Opinie

2014.03.10_Doemdenken over leegstand_720

Doemdenken over leegstand

Leegstand is hot. Media en deskundigen buitelen over elkaar heen om aan te geven dat het leegstandsprobleem groot is. Wat recent vooral in zwang is geraakt, is zeggen dat de discussie zich niet tot één vastgoedsegment moet beperken, zoals bijvoorbee…

Opinie

10 maart 2014

Komt er ooit weer ruimte voor nieuwe publieke investeringen in de stad?

De stad is nooit af. Altijd is er werk aan de winkel. Er zijn voortdurend ontwikkelingen in demografie, techniek of in welvaart. Zij veroorzaken veranderingen in mobiliteitsgedrag, in consumptie en in woon- werk en recreatie-patronen. De stad moet d…

Opinie

7 maart 2014

De economische pubertijd is voorbij

In het eind vorig jaar verschenen rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ‘Naar een lerende economie’ staat de vraag centraal waar het toekomstige ‘verdienvermogen’ van de Nederlandse economie ligt. Na deze oproep voor een na…

Opinie

4 maart 2014

2013.05.25_Zorgvastgoed_180

Zorgvastgoed: een kans of een patstelling?

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) concludeert in het rapport ‘Bouwen voor de zorg; perspectief voor de Nederlandse bouw’ dat de behoefte aan zorgvastgoed de komende jaren sterk zal toenemen, maar houdt daarbij ten aanzien van de financierb…

Opinie

23 februari 2014

2014.02.21_HandboekSoldaat_660px

Handboek soldaat voor de gebiedsontwikkelaar: nu met social-design-toolkit

Participatiesamenleving, uitnodigingsplanologie, doe-democratie, burgerkracht. Het handboek soldaat voor de gebiedsontwikkelaar wordt regelmatig aangevuld met nieuwe denkmodellen en wensconcepten die beogen de relatie tussen overheid en burger op ee…

Opinie

20 februari 2014

Loslaten, ook in het sociale domein

De enorme opgave die op gemeenten neerdaalt vanuit de transities in de zorg, leidt tot interessante ontmoetingen. Ik schuif zo nu en dan aan, met mijn ruimtelijke bril, bij de zoektocht naar hoe de zorg voor ouderen, voor kwetsbare groepen met steed…

Opinie

18 februari 2014

Corporatiekoepel Aedes opnieuw voor het Blok

Voor de tweede keer binnen een half jaar moet Aedes in de onderhandelingen met Minister Blok het loodje leggen. Nog maar enkele maanden geleden bleek het niet mogelijk de verhuurderbelasting tegen te houden. Nu blijkt Aedes “zeer teleurgesteld” omda…

Opinie

17 februari 2014

2013.09.24_de micro-belegger_300

Sparen voor de aankoop van een woning?

We zijn in Nederland gewend geraakt aan volledige financiering van een woning met 100% hypotheek of zelfs hoger. Dit is mede gefaciliteerd door de invoering van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG), die bij een gedwongen verkoop een eventuele restsc…

Opinie

11 februari 2014

2014.01.28_Steden waar mensen om geven_180

Steden waar mensen om geven

Bij de (her)ontwikkeling van steden moet de focus minder komen te liggen op de fysieke structuur, en meer op de mensen die er wonen. Dat bepleit Camilla van Deurs, partner bij het Deense bureau Gehl Architects. Ontwerpers en planners moeten volgen…

Opinie

28 januari 2014

2014.01.28_Het Europese beleidspakket voor 2030_660

Het Europese Beleidspakket voor 2030

Afgelopen woensdag presenteerde de Europese Commissie haar energie- en klimaatpakket voor 2030. Een belangrijk onderdeel van het pakket plannen zijn de doelen die voor 2030 geformuleerd kunnen worden. Bij de lidstaten en het Europees Parlement zijn…

Opinie

28 januari 2014

Portret_Friso de Zeeuw_2_400px

Economen als Lex Hoogduin moeten zich niet bemoeien met de politiek

Het is een trend onder economen in ons land om zich te bemoeien met een onderwerp waar ze eigenlijk weinig kaas van hebben gegeten: de politiek. Zo ook Lex Hoogduin onlangs in deze krant. De hoogleraar economie stelt in een interview dat de politiek…

Opinie

24 januari 2014

2014.01.15_Is er een heilige graal_660

Is er een heilige graal voor aanjagers in gebiedsontwikkeling?

Iconische bouwwerken jagen de ontwikkeling van de stad aan. Beroemde voorbeelden zijn het Guggenheim Museum Bilbao of het Sydney Opera House. Stadsbestuurders, ontwikkelaars en ontwerpers hopen doorgaans dat hun vastgoedproject een aanjagende werkin…

Opinie

15 januari 2014

Thumb_retail winkels_0_667px

Kansen voor het winkellandschap

Wat brengt 2014? Neemt de winkelleegstand verder toe? Verdwijnen er steeds meer speciaalzaken en kampen steden met verder teruglopende bezoekersaantallen? Nemen de internaankopen een nog grotere vlucht? Vragen die zich opdringen bij het vitaal houd…

Opinie

9 januari 2014

20140116_Bredaas grondbeleid

Hoezo geen zicht op de toekomst?

Dr. Joop Roebroek, voorzitter van de Rekenkamer van de Gemeente Breda, reageert op de column van Leonie Janssen-Jansen 'Doorgeprikte Bredaase luchtbellen'. Hij is het niet eens met haar stelling dat in het rekenkamerrapport vooral teruggekeken wordt…

Opinie

6 januari 2014

Thumb_vastgoed bouwen kantoren leegstand_0_1000px

Vereenvoudiging wet- en regelgeving in de bouwpraktijk

Door het vereenvoudigen van regelgeving en het bieden van maatwerk kunnen knelpunten in de bouwpraktijk worden opgelost. In een brief van 27 november 2013 schrijft Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst aan de Tweede Kamer hoe hiermee een bijdrage…

Opinie

30 december 2013

De markt bestaat niet

De documentaire Bouw ’t zelf van Alexander Oey is een prachtig tijdsdocument. Het laat de zoektocht zien naar een samenleving waarin de eeuw van de overheid ten einde is. Waarin de woningbouwproductiemachine van na de oorlog tot stilstand is gekomen…

Opinie

30 december 2013

De Gasrotonde en het Energieakkoord – op zoek naar de missing link

In het recente Energieakkoord ontbreekt een expliciete referentie aan het Gasrotondebeleid. Dat is opmerkelijk, omdat beide bedoeld zijn voor de lange termijn, grote investeringen vergen en schijnbaar tegengestelde belangen dienen, te weten de verdu…

Opinie

20 december 2013

Portret_Leonie Jansen

Doorgeprikte Bredaase luchtbellen

‘Financiën Breda zorgelijk door grondverliezen’ kopte begin 2013 de media naar aanleiding van het rapport van de Bredase rekenkamer. Net als in veel andere gemeenten zit Breda momenteel financieel op de blaren van overoptimistische ambities uit het…

Opinie

18 december 2013

De opkomst van de pop-up store

U kent ze vast wel, de zogenaamde pop-up stores. Pop-up stores zijn winkels – ook wel ‘flitswinkels’ genoemd – waar de winkelier tijdelijk (dat wil zeggen variërend van een dag tot een aantal weken of maanden) zijn producten aanbiedt. Al in 1999…

Opinie

16 december 2013

PRIO-RI-TIJD

Tijd is de nieuwe schaarste. De vraag dringt zich op of regionale prioritering in de Randstad, die momenteel leidt tot scherpere toetsingscriteria voor woningbouwplannen in provinciale regelgeving, eigenlijk nog wel nodig is als het herstel van de w…

Opinie

2 december 2013