Opinie

Drie trends en hun gevolgen volgens Rudy Stroink

‘If we want things to stay the same, things will have to change’, gaat de beroemde quote van Thomas di Lampedusa. Onze wereld is in razendsnelle transitie, maar waar naar toe? Wie dat als eerste door heeft én daar vervolgens op weet te anticiperen,…

Opinie

16 september 2013

2013.09.16_Besparen is het nieuwe investeren_337

Besparen is het nieuwe investeren

In de zoektocht naar nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling gaat de aandacht vooral uit naar nieuwe verdienmodellen. Deze zoektocht naar een heilige graal is een manier van ‘oud denken’. De achterliggende gedachte is dat de werkwijze in de ruimtelijk…

Opinie

16 september 2013

2013.09.15_s werelds grootste bouwwoede_180

’s Werelds grootste bouwwoede

De eerste keer dat ik China’s vastgoedmanie met eigen ogen zag, was hallucinerend. Ik stond aan de rand van een enorm kunstmatig meer. Aan de overzijde lagen vijf goudkleurige eieren die eruit zagen als een vloot zojuist gelande ruimteschepen.…

Opinie

15 september 2013

2013.09.10_Onderdeel van de stad_660

Wordt deze stad van mij?

De jaarlijkse BOSS TU Delft studiereis ging dit jaar naar Sao Paulo en Rio de Janeiro in Brazilië. Als een van de docenten RE&H (Real Estate and Housing) was ik mee op deze geweldige reis. Het bleek een ontdekkingsreis in bijzondere steden.

Opinie

10 september 2013

2013.09.09_Welstand voor sao paolo_660

Welstand voor Sao Paulo? Ontdekking #1

De jaarlijkse BOSS TU Delft studiereis ging dit jaar naar Sao Paulo en Rio de Janeiro in Brazilië. Als een van de docenten RE&H (Real Estate and Housing) was ik mee op deze geweldige reis. Het bleek voor mij een ontdekkingsreis. Hieronder de eerste…

Opinie

9 september 2013

2013.09.23_Duco Stadig

Wethouders van nu hebben het beter

Zowel de nieuwe Omgevingswet als het Actieteam Ontslakken beogen de procesgang van ruimtelijke plannen te vereenvoudigen. Duco Stadig (wethouder van Amsterdam van 1994 tot 2006 en nu onder meer voorzitter van de externe adviescommissie Wonen en Cult…

Opinie

9 september 2013

De nieuwe Omgevingswet en de Algemene wet bestuursrecht

Sinds de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is er kritiek geweest op de afstemming van de Awb met de ruimtelijke ordeningswetgeving. Enerzijds hield die kritiek in dat er zoveel afwijkingen in de bijzondere ruimtelijke ordening…

Opinie

5 september 2013

Londen: Dynamiek en pragmatiek

Wie weer eens een bezoek brengt aan Londen, moet een beetje lachen om de jongste liefdesbaby van planologisch Nederland: 'organisch ontwikkelen'. Op talloze plekken verrijzen in hoog tempo nieuwe omvangrijke projecten: woonwijken, winkelcentra, werk…

Opinie

30 augustus 2013

2013.08.26_Braakliggend terrein_180

Braakliggend terrein? Geef de natuur de ruimte met de aanleg van 'Tijdelijke Natuur'

In Nederland liggen veel stukken grond braak, in afwachting van een definitieve inrichting. Ontwikkeling van nieuwe natuur wordt vaak geweerd, omdat voor het verwijderen van deze nieuwe natuur een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet nodig…

Opinie

26 augustus 2013

Vrijheid spreek je af, ruimtelijke ontwikkelingen in het Noordzeekanaalgebied

Toen ik mij in het sympathieke museum Het Grachtenhuis in Amsterdam informeerde over het ontstaan van de veel gelauwerde Grachtengordel, werd ik andermaal bevestigd in de rol die de overheid moet innemen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Een aantal ja…

Opinie

12 augustus 2013

Alles wordt duurder, maar niet per se slechter

‘Leidsche Rijnen zullen er niet meer komen’, voorspelt voormalig SCP-directeur Paul Schnabel in een interview in de Volkskrant. Daar heeft hij gelijk in. Het feit dat de behoefte aan Vinexwijken verdwijnt, betekent echter niet dat er geen behoefte m…

Opinie

12 augustus 2013

2013.08.07_Schoonheid is duurzaam

Schoonheid is duurzaam

Je hoort het mensen vaker zeggen. “Ik reed laatst door Duitsland..” of “ik was laatst in België..” en dan komt er een verhaal over de grote hoeveelheid zonnepanelen op daken en dat het er niet uitziet.

Opinie

6 augustus 2013

Bouwen voor mensen in plaats van hufters

Twee jaar geleden kreeg ik een mooie opdracht. Het opstellen van een plan voor de herontwikkeling van station Lelylaan in Amsterdam. U weet wel, dat station aan de westzijde van de stad waar het onveilig is vanwege hufters, tasjesdieven en gewapende…

Opinie

29 juli 2013

WEconomy en het Urban Service Centre: van catchment area naar verzorgingsgebied

Ik ben het laatste boek van Jan Jonker, professor duurzaam ondernemen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, aan het lezen, getiteld ‘WEconomy’. In de inleiding maakt hij van meet af aan heel helder wat duurzaam handelen is en wat niet. ‘De les is: w…

Opinie

21 juli 2013

Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Hof van Justitie EU: baanbrekend oordeel gebiedsontwikkeling Doornakkers blijft uit

Het Hof van Justitie EU verwerpt in het arrest van 11 juli 2013 op formele gronden het beroep van de Europese Commissie dat de gebiedsontwikkeling van het project Doornakkers in Eindhoven had moeten worden aanbesteed. Het Hof oordeelt namelijk in li…

Opinie

17 juli 2013

Werken aan een Amerikaans Deltaplan

Begin dit jaar nam Henk Ovink als waarnemend directeur generaal Ruimte en Water plots afscheid van het ministerie van IenM om de Amerikanen te helpen met het klimaatbestendig maken van de regio New York en New Jersey. Henk is in april begonnen aan d…

Opinie

12 juli 2013

2013.04.11_ontslakken_680

Lijmpoging

Schijnbaar heb ik in mijn Grondzaken in de praktijk column “Tegelwijsheden” het tegeltje “Doe normaal met staatssteun” van het Actieteam Ontslakken Gebiedsontwikkeling iets te hard op de grond laten vallen. Het Actieteam, bij monde van secretaris…

Opinie

12 juli 2013

2013.06.13_stadionpark  De Kuip

Debat nieuw stadion moet gaan over stadsidentiteit

Het debat over de Kuip nadert een climax. De gemeenteraad van Rotterdam wil morgen een definitief besluit nemen. Het voorgestelde plan voor het duurste stadion van Nederland roept veel emoties en vragen op. Kunnen we niet beter de Kuip renoveren? Zi…

Opinie

10 juli 2013

€2,5 miljard voor het pakken

Bernard Wientjes dacht een goed idee te hebben: verkoop o.a. ABN-AMRO. Dan zou het z.i. niet nodig zijn om 6 miljard extra te bezuinigen. Hij sloeg de plank mis. Hij kan kunnen weten dat eenmalig incasseren van 6 miljard iets anders is dan 6 miljard…

Opinie

10 juli 2013

Doe normaal met staatssteun

Manfred Fokkema reageerde in het juni nummer van “Grondzaken” op onze publicatie: “Ontslakken bij gebiedsontwikkeling; 40 wenken om sneller, goedkoper en efficiënter te acteren”.

Opinie

7 juli 2013