Opinie

Regent Park Toronto Flickr

De buitenlandse praktijk helpt ons niet altijd verder

OPINIE Analyses van buitenlandse gebiedsontwikkelingen kunnen ons niet altijd verder helpen, concludeert Friso de Zeeuw (emeritus hoogleraar Gebiedsontwikkeling) na lezing van de projectbeschrijving over Regent Park in Toronto.

Opinie

12 maart 2019

Go column cover 2

Rijksbouwmeester, red ons van de korte-termijndenkers

GO COLUMN Met het verdwijnen van het ministerie van ruimtelijke ordening lijkt het alsof het collectieve planologische geheugen bij het grof vuil is gezet, meent columnist Maarten Janssen.

Opinie

6 maart 2019

Ellen van Bueren door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

Omgevingsplan is hobbel met onzekere uitkomst

COLUMN Belanghebbenden bepalen straks of een ontwikkeling past binnen een omgevingsplan. De gemeenteraad heeft het nakijken. De Haagse vreugdevuren laten zien waartoe zo’n onderhandelingsproces kan leiden, waarschuwt columnist Ellen van Bueren.

Opinie

27 februari 2019

ouderenhuisvesting

Ouderen een gat in de markt?

COLUMN Een kabinetsmaatregel moet nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen stimuleren. Maar wie zijn die ouderen? En wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk van gebiedsontwikkeling? Krijgt Nederland net als de VS speciale dorpen voor 70+?

Opinie

22 februari 2019

Go column cover 2

The Hangover

COLUMN Het gaat gebiedsontwikkelaars voor de wind. Maar van welke projecten denken we over 20 jaar nog steeds dat het goede ideeën zijn? Columnist Rink Drost waarschuwt voor de kater na het feest en vraagt zich af: wat zijn uw hangover-projecten?

Opinie

21 februari 2019

Trein NS amsterdam centraal

Laat gemeenten meer bijdragen aan infrastructuur

OPINIE Co Verdaas wil de meerjarenafspraken voor infrastructuur openbreken om flexibel te kunnen inspelen op mobiliteitsbehoeften. Dat maakt de overheid onbetrouwbaar, meent adviseur Jos Feijtel. Hij vindt dat gemeenten zelf meer moeten investeren.

Opinie

20 februari 2019

amsterdam houthaven 44

Vijf uitdagingen voor aardgasvrije wijken

PRAKTIJK Over Morgen leert via de eerste wijkaanpakken hoe je daadwerkelijk een aardgasvrije gebouwde omgeving realiseert. Het adviesbureau ontwaart daarbij vijf terugkerende uitdagingen, inclusief oplossingen.

Opinie

15 februari 2019

Go column cover 2

De zelfdestructieve werking van binnenstedelijke woningbouw

GO COLUMN Meer woningbouw in binnensteden gaat ten koste van andere stedelijke functies. Daardoor kunnen steden hun aantrekkingskracht verliezen, stelt columnist Frank ten Have.

Opinie

14 februari 2019

Go column cover 2

Zo mooi kan incompetentie zijn

GO COLUMN Ontwikkelaars zien de overheid vaak als partij die materiële bevrediging in de weg loopt. Columnist Edwin van den Heuvel geeft tegengas: dankzij diezelfde overheid hebben we plekken die van iedereen zijn. Een ode aan de bibliotheek.

Opinie

6 februari 2019

windmolen

Hup, Holland hup: we laten het mondiale klimaat in haar hempie staan

COLUMN Politiek protest over het klimaat biedt volgens Agnes Franzen geen oplossing. Provincies bieden met hun regionale schaal echter wel kansen om samen met netwerkbedrijven en energieleveranciers een volgende stap te zetten.

Opinie

5 februari 2019

Go column cover 2

Ander voedselpatroon als aanjager van landschappelijke veranderingen

GO COLUMN Om de wereld duurzaam te voeden, moeten we minder vlees eten. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor het landschap. Gebiedsontwikkelaars staan hier nauwelijks bij stil, meent columnist Agnes Franzen.

Opinie

30 januari 2019

Glazen Bol 2019

Glazen bol 2019: tiny houses blijken fietsenschuurtjes, tekort vakantiewoningen leidt tot opstand

COLUMN Demonstrerende vakantiegangers op het Binnenhof, GroenLinks dat fietsenschuurtjes verwart met tiny houses, en Amsterdammers vallen en masse voor woningen van 25 m2: dat en meer voorspelt adviseur Jos Feijtel voor gebiedsontwikkeling in 2019.

Opinie

24 januari 2019

Go column cover 2

De stad als leefstijlcoach

GO COLUMN Maak 1% van het zorgbudget vrij voor woningbouw in groene, functie-gemengde buurten op fietsafstand van werk, scholing en voorzieningen. Dan investeren we in zorgpreventie én versnelling van de woningbouw, stelt columnist Daan Zandbelt.

Opinie

23 januari 2019

Go column cover 2

Pleidooi voor onwetendheid

GO COLUMN Als adjunct-hoofdredacteur ziet Inge Janse alle mogelijke opvattingen over gebiedsontwikkeling voorbijkomen. Hij hoopt op één goed voornemen voor 2019: onderken de complexiteit van gebiedsontwikkeling én de beperkingen van je eigen weten.

Nieuws

16 januari 2019

pic almere flickr

Wonen rond de Veluwe heeft toekomst

COLUMN Het woningtekort staat in de spotlights. Moeten we inzetten op hoogbouw in de westelijk gelegen steden? Maar Nederland is groter dan het westen alleen. Agnes Franzen analyseert daarom de bevolkingsontwikkeling in álle Nederlandse gemeenten.

Opinie

11 januari 2019

Hans-Hugo Smit door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

De stad onbetaalbaar? Dan liever de lucht in!

GO COLUMN Absurde huizenprijzen en een verdwijnend middensegment: de stad staat onder druk. Met de roep om ‘meer betaalbaar’ te bouwen kan je het bijna niet oneens zijn. Toch pleit Hans-Hugo Smit voor meer onbetaalbare stedelijkheid.

Opinie

9 januari 2019

Participatie 01032019

Dit is het participatieproces dat de participatieladder overbodig maakt

ONDERZOEK Gemeenten geven steeds meer ruimte aan ideeën uit de samenleving. De daarbij gebruikte participatieladder levert alleen vaak niet het gewenste effect. Stadmakersplatform Volq ontwikkelde met Erasmus Universiteit Rotterdam een alternatief.

Opinie

4 januari 2019

corporatiewoning | wikimedia commons

Waarom de Startmotor de katalysator van de energietransitie is

OPINIE Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, geeft 4 tips hoe we op korte termijn de gebouwde omgeving kunnen verduurzamen. "Al met al zijn de komende 5 jaar cruciaal voor een geslaagde energietransitie op de lange termijn."

Opinie

24 december 2018

Go column cover 2

In gelul kun je niet wonen

COLUMN Door binnenstedelijke ontwikkelingen te belasten met peperdure duurzaamheidseisen en andere restricties wordt de economische haalbaarheid van de woningbouwopgave dusdanig onderuit gehaald dat marktpartijen inmiddels bedanken voor de eer.

Opinie

19 december 2018

Plint hoek den haag

Restruimte? Bijvangst? Plint verdient juist een podiumplek!

COLUMN "Laat de plint niet meer voor spek en bonen meedoen, maar geef haar het podium dat haar toekomt." Jos Sentel maakt duidelijk dat het voorbij moet zijn met het gebrek aan waardering voor de kansen die de plint biedt.

Opinie

18 december 2018