Opinie

Portret_Rudy Stroink_380px

Gebied en gebouw

Gebiedsontwikkeling is in de jaren negentig geïntroduceerd als een nieuwe dimensie van projectontwikkeling. De schaal werd vergroot van gebouw naar gebied. Klinkt als meer en dat vinden projectontwikkelaars altijd prettig. Gebiedsontwikkeling bood o…

Opinie

24 mei 2011

Reisverslag Seattle, Portland en Vancouver

In dit blog leest u het verslag van mijn bezoek aan Seattle, Portland en Vancouver. Ik bezoek van 16 april t/m 27 mei diverse stedelijke projecten in Amerika. Ik onderzoek met name wat de toepassingsmogelijkheden zijn van Amerikaanse voorbeelden voo…

Opinie

23 mei 2011

Reisverslag New York City - Erwin Heurkens

In dit blog leest u het verslag van mijn bezoek aan New York. Ik bezoek van 16 april t/m 27 mei diverse stedelijke projecten in Amerika. Ik onderzoek met name wat de toepassingsmogelijkheden zijn van Amerikaanse voorbeelden voor de Nederlandse gebie…

Opinie

10 mei 2011

Portret_Agnes Franzen_350px

De mode van kleinschaligheid

In de mode is het heel gewoon. Het succes bestaat uit korte communicatielijnen tussen klant en productie gekoppeld aan kennis van de dagelijkse verkoop en behoeften. Gekoppeld aan exclusiviteit en herkenbaarheid van het product onder meer door de in…

Opinie

6 mei 2011

Portret_Wim Abels_336px

Ruimte voor water: vergroot de duurzaamheid van gebieden

We zijn er bij de Unie van Waterschappen al een tijdje mee bezig: aandacht vestigen op ruimte voor water. Is dat dan zo?n probleem? “Ja”, zeg ik dan, en bijna meteen erachter: “Natuurlijk!” Het is namelijk niet zo vanzelfsprekend dat in ruimtelijke…

Opinie

3 mei 2011

Reisverslag Boston - Erwin Heurkens

In dit blog leest u het verslag van mijn bezoek aan Boston. Ik bezoek van 16 april t/m 27 mei diverse stedelijke projecten in Amerika. Ik onderzoek met name wat de toepassingsmogelijkheden zijn van Amerikaanse voorbeelden voor de Nederlandse gebieds…

Opinie

2 mei 2011

Portret_Vincent Gruis_1476px

Herstructurering stokt, samenwerking lokt

"Woningcorporaties hebben een brede rol op de woningmarkt. Maar deze rol gaat snel versmallen. De Europese Commissie heeft besloten dat corporaties hun betaalbare huurwoningen voortaan alleen mogen toewijzen aan huishoudens met lagere inkomens of be…

Opinie

27 april 2011

Campus als stad, en andersom

Wat hebben de warmterecords rond het Paasweekend, de Britse ‘Royal wedding’ en universiteitscampus met elkaar gemeen? Ze genereren enorme internationale bezoekersstromen met bijbehorende economische activiteit. In een kenniseconomie waarin de aanwez…

Opinie

24 april 2011

Reisverslag Detroit - Erwin Heurkens

In dit blog leest u het verslag van mijn bezoek aan Detroit. Ik bezoek van 16 april t/m 27 mei diverse stedelijke projecten in Amerika. Ik onderzoek met name wat de toepassingsmogelijkheden zijn van Amerikaanse voorbeelden voor de Nederlandse gebied…

Opinie

23 april 2011

Reisverslag Chicago - Erwin Heurkens

In dit blog leest u het verslag van mijn bezoek aan Chicago. Ik bezoek van 16 april t/m 27 mei diverse stedelijke projecten in Amerika. Ik onderzoek met name wat de toepassingsmogelijkheden zijn van Amerikaanse voorbeelden voor de Nederlandse gebied…

Opinie

20 april 2011

Vooraankondiging MCD Kennisnetwerk Studiereis Amerika

Van 16 april t/m 27 mei ben ik, Erwin Heurkens, in Amerika in het kader van de MCD Kennisnetwerk Studiereis en mijn lopende promotieonderzoek voor de afdeling Real Estate & Housing, faculteit Bouwkunde, TU Delft. In deze periode leest u op deze site…

Opinie

14 april 2011

Fijner wonen dan bij de buren

Het is maart 2011. De Rijksoverheid kan zich geen ruimtelijke analyses meer voorstellen zonder het aspect bevolkingskrimp. Het Topteam Krimp heeft zijn werk gedaan. Krimpregio’s ontvingen miljoenen voor aantoonbaar effectieve oplossingen. Oplossinge…

Opinie

10 maart 2011

Portret_Friso de Zeeuw_180px

Stop met roepen om ‘meer regie van de rijksoverheid’

Structurele leegstand van kantoren. Stagnerende gebiedsontwikkeling. Krimp. Bij deze kwesties bestaat de kennelijk onbedwingbare neiging om ‘de rijksoverheid’ op te roepen om het probleem op te lossen. Er moet regie komen (en vaak ook geld). Het woo…

Opinie

25 januari 2011

Hoezo Gebiedsontwikkeling? Gebiedsexploitatie!

De tijd van gebiedsontwikkeling is voorbij. Grootschalige ingrepen die, leiden tot een eenmalige complete verandering van een gebied, behoren tot het verleden. Dit geldt zeker voor de majeure binnenstedelijke opgaven die nog in het verschiet liggen.…

Opinie

23 december 2010

Portret_Agnes Franzen_350px

IJskastplanning voor een hete zomer

Amsterdam zet al haar projecten stop. Alleen die projecten waar de gemeente vanwege contractuele verplichting niet onderuit kan gaan door, aldus wethouder Maarten van Poelgeest afgelopen vrijdag. De lijst met projecten die doorgaan, wordt deze zomer…

Opinie

24 juli 2010

2010.06.25_gebiedsontwikkeling met toekomst_710px

Gebiedsontwikkeling met toekomst

Gebiedsontwikkeling heeft geen toekomst meer. De grote hoeveelheden geld, grond, en ambitie zijn verdwenen. Wat rest is een lijst met projecten waarvan de realisatie inmiddels goedkoper is geworden dan het stopzetten ervan. Alleen bij dergelijke pro…

Opinie

25 juni 2010

Stad maken met (collectief) Particulier Opdrachtgeverschap

Particulier opdrachtgeverschap roept in de eerste plaats associaties op met ruime kavels in suburbane gebieden met hoofdzakelijk cataloguswoningen. Maar er is meer. In de afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld in Roombeek, Enschede en op IJburg, Amsterda…

Opinie

29 mei 2010

Portret_Friso de Zeeuw_180px

De wraak van de provincie

‘De wraak van de provincie’ is een beetje overdreven typering van het rechtse regeerakkoord. Maar er zit wel wat in, als je een serie programmapunten in ogenschouw neemt. Geen ‘positieve’ aandacht voor de probleemwijken, bezuinigingen op stedelijke …

Opinie

27 februari 2010

Portret_Friso de Zeeuw_180px

En de revolutie? Die komt niet

Alles wordt anders in de vastgoed- en gebiedsontwikkeling.’ ‘De huidige verdienmodellen zijn failliet.’ Dit soort uitspraken zijn sinds twee jaar regelmatig te horen. De crisis raakt de wereld van gebiedsontwikkeling, vastgoed en bouw stevig. Voor v…

Opinie

22 februari 2010

De Wabo is pas het begin

De Wabo is niet meer en niet minder dan een tussenstap in een traject op weg naar een veel helderder en eenvoudiger systeem van vergunningverlening. De Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is vrijdag 1 oktober jl. in werking getreden. Een m…

Opinie

29 januari 2010