Opinie

Portret_Jeroen Hutten_180px

Wat is nog mogelijk met een eetlepel vertrouwen?

Al zappend kwam ik onlangs voorbij de zoveelste beschouwing op de kredietcrisis. De heer in kwestie (meestal zijn het mannen) stelde dat de kredietcrisis eigenlijk een vertrouwenscrisis is. Dat ben ik met hem eens. Je leent immers iemand iets uit, i…

Opinie

29 juli 2012

Portret_Agnes Franzen_350px

De dienende rol van vastgoed

De laatste 50 jaar had vastgoed de hoofdrol in de ruimtelijke ordening. Recent is er een groeiende aandacht voor vastgoed in de bijrol, bijvoorbeeld in de vorm van tijdelijk gebruik. In het buitenland is deze verschuiving al langer gaande.

Opinie

6 juli 2012

Portret_Theo Dohle_380px

Woningmarkt blijft in verandering:

De crisis op de woningmarkt duurt nu inmiddels vier jaar. Vier jaar die heftige veranderingen op de woningmarkt veroorzaakte. Misère in de wereld van ontwikkelaars, makelaars en architecten stond tegenover een herwonnen positie van de koper. Een kop…

Opinie

25 juni 2012

2012.06.20 MCD in Helsinki: Crisis? What Crisis?

MCD in Helsinki: Crisis? What Crisis?

Dr. Peter M.J. Pol en Jeroen Klijs MSc - Programmaleiding Master City Developer, www.mastercitydeveloper.nl

Opinie

22 juni 2012

Tijdelijk is het nieuwe permanent, experiment de structurele vorm

Jurgen Hoogendoorn - ...2016 was het jaartal waarmee ik met een enorme dorst wakker werd. Voor hetzelfde geld had het 2017 of 2018 kunnen wezen. De griep had mij flink bij de kladden gegrepen waardoor ik af en toe weggleed in koortsachtige dromen ov…

Opinie

16 juni 2012

Portret_Roger Kersten_120px

Provada

De Provada gaf deze week een ‘mooi’ beeld van een sector onder zware druk die de moed er probeert in te houden. Een aantal grote ontwikkelaars en adviesbureaus ontbrak met een stand, of mocht zelfs helemaal niet komen. Om geen gaten te laten vallen…

Opinie

11 juni 2012

Noord-Korea

Jim Schuyt - De Engelsen zijn onthutst en geven aan dat de Nederlandse volkshuisvesting met al zijn heffingen en beperkingen eerder doet denken aan Noord-Korea dan aan een zelfstandige sector. Een zeker gevoel van dramatiek kan ze niet worden ontzeg…

Opinie

8 juni 2012

Lakeshore East, Chicago - Afbeelding 2

Lakeshore East, Chicago

Gerard Schuurman - “Tomorrow maybe a little crazy down here due to NATO. Feel free to give me a call”, antwoordt Brian Gordon, Vice President of Development bij Magellan Development, op mijn e-mail of hij tijd heeft om te praten over hun ontwikkeli…

Opinie

8 juni 2012

Portret_Hans-Hugo Smit_180px

Particulier opdrachtgeverschap als zwaktebod

De huidige economische crisis trekt een stevige wissel op de woningmarkt. Hoewel sommigen nog hopen op een terugkeer naar vroeger tijden, zien steeds meer mensen dat woningontwikkeling er “post-crisis” structureel anders uit zal zien dan voorheen. E…

Opinie

7 juni 2012

Portret_Agnes Franzen_350px

Wij maken en zijn de stad

Nu al leven 3,5 miljard mensen in steden en dat zullen er de komende jaren alleen maar meer worden. Making City is hiermee een logisch thema voor de op 20 april geopende vijfde Architectuur Biënnale in Rotterdam (IABR). De tentoonstelling laat dri…

Opinie

31 mei 2012

Portret_Rudy Stroink_380px

Het buitengebied

Ik ben altijd voor een duidelijke taakverdeling tussen provincie en gemeente geweest. Ik heb na al die jaren nog steeds grote moeite om te begrijpen bij wie ik moet zijn en waarom. Ik ben als ontwikkelaar vaak slachtoffer geweest van zeer complexe d…

Opinie

22 mei 2012

De slag om Nederland

Helma Born - In de afgelopen 6 maanden zijn er veel programma’s op televisie te zien die gaan over ruimtelijke ordening, over het functioneren van steden, of stedelijke economie en over mooi of lelijk. Hoog tijd om als een Hans Beerekamp (NRC) of Pi…

Opinie

16 mei 2012

Inspiratie uit de U.S.

Gerard Schuurman zit sinds mei 2012 in Cambridge/Boston. Vanuit zijn Nederlandse ervaring in Gebiedsontwikkeling schrijft hij over zijn indrukken in Amerika. Tijdens zijn eerste week kwam hij in contact met mensen die werken aan de ontwikkeling van…

Opinie

13 mei 2012

Portret_Ger van der Zanden_530px

De woningbouwmarkt uit het slop!

Dat een structurele verandering noodzakelijk is wordt algemeen erkend, maar kan dit alleen met financiële maatregelen opgelost worden? Er wordt jaarlijks al meer dan 11 miljard aan huursubsidie besteed en de nog steeds als een stimulans ervare…

Opinie

9 mei 2012

Portret_Michiel Mulder_253px

Binnenstedelijk bouwen: factoren tot succes

De vraag of de woningbouw binnenstedelijk moet worden gerealiseerd of op uitleglocaties leidt vaak tot gepolariseerde debatten. Er zijn uitgesproken voorstanders van binnenstedelijk bouwen, die wijzen op gunstige effecten voor het milieu en landscha…

Opinie

9 mei 2012

Portret_Peter Boelhouwer_320px

Verspeel nooit een fijne crisis

Als er het afgelopen decennium een zaak duidelijk is geworden dan is het wel dat de Nederlandse woningmarkt aan een grondige verbouwing toe is. Reeds voor de credit crunch in 2008 had deze mening al bij velen postgevat. Op menig symposium en column…

Opinie

27 april 2012

Portret_Rudy Stroink_380px

De potentie van een locatie

Ik heb, als jonge ontwikkelaar, ooit een project mogen managen in Hungtington Beach in California. Het was een kantoorproject van ongeveer 100.000 m2. Het was grotendeels afgebouwd, de verhuur echter een uitdaging. Het gebouw bleef voor een deel str…

Opinie

26 april 2012

Negatieve publiciteit leidt tot minder investeringen

Door de huidige aandacht voor de corporatiesector en de roep om persoonlijke verantwoordelijkheid van toezichthouders, worden woningcorporaties steeds terughoudender met het doen van investeringen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de toch al noodl…

Opinie

23 april 2012

Portret_Friso de Zeeuw_180px

'Breek het AMC af'

'Breek dat kolossale AMC maar af.' Dat radicale advies gaf Roger van Boxtel, topman van zorgverzekeraar Menzis, op het jaarlijkse symposium van onze praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling. Aan de zuidrand van Amsterdam staat een van de grootste zieke…

Opinie

16 april 2012

Portret_Agnes Franzen_350px

Naar een faciliterende overheid

Veel gemeenten staan voor de opgave om in een context van ‘minder’ meer ruimte te bieden aan anderen. De tijd dat actief grondbeleid de motor was van nieuwe stedelijke ontwikkelingen ligt grotendeels achter ons. Naast minder middelen, geldt voor vee…

Opinie

15 april 2012