Opinie

Thumb_Onderzoek_1_180

Achteruit bidden helpt niet

Het hervormingspakket voor de woningmarkt van dit kabinet is een cocktail van drie opeenvolgende politieke akkoorden. In samenhang en evenwichtigheid haalt het dan ook geen schoonheidsprijs. De richting is echter de juiste en de maatregelen zijn ver…

Opinie

22 november 2013

Dick voor Elkaar in kantoren

In De Dick Voormekaar show, een populair radioprogramma van André van Duijn in de jaren tachtig, zat steevast een scene waarbij iemand een winkel binnenkomt (deurbel) en zegt: “Goedemiddag, ik ben een klant”. Waarna een gesprek met de winkelier begi…

Opinie

20 november 2013

2013.11.18_jongerenhuisvesting

Jongerenhuisvesting tussen wal en schip

Studenten hebben vaak moeite om woonruimte te vinden, maar werkende jongeren hebben het nog veel moeilijker. Niet in de laatste plaats omdat er veel minder aandacht is voor de groep pre-starters en laagopgeleide werkende jongeren. Toch zijn er hoopv…

Opinie

18 november 2013

Niet zwarte pieten met garanties

De Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers (NVB) strooide recent als ware het een zak pepernoten haar noodkreet uit over alle gemeenteraden van Sinterklaas minnend Nederland: gemeenten moeten stoppen met het vragen van hoge zekerheden (bijv…

Opinie

15 november 2013

20131112_belevingswerelden

Effectief participatiebeleid: denk bij participatie vanuit beleving burgers!

Het ligt ongetwijfeld bij veel gemeenten ergens in de kast: de participatienota. Want dat gemeenten inwoners meer willen betrekken bij het beleid is natuurlijk evident. Mooie burgerinitiatieven worden ondersteund, maar leiden helaas zelden tot reali…

Opinie

12 november 2013

Doelgroepbenadering of trial and error

Wat kan gebiedsontwikkeling leren van de doelgroepbenadering in de televisiewereld? Daarover ging een seminar dat de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft onlangs organiseerde. Spreker Matthias Scholten, directeur Content bij RTL Ned…

Opinie

12 november 2013

Van verzorgingsstaat naar verzorgingsstad

De terugkeer van Paars? Ook in 1995 werden de overheidsfinanciën met succes gesaneerd en stond beleid om de werkgelegenheid te stimuleren centraal. Vermindering van de staatsschuld werd net als nu in het herfstakkoord gekoppeld aan lastenverlichting…

Opinie

27 oktober 2013

Stedenbouw: terug naar de basis in crisistijd

Mijn broer is werkzaam in de detailhandel. Hij vertelde me ooit dat je niet in de winkel moet hangen wat je zelf graag draagt, maar wat je klant graag aan heeft. Een benadering waar we als stedenbouwkundigen van kunnen leren. Waar wij voorheen voor…

Opinie

15 oktober 2013

Energieneutraal? Of course! Maar liever niet hier…

Het Energieakkoord regelt dat de bebouwde omgeving in 2050 energieneutraal is. Maar is dat ook realistisch? Over hoeveel zonnepanelen hebben we het? En willen we die wel massaal op ons dak?

Opinie

15 oktober 2013

Anti-energiebedrijf

In 2010 presenteerde Porsche een revolutionair concept tijdens de Autoshow in Geneve. Het idee was even simpel als briljant: Porsche wilde na decennia lang vooral heel snelle en fantastisch rijdende benzineslurpers te bouwen een superauto presentere…

Opinie

14 oktober 2013

Europese elektriciteitsmarkt functioneert niet meer

De Europese elektriciteitsmarkt functioneert niet meer. Alleen met subsidies en door regulering wordt er nog geïnvesteerd. Ondernemingen maken miljardenverliezen. Politieke sturing ontbreekt. Zonder politieke ingreep wordt de energietransitie…

Opinie

13 oktober 2013

Stedelijke herverkaveling: een nieuw ontwikkelingsmodel

Gebiedsontwikkkeling zonder het inzetten van het instrument van onteigening: stedelijke herverkaveling zou dat mogelijk kunnen maken. Het instrument van herverkaveling heeft zijn nut bewezen op het platteland. Op dit moment worden in het kader van d…

Opinie

11 oktober 2013

Het omgevingsplan in de nieuwe Omgevingswet: voer voor discussie

Tijdens het congres over de nieuwe Omgevingswet op 25 september 2013 mocht ik Niels Koeman (staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak), Marco Lurks (namens de VNG) en Bert Rademaker (namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu) ondervrag…

Opinie

10 oktober 2013

Monumentaal erfgoed als waardevaste investering?

De stelling: De Nieuwe Realiteit in de vastgoedwereld gaat gepaard met een zoektocht naar nieuwe zekerheden en winstgevende investeringsmodellen en -objecten. Veel beleggers hebben te maken (gehad) met waardevermindering van hun vastgoedportefeuille…

Opinie

10 oktober 2013

2013.10.10_Strategisch omgaan met leegstand_660

Strategisch omgaan met leegstand en transformatie, hoe doe je dat eigenlijk?

De dynamiek in het debat over leegstand is groot, elke week is er wel een nieuwe krantenkop met nieuwe cijfers over leegstand van bedrijfsmatig vastgoed of met nieuwe nog zwartgalliger prognoses. Er wordt veel over leegstand en mogelijke oplossingen…

Opinie

10 oktober 2013

2013.10.01_de Gebiedjes-ontwikkelaar

De gebiedjes-ontwikkelaar

Tijdens een bijeenkomst van de praktijkredactie van Gebiedsontwikkeling.nu lag de vraag voor wat de huidige veranderingen voor invloed hebben op de toekomst van gebiedsontwikkeling. Een brede vraag die een al even brede discussie opriep. Het doet oo…

Opinie

1 oktober 2013

2013.09.29_Overproductie_180

Overproductie vraagt om update

Het zal niemand ontgaan zijn dat Nederland een overschot heeft in de kantorenmarkt. Ook andere sectoren laten een overaanbod zien, van kledingzaken tot festivals. Zijn we dan totaal verzadigd? Nee, er zijn ook groeimarkten. Zo kijken we dit jaar wee…

Opinie

29 september 2013

Waarom moeilijk als het makkelijk kan?

Den Haag - Gisteren is de nieuwe regelgeving bekendgemaakt voor de verkoop van corporatiewoningen. Volgens Jos Feijtel opnieuw een typisch Hollandse uitkomst: een lange lijst van vorm- en procesvereisten en van inhoudelijke voorwaarden.

Opinie

26 september 2013

2013.09.24_de micro-belegger_300

De micro-belegger als hybride doelgroep

Tussen de altijd heldere scheiding van zakelijke partijen en consumenten in de woningmarkt duikt een nieuwe (doel)groep op: de micro-belegger. Dit zijn particulieren die een huis kopen als belegging. Ze gaan er niet zelf wonen, maar ‘exploiteren’ h…

Opinie

24 september 2013

2013.09.18_Energieakkoord een half vol glas_180

Energieakkoord: een half vol glas

Op vrijdag 6 september is door veertig toonaangevende partijen in ons land een uniek energieakkoord getekend. Het initiatief hiertoe werd eind 2012 genomen door de SER, op voorstel van de milieubeweging. Mijn vrees destijds dat het streven naar zo’n…

Opinie

18 september 2013