Opinie

den haag skyline

Meer woningproductie in de stad vergt ook investering in ambtelijke apparaat

De roep om meer woningproductie én meer binnenstedelijke woningen is bekend. Ook is bekend dat er in de bouw grote tekorten zijn. Waar we minder over horen is de situatie bij de gemeentelijke afdelingen en diensten die werken aan stedelijke ontwikke…

Opinie

4 maart 2018

verkiezingen stad flickr 2014

Gebiedsontwikkeling als spiegel voor de verkiezingen

De gemeenteraadverkiezingen staan voor de deur. De versplintering die we landelijk hebben gezien in aantal en in nieuwe partijen, speelt lokaal al veel langer. Het overlijden van voormalig premier Ruud Lubbers bracht een verhaal naar boven, dat de o…

Opinie

3 maart 2018

"Construction site" (Public Domain) by DennisM2

MPG als indicator voor circulariteit

In ‘Circulaire economie is meer dan recycling’ eindigde ik met de vraag hoe je de milieudruk van gebouwen de maat neemt. Kun je dat aflezen van de energieprestatie van een gebouw of is dat te beperkt? In het vervolg hierop geef ik antwoord op deze v…

Opinie

27 februari 2018

"straatprofiel duurzame wijk" (Public Domain) by nandasluijsmans

Circulaire gebiedsontwikkeling: de nieuwe kleren van de keizer?

Gemeenten doen er goed aan wat afstand te nemen van het concept circulaire gebiedsontwikkeling, aldus Michiel Cappendijk. Er zijn nog geen concrete voorbeelden of plannen en het sluit te weinig aan bij de praktische wensen en eisen voor gebiedsontwi…

Opinie

21 februari 2018

kuip feijenoord flickr

Supporters: nieuw voetbalstadion Feyenoord staat op drijfzand

Na tien jaar strijd is de Rotterdamse gemeenteraad vorig jaar akkoord gegaan met de bouw van een nieuw stadion: Feyenoord City. De raad gaf toestemming aan het college van B&W om 135 miljoen euro in het project te stoppen. Van dat gigantische bedrag…

Opinie

19 februari 2018

groene hart flickr

Bouwen in het groen? Niet doen!

De Rotterdamse historicus en stadsgids Ferrie Weeda zegt stellig ‘nee!’ tegen de stad die uitdijt richting groen. Zijn pleidooi: laten we de natuur koesteren, al is het maar voor een rustige wandeling.

Opinie

15 februari 2018

Bronkhorst

Belofte maakt schuld. Ook als je krimpt

Een gemeente mag zich wegens bevolkingskrimp beroepen op onvoorziene omstandigheden. Maar wat als de lokale overheid al bekend is met de bevolkingskrimp op het moment dat ze een samenwerkingsovereenkomst sluit? Manfred Fokkema legt uit hoe het zit.

Opinie

14 februari 2018

Den Haag skyline_2

De Rijksplanologische Dienst moet terug

‘De Rijksoverheid moet weer sturen op de nationale ruimtelijke ordening. De decentralisatie is ter ver doorgeschoten’. Hoe vaak hebben we dit pleidooi niet gehoord in het afgelopen decennium?

Opinie

12 februari 2018

"MEERSTAD_PS_0839" (CC BY 2.0) by Jos @ FPS-Groningen

Nut en nadeel rijhuis voor Vinexwijken

In zijn blog reageert Harm Tilman op het interview in het Algemeen Dagblad met Friso de Zeeuw. Deze laatstgenoemde is een voorvechter van het rijhuis en ziet daarom nieuwe woonwijken in het groen als onvermijdelijk. Tilman stelt dat het rijhuis en d…

Opinie

12 februari 2018

Shanghai

Als verdichten niet meer helpt, een Chinees perspectief

Met het aantrekken van de economie, een toenemende bevolking en een droogkokende woningmarkt is het Hollandse debat over verstedelijkingsopties, verdichtingsstrategieën, metropoolvorming en hoogbouw weer actueler dan het lange tijd geweest is. Centr…

Opinie

10 februari 2018

christiania, glass house

Circulaire economie is meer dan recycling

Mijn vorige blog ‘Circulaire economie is geen voodoo’ van 5 februari jl. eindigde ik met de vraag hoe je in de bouw kunt aansturen op het anders omgaan met grondstoffen en materialen en hoe je circulaire economie voor de bouw praktisch hanteerbaar k…

Opinie

10 februari 2018

appartementen

Passend toewijzen: sociale sector omzetten naar duurzame vrije sector huur

De kranten staan er al jaren vol mee: middeninkomens vallen op de huurmarkt tussen wal en schip. Ze verdienen te veel voor sociale huur, maar te weinig om een huis te kunnen kopen.

Opinie

6 februari 2018

amsterdam houtbouw veld

Stadskabouters en de vrije markt

Onder stadmakers zijn volgens emeritus-hoogleraar Friso de Zeeuw nogal wat ‘stadskabouters’ en transitiedenkers noemt hij ‘transitieprofeten’. In het wereldje van duurzame stedebouwers en -gebiedsontwikkelaars had men misschien gehoopt dat De Zeeuw…

Opinie

6 februari 2018

Kruispunt in De Purmer

Help, de stadskabouters zijn in paniek!

De stadskabouters zijn in paniek. De aanleiding vormden enkele artikelen in de vakpers die aandacht vroegen voor bebouwing in niet-stedelijke gebieden.

Opinie

5 februari 2018

bouwplaats circulair

Circulaire economie is geen voodoo

In 'Zo werkt gebiedsontwikkeling, zonder voodoo', de afscheidsrede van voormalig praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw aan de TU Delft, rekent hij af met onder andere circulaire economie. 'Een dwaalweg! Er is geen schaarste aan mater…

Opinie

5 februari 2018

winkelleegstand flickr

Waarom laten ze een winkelpand zo lang leegstaan?

Hoewel zeker in de grotere steden de leegstand al flink terugloopt, is de leegstand in binnensteden en dorpscentra anno 2018 nog lang geen verleden tijd. Hoe dat komt? Internet! De crisis! Oké, dat zal zeker een rol spelen of gespeeld hebben. Maar w…

Opinie

5 februari 2018

dh

Hotel California, het beeld en de werkelijkheid

Het idee dat beeld en werkelijkheid niet hetzelfde hoeven te zijn, is al zo oud als Plato. Ook stedenbouwkundige artist impressions zien er anders uit dan de latere werkelijkheid die zij verbeelden. En dat is schadelijker dan het lijkt.

Opinie

3 februari 2018

Rotterdam nieuwbouw op Zuid

Liever een spoedpakket dan een spoedwet

Het kan verkeren. Nog maar anderhalf jaar geleden was er volgens het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland nog geen aanleiding om in de MRA op zoek te gaan naar extra locaties voor woningbouw. Ook was er toen nog geen aandrang om vanuit…

Opinie

1 februari 2018

Zelfbouw (Adrienne Norman)

Tijd voor recht op zelfbouw

Lokale bestuurders in het hele land kunnen zelfbouw nu een plaats geven, zo bepleit Jacqueline Tellinga van het landelijk Expertteam Eigenbouw.

Opinie

1 februari 2018

Ceuvel

'Circulaire gebiedsontwikkeling gekaapt door ultralinkse ideologie'

De vraag of circulaire gebiedsontwikkeling wat voorstelt of als voodoo is te kwalificeren heeft de pennen losgemaakt. Dat is ook de bedoeling. Het leverde twee zinnige bijdragen op, een reactie die de leegheid blootlegt en een interview dat laat zie…

Opinie

25 januari 2018