Opinie

Woningbouw protest 2021 door Etreeg (Shutterstock)

Wacht niet op het Rijk, neem lokaal maatregelen voor betaalbaar wonen

Het recente woonprotest liet zien hoe groot de behoefte is aan huisvesting tegen een redelijke prijs. Volgens adviseur Ron Buiting wordt daarbij te veel verwacht van het Rijk. Hij wijst op tien maatregelen waar gemeenten zelf mee aan de slag kunnen.

Opinie

29 september 2021

Ellen van Bueren door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

Laten we ons bevrijden van de nuloptie

Volgens columnist Ellen van Bueren tonen actualiteiten als de stijgende energieprijzen en de overstromingen in Zuid-Limburg aan dat niks doen om klimaatverandering tegen te gaan, echt geen optie meer is.

Uitgelicht
Opinie

28 september 2021

Steunverlening overstromingen Zuid-Limburg door Ministerie van Defensie (Wikimedia Commons)

Overstromingen tonen urgentie van landelijke regie op water en klimaat aan

Bij de laatste overstromingen is Nederland op het nippertje aan een ramp ontkomen. Hoogleraar Maarten Kleinhans en onderzoeker Reinout Kleinhans pleiten daarom voor landelijke regie door een ministerie van Water, Klimaat en Ruimtelijke Inrichting.

Opinie

20 september 2021

Wouter Veldhuis door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

Ons collectieve Stockholmsyndroom

Columnist Wouter Veldhuis stelt dat we in de discussie over Tata Steel niet vast moeten houden aan vervuilende en verouderde industrie en ons collectieve Stockholmsyndroom moeten laten varen.

Opinie

14 september 2021

Woningbouw door Duncan Andison (Shutterstock)

“We komen er niet met een beroep op de Rijksoverheid”

De crisis op de woningmarkt raakt steeds meer mensen en de roep om verandering wordt luider. Frans Soeterbroek snapt die geluiden, maar pleit ook voor veranderingen in het onderliggende systeem. “We komen er niet met een beroep op de Rijksoverheid.”

Opinie

10 september 2021

Aula Technische Universiteit Delft door Frank Cornelissen (Shutterstock)

Waarom wetenschap en praktijk in gebiedsontwikkeling uit elkaar gegroeid zijn en aan hun relatie moeten werken

Koen Raats, expert gebiedsontwikkeling én gepromoveerd planoloog, constateert dat de afstand tussen wetenschap en praktijk nog nooit zo groot is geweest. Hij ziet daarvoor vier redenen en roept op om de relatie tussen beide domeinen te versterken.

Opinie

9 september 2021

Rinske Brand door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

Openbaar vertrouwen

Columnist Rinske Brand zwierf deze zomer door het overweldigende Noorse landschap. Zij was vooral onder de indruk van de ongekende gastvrijheid en het vertrouwen van de Noren in mensen, ook als ze die niet kennen.

Opinie

30 augustus 2021

Kerncentrale bij Doel, Antwerpen door Tom Buysse (Shutterstock)

“Uitwerking strategie rijksadviseur is rampzalig“

Ja, de nationale ruimtelijke ordeningsstrategie die rijksadviseur Wouter Veldhuis bepleit, die moet er zeker komen. Maar emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw kan zich met geen mogelijkheid vinden in Veldhuis’ invulling daarvan.

Opinie

27 augustus 2021

Aerial from the sluice at Nijkerk in the countryside from the Netherlands door Steve Photography (Shutterstock)

Ambities stapelen, of hoe het boodschappenlijstje niet verder helpt

Nul op de meter, natuurinclusief, betaalbaar, bereikbaar, participatief, op tijd, én met plek voor de rugstreeppad. Projectleider gebiedsontwikkeling Hendrik Visser ziet het hoofdschuddend aan.

Uitgelicht
Opinie

24 augustus 2021

Annius Hoornstra door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

CO2-negatieve gebiedsontwikkeling met de best beschikbare techniek

Na het IPCC-rapport verschijnen er allemaal grootste deltaplannen. Maar, stelt columnist Annius Hoornstra: als we doen wat we al kunnen met de Best Beschikbare Techniek maken we gebiedsontwikkeling CO2-negatief.

Opinie

16 augustus 2021

Geul overstroming, juli 2021 door Romaine (Wikimedia Commons)

"Ruimtelijke ordening ziet over het hoofd dat we een delta zijn"

De overheid heeft weinig geleerd van eerdere overstromingen, concludeert Peter van Rooy, directeur van NederLandBovenWater. "Aanrommelen met ruimte alsof waterhuishouding losstaat van ruimtegebruik, is in een delta als Nederland onbetaalbaar."

Opinie

4 augustus 2021

Ellen van Bueren door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

Woke gebiedsontwikkelaars aan zet in klimaatadaptatie

Hoe serieus nemen we dat hele klimaatprobleem echt? Columnist Ellen van Bueren vraagt zich af waar de 'woke gebiedsontwikkelaars' toch zijn.

Opinie

2 augustus 2021

Hans-Hugo Smit door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

Het is maar tijdelijk

We moeten volgens recensent Hans-Hugo Smit af van het idee dat we gebieden voor de eeuwigheid moeten ontwikkelen. Bouwen voor de tijdelijkheid biedt veel meer mogelijkheden om in te spelen op toekomstige behoeften en wensen.

Uitgelicht
Opinie

19 juli 2021

Aerial view of the city of Alkmaar. On the clear horizon a blue sky with cumulus clouds. Alkmaar is an old town in NOORD-HOLLAND, The Netherlands and known for it's KAASMARKT or cheese market. door Aerovista Luchtfotografie (Shutterstock)

De dure grabbelton van Ollongren

Hoogleraar Friso de Zeeuw over de woningbouwplannen van minister Ollongren: “De dure grabbelton van Ollongren is volstrekt ongeschikt als basis voor het verstedelijkingsbeleid in de komende periode. Het kan beter, sneller en goedkoper.”

Opinie

16 juli 2021

NIA illustratie door Ronald van der Heide (gebiedsontwikkeling.nu)

Kabinet, zet in op een Nationale InvesteringsAgenda

Om de grote ruimtelijke opgaven waar Nederland voor staat aan te pakken, is het nodig dat rijksmiddelen gebundeld worden in een Nationale Investeringsagenda. (emeritus) hoogleraren Co Verdaas en Friso de Zeeuw vertellen waarom.

Uitgelicht
Opinie

12 juli 2021

Ellen van Bueren door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

Stop de projectificatie!

Volgens columnist Ellen van Bueren is de neiging groot om de complexe wereld van gebiedsontwikkeling in behapbare projecten te vatten. Om de lange termijn in het vizier te houden moet er volgens haar een einde komen aan deze projectificatie.

Uitgelicht
Opinie

6 juli 2021

fields and meadows along dyke Hollandsche IJssel river with blue sky and whit clouds. The polder behind the dyke is named zuidplaspolder and the lowest area in the Netherlands with 21ft below sea door Andre Muller (Shutterstock)

Waarom bouwen in diepe polders niet altijd meer een goed idee is

Een enkel bouwproject in een diepe polder zorgt niet voor problemen, maar daar ongebreideld bouwen wel. Alex Hekman van Sweco bepleit daarom meer regie om rekening te houden met natuurlijke grenzen én de toekomst.

Uitgelicht
Opinie

1 juli 2021

Nieuwbouw Park van Buijsen Pijnacker-Nootdorp door Heijmans (Heijmans)

Snel veel woningen bouwen kan niet uitsluitend in de stad

Voldoende woningen bouwen tot 2030 is volgens onderzoeker Jannes van Loon en adviseur Jos Feijtel niet mogelijk door uitsluitend binnen de stad te bouwen. Zij willen meer mogelijkheden om de woningnood ook buiten de stedelijke contouren op te lossen.

Opinie

30 juni 2021

Wouter Veldhuis door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

De Dolle Dwaze Maanden van de formatie

Columnist Wouter Veldhuis ziet de ene lucratieve aanbieding na de andere voorbijkomen om de woningnood snel op te lossen. Het is volgens hem echter “juist in deze Dolle Dwaze Maanden van de formatie extra belangrijk om het hoofd koel te houden.”

Opinie

23 juni 2021

Nieuwbouwlocatie in de polder door Jolanda de Jong-Jansen (Shutterstock)

Bouwlobby frustreert de échte oplossingen voor het woningbouwvraagstuk

De weilanden volbouwen om de woningcrisis te bezweren? Twee wetenschappers en een strateeg vinden dat van weinig realiteitszin getuigen. “De polder volbouwen is een 20e-eeuws antwoord op een 21e-eeuwse uitdaging.”

Opinie

18 juni 2021