Opinie

2013.03.01_Pop-up retail brengt

Pop-up retail brengt ontwikkelingen meer dan energiemaatschappijen doen

Nieuwe verdienmodellen worden gezocht om gebieds- en vastgoedprojecten alsnog haalbaar te maken. Naar Engels voorbeeld wordt zelfs bezien of energiemaatschappijen een rol zouden kunnen spelen. Zij zouden via ESCo’s (Energy Service Companies) moeten…

Opinie

1 maart 2013

2013.03.01_Stadskabouters_660

Stadskabouters bedreigen plannen Bloemendalerpolder

Onder het motto Bloemendaler-kolder schrijft Vincent Kompier onlangs op RUIMTEVOLK een requisitoir tegen de bouwplannen voor de Bloemendalerpolder met max. 2750 woningen. Er deugt werkelijk niets van en de auteur gaat helemaal los. Welnu, dan doe ik…

Opinie

1 maart 2013

Thumb_vastgoed bouwen kantoren leegstand_0_1000px

Faciliterend grondbeleid: scherper onderhandelen

Deze column benut ik voor een bestandsopname van het faciliterend gemeentelijk grondbeleid. Private partijen doen dan de daadwerkelijke grondexploitatie. Het kostenverhaal voor publieke voorzieningen kreeg in 2008 een nieuw wettelijk kader: de afdel…

Opinie

25 februari 2013

2013.02.21_'La Randstad' is een economische tijger

'La Randstad' is een economische tijger

Het is de hoogste tijd dat Nederland werk maakt van een Randstadprovincie van formaat, die in Europa meetelt.

Opinie

21 februari 2013

'Zachte' waarden bij voorkeur niet uitdrukken in euro's

Vertegenwoordigers van 'zachte' beleidssectoren vragen zich af hoe zij in tijden van crisis en financiële krapte hun 'onrendabele' investeringsvoorstellen het beste over het voetlicht kunnen brengen. Dit speelt bij groen en natuur, cultureel erfgoed…

Opinie

21 februari 2013

2013.02.14_Staatssteun

’Staatssteun’: fragmentatiebom op gebiedsontwikkeling

Vandaag is op de site van de Europese Commissie de uitspraak gepubliceerd dat bij de realisering van het integraal herstructureringsplan voor het Damplein, in het centrum van Leidschendam, in de ogen van ’Europa’ sprake is van ’staatssteun’. Meer ov…

Opinie

20 februari 2013

2013.02.20_Aanbesteding: drama of kans_660

Aanbesteding: drama of kans

De Fyra is opnieuw een debacle dat geweten wordt aan de aanbesteding. Het lijkt een trend te worden. De renovatie van het Stedelijk Museum, de thuiszorg, het onderhoud van NS-materieel en de Fyra zijn enkele voorbeelden waarbij het doel van de aanbe…

Opinie

20 februari 2013

Thumb_herverkaveling en grond_0_1000px

Fusie provincies: zonde van de tijd

Minister Ronald Plasterk van binnenlandse zaken wil dat de provincies Noord-Holland, Utrecht en een deel van Flevoland fuseren. Hij is daarvoor al langs geweest bij de besturen. Zijn poging is echter gedoemd te mislukken.

Opinie

19 februari 2013

Win-Win? Neen, 5 x winst!!

Het woonakkoord van 13 februari had zoveel mooier kunnen zijn. Minister Blok had er zonder politieke schade en glorieus uit kunnen komen zonder een beroep op de schatkist. Als het Economisch Instituut voor de Bouw in de rapportage van vorige week ge…

Opinie

19 februari 2013

NEPROM voorzichtig positief over woonakkoord

De NEPROM heeft voorzichtig positief gereageerd op het vandaag gesloten woonakkoord tussen de regeringspartijen en D66, CU en SGP. De belangrijkste winst is dat het akkoord duidelijkheid geeft voor de komende jaren. Bovendien zijn nadelen van het oo…

Opinie

14 februari 2013

2013.02.13_Transitiemanagement voor duurzame stedelijke ontwikkeling

Transitiemanagement voor duurzame stedelijke ontwikkeling

Steden hebben te kampen met vraagstukken als afhankelijkheid van schaarse grondstoffen, milieu-impact en sociale ongelijkheid. Juist de stedelijke schaal lijkt ook ideaal om deze duurzaamheidsuitdagingen te adresseren, dankzij de concentratie van me…

Opinie

13 februari 2013

2013.02.12_reactie op column Bert van Delden

Investeren in duurzaamheid door BTW-verlaging

Als het de Rijksoverheid serieus is om behalve het aanjagen van de woningmarkt en het realiseren van een bereikbare koopwoningmarkt óók duurzaamheid te stimuleren, zijn (tijdelijke) investeringsbevorderende transitiemaatregelen op het gebied van ene…

Opinie

12 februari 2013

Te veel woningcorporaties

Als het gaat om de financiële continuïteit zijn kleine corporaties veel kwetsbaarder dan grote. Grote corporaties kunnen risico’s beter spreiden. Ik verwacht dan ook dat een nieuwe, financieel geïnspireerde fusiegolf aanstaande is. Ik vind dit voor…

Opinie

9 februari 2013

2013.02.08_ruimtelijke kwaliteit volgens friso_180

Ruimtelijke kwaliteit volgens Friso de Zeeuw

Friso de zeeuw is praktijk-hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft en directeur Nieuwe Markten bij Bouwfonds Ontwikkeling.

Opinie

8 februari 2013

2013.02.04_De woning- en utiliteitsbouw in 2013_660

De woning- en utiliteitsbouw in 2013

Sinds 2008 openen veel beschouwingen over de woning- en utiliteitsbouw (hierna b&u) met de zin “de bouw wordt hard getroffen door de crisis”. Ook berichten in de media over de bouw stemmen de afgelopen jaren veelal somber. Een en ander ontneemt al s…

Opinie

4 februari 2013

2013.01.13_Gouden Kluiten_4_576px

Waardevast

In het Volkskrant Magazine van zaterdag 15 januari 2013 stond een mooie fotoreportage van het fotografenduo WassinkLundgren. De fotografen wilden weten waar de duurste grond van Nederland lag. Dat scheen bij de Zuidas in Amsterdam te zijn. Ik weet n…

Opinie

28 januari 2013

Publiek-privaat fonds sleutel tot de woningmarkt

Het regeerakkoord vergeet maatregelen te nemen die tot investeringen in de woonvoorraad leiden. Een publiek-privaat stimuleringsfonds kan soelaas bieden.

Opinie

26 januari 2013

Hergebruik is een herontdekking van projectontwikkeling

Hergebruik is hot. Links en rechts zien we mooie initiatieven van gebouwen die een tweede of soms derde leven tegemoet gaan. Schieblock in Rotterdam bijvoorbeeld. De Vechtclub en AL16 in Utrecht of het ACTA-gebouw in Amsterdam. Tegelijkertijd staat…

Opinie

25 januari 2013

2013.01.26_Voordelen van de crisis voor gebiedsontwikkeling_600

Voordelen van de crisis voor gebiedsontwikkeling

Nu het eerste loonstrookje van 2013 binnen is, voelt iedereen wat politici al maanden bezweren: de crisis is nog lang niet over. Integendeel, de werkelijkheid is dat het geld op raakt. In de ruimtelijke sector is de zoektocht naar nieuwe financierin…

Opinie

25 januari 2013

2013.01.28_Crisis legt vinger op zere plek

Crisis legt vinger op zere plek in Monumentenzorg

Klassieke geldstromen voor restauratie van monumenten slinken. Daardoor ontkomt de Monumentenzorg niet aan de klappen van de crisis. Zijn er ook lichtpuntjes te zien? Ja, die zijn er, is het betoog van Frank Bijdendijk, thans voorzitter van het Nati…

Opinie

25 januari 2013