een aantal nare eigenschappen van het projectontwikkelingsvak verdwenen zijn. Is het misschien toch nog ergens goed voor geweest. Het zou zo het prettig zijn als ontwikkelprocessen voortaan sneller gaan verlopen dan…

Opinie

2 oktober 2014

Thumb_herverkaveling en grond_0_1000px

Balans van de Leefomgeving 2014: Nú extra stappen nodig voor schone, gezonde en veilige leefomgeving in de toekomst

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft op 10 september jl. de publicatie “Balans van de Leefomgeving” aan minister Schultz van Haegen gepresenteerd. Het motto van de Balans is: De toekomst is nú!

Opinie

22 september 2014

2014.09.17_Het gezin in de stad als PLlMBY-effect: Please in my Backyard!_660px

Het gezin in de stad als PLlMBY-effect: Please in my Backyard!

Een paar weken geleden heb ik een artikel geschreven voor het Parool over het fenomeen dat gezinnen met kinderen steeds vaker in de stad blijven wonen. Inclusief de voordelen die dat met zich mee brengt. Zelden ontving ik zoveel reacties op een stuk…

Opinie

17 september 2014

Overheidsparticipatie

In deze snel veranderende wereld faal je gegarandeerd als je geen risico neemt. Aldus Mark Zuckerberg. Wie?? De oprichter van Facebook. Punt is, als je niet mee verandert, dan sta je straks buiten spel. Darwin heeft er een theorie op gebouwd. En als…

Opinie

1 september 2014

2014.08.28_Het gezin zorgt voor verandering in de stad_660px

Het gezin zorgt voor verandering in de stad

In Amsterdam spitst de discussie over de toekomst van de stad zich toe op een richtingenstrijd tussen yuppen en bohemiens. De stad zou de komende jaren te lijden krijgen onder een monocultuur van hoogopgeleiden waarmee Amsterdam mooier, netter maar…

Opinie

28 augustus 2014

winkelstraat

'Hebben we de nieuwe drijvende krachten voldoende in het vizier?'

De gedachte van de maakbare samenleving heeft plaats gemaakt voor een samenleving waarin we moeten leren omgaan met onzekerheden. In deze context wordt het pakken van kansen belangrijker. Wat zijn de kansen voor onze binnensteden? Niet de economisch…

Opinie

8 augustus 2014

2014.07.16_MCD Toekomstdebat: Smart Cities en de gevolgen voor gebiedsontwikkeling in Nederland

MCD Toekomstdebat: Smart Cities en de gevolgen voor gebiedsontwikkeling in Nederland

De grote verandering in het wereldwijde stedelijk landschap ten gevolge van de revolutie in data- en communicatietechnologie is in de media gelabeld als ‘smart city’. De stortvloed aan publicaties van de afgelopen jaar laat vooral de ongrijpbaarheid…

Opinie

16 juli 2014

2014.07.16_JoostFijeneman

Samengeknepen billen

Vergunningen zijn rare dingen. Wat is een vergunning nu precies? Louter een toestemming? Of is het een kwaliteitskeur? “Ik heb een vergunning gekregen voor mijn verbouwing, dús het moet technisch en esthetisch wel goed in elkaar zitten. Dús het is v…

Opinie

16 juli 2014

2014.07.13_Grootschalige opgave klein maken - stadsgesprek stationsgebied

Grootschalige opgave klein maken - stadsgesprek stationsgebied Utrecht

Na twee eerdere bijeenkomsten over de inrichting van het Stationsgebied vroeg de gemeenteraad aan Aorta een derde stadsgesprek te organiseren. Ingezoomd werd dit keer op het openbare dan wel semi-openbare gebied aan de westelijke stationsentree, het…

Opinie

13 juli 2014