Opinie

Portret_Jeroen Hutten_180px

Mind your own businesscase

Ruim drie jaar na de val van Lehman Brothers, wel als begin van de mondiale kredietcrisis betiteld, gelooft niemand meer dat ‘het over een half jaar wel weer aantrekt’. De enkeling die dat nog durft te beweren, wordt niet langer serieus genomen.

Opinie

29 maart 2012

Portret_Agnes Franzen_2592px

Leer, laat los, verbeeld, werk en bewonder

Veel gemeenten staan voor de opgave om in een context van ‘minder’ meer ruimte te bieden aan anderen. De tijd dat actief grondbeleid de motor was van nieuwe stedelijke ontwikkelingen ligt grotendeels achter ons. Naast minder middelen, geldt voor vee…

Opinie

23 maart 2012

Portret_Dries Drogendijk_493px

De ‘no-go area’ doet het goed

Plotseling was hij er weer, de no-go area in chocoladeletters in de krant. In dit geval naar aanleiding van een vergelijkend integratierapport tussen Amsterdam en Rotterdam. De term no-go area zegt meer over de gebruikers dan over de desbetreffende…

Opinie

19 maart 2012

2012.03.19_Van ontwikkelingsluchtbellen naar een nieuw lange termijn ruimtelijk perspectief_592px

Van ontwikkelingsluchtbellen naar een nieuw lange termijn ruimtelijk perspectief

Het vastlopen van gebiedsontwikkelingsprojecten staat sinds 2008 volop in de belangstelling in de vakwereld. Zowel marktpartijen als gemeenten zuchten onder de financiële gevolgen. In de hoogtijdagen hebben zij beiden ingezet op ‘ontwikkel zoveel al…

Opinie

19 maart 2012

De ongelooflijke sleetsheid van klantgerichtheid

Theo Dohle - Je hebt soms van die onderwerpen die zooooh sleets en uitgekauwd zijn. Waar je al oprispingen van krijgt, nog voordat je er wéér over leest of van hoort. Klantgerichtheid staat met stip bovenaan. Consultants, bureaus en acteurs hebben d…

Opinie

16 maart 2012

Portret_Jim Schuyt_180px

Exit WWI

Met de Herzieningswet is haast geboden en een onderzoek naar het Vestia-debacle is te belangrijk om overhaaste conclusies te trekken. Wij zijn van de wijken – Bouwteam zonder corporaties? – nieuwe Woningwet nodig

Opinie

12 maart 2012

Combimeren!

Gebiedsontwikkeling bevindt zich in een transitie. We zijn — door regels en ingesleten gewoonten en gebruiken — nog gebonden aan de oude werkwijzen, terwijl de omgeving van de gebiedsontwikkelingsopgave inmiddels drastisch is veranderd. Op kleine sc…

Opinie

6 maart 2012

Stedelijke ruilverkaveling

Ik ben voorzitter van een commissie die zich bezig houdt met het adviseren van de regio Amsterdam over de hoeveelheid kantoren en bedrijfsterreinen, die we de komende jaren nodig hebben. We sturen aan op temperen en we stimuleren de aanpak van verou…

Opinie

4 maart 2012

2012.02.28 From 320 students to 1001 books 180PX

From 320 students to 1001 books

Alexandra den Heijer - While the snow not only covered Finnish campuses – but also our Delft campus – huge groups of students filled up (and warmed up) our lecture halls and design studios. Being responsible for their 30 ECTS curriculum this semeste…

Opinie

28 februari 2012

Fuseer Benelux met Noordrijn-Westfalen

De euro-crisis legt nog eens de nauwe economische en financiële banden tussen Nederland en Duitsland bloot. De afhankelijk van de Nederlandse economie van de Duitse Wirtschaft is groot en zal dat ook blijven. Ons exportvolume naar China bedraagt mi…

Opinie

6 februari 2012

Stop de onnodige collectieve verarming

Grootschalige sloop van leegstaande kantoren op korte termijn. Afschaffen hypotheekrenteaftrek. Gedwongen verkoop van sociale huurwoningen. Het bedenken van radicale analyses en dito oplossingen voor de crisis in de vastgoedwereld is in de mode. Men…

Opinie

1 februari 2012

'Ethisch kapitalisme als initiator van gebiedsontwikkeling'

De gebiedsontwikkeling zit vast, net zoals zo’n beetje de hele economie. Wiens schuld dat is? Bankiers, malafide CEO’s en andere lieden die alleen maar uit zijn op meer, meer, meer. En dan vooral meer geld. Zij hebben het hele systeem ondermijnd doo…

Opinie

27 januari 2012

Portret_Jan van de Ven_180px

Energiebedrijven: Tijd voor een frisse wind!

Laatst had ik een ‘Lean6Sigma’ training. Bij een case oefenden we dat we voor een verzekeringsmaatschappij adreswijzigingen moesten doorvoeren. De eerste keer deden we dat via een voorgeschreven proces, waarbij veel mensen op verschillende afdelinge…

Opinie

26 januari 2012

Portret_Rudy Stroink_380px

Rol van de overheid

Van de vele discussie die ik volg over de recessie en vooral de post recessie praktijk, mis ik de discussie over de toekomstige rol van de overheid. Zeg maar na de recessie. Dat de overheid mede verantwoordelijk is voor het overaanbod in kantoren en…

Opinie

24 januari 2012

2012.01.17_Gebiedsontwikkeling in Nederland_660px

Gebiedsontwikkeling in Nederland: diepe val dwingt tot reflectie

Gebiedsontwikkeling klom het afgelopen decennium als begrip razendsnel op, om onder invloed van de crisis weer even snel onder forse druk te komen. Maar net zo min als gebiedsontwikkeling destijds als dé panacee gold voor alle ontwikkelingsopgaven,…

Opinie

17 januari 2012

Portret_Leon van Rijckevorsel_130px

Verduurzaming waardeketens cruciaal voor succesvolle (gebieds)ontwikkeling

Voor het succes van een gebiedsontwikkeling is het vormgeven en verduurzamen van waardeketens een belangrijke voorwaarde. Denk hierbij aan de waardeketens (value chains) en de toeleveranciersketens (supply chains).

Opinie

2 januari 2012

Portret_Agnes Franzen_350px

Van weerstand naar geleiding in Gebiedsontwikkeling

Europese doelstellingen maken dat we de komend jaren niet om een energietransitie heen kunnen. Andere landen hebben dit al eerder begrepen. In Duitsland is het stimuleren van duurzame energie al jaren een belangr…

Opinie

21 november 2011

Portret_Stefan Schuwer_263px

Open source als innovatieplatform in (gebieds)ontwikkeling?

Een paar weken geleden was ik op werkbezoek bij ASML, een van Nederlands meest succesvolle, internationaal presterende bedrijven. Met een jaaromzet van circa € 5 miljard en een resultaat van circa 15%, een wereldwijd marktaandeel van 80 (!)% en een…

Opinie

13 november 2011

Portret_Rudy Stroink_380px

Winnetoe

Winnetoe, de bloedbroeder van Old Shatterhand, kon met zijn oor op de prairie horen dat op 10 km afstand een cowboy met kiespijn op een mank paard met slechte bedoelingen in aankomst was. Indianen kende, volgens dit jongensboek, de geluiden van het…

Opinie

8 november 2011

Portret_Willem Buunk_1345px

Op de kaart

Een nieuwe Rijksnota voor de ruimtelijke ordening, of Structuurvisie zoals het tegenwoordig heet, wordt traditiegetrouw reikhalzend tegemoetgezien in de vakwereld. De visie van het Rijk op de toekomstige ontwikkeling van het land is immers beladen m…

Opinie

7 november 2011