Opinie

AM3 data centrum Science Park, Amstertdam door www.hollandfoto.net (shutterstock.com)

Hoe ‘datacenter mania’ het Nederlandse landschap in de greep houdt

De recente commotie over het ‘hyperscale datacenter’ van Meta in Zeewolde laat zien dat we nog weinig grip hebben op de ruimtelijke inpassing van datacenters in ons landschap. Onderzoeker Merten Nefs roept op daar snel verandering in te brengen.

Uitgelicht
Opinie

19 januari 2022

Binnenhof in Den Haag door NAPA (Shutterstock)

Regeerakkoord breekt met beleid Ollongren

In het nieuwe coalitieakkoord komt een nieuw verstedelijkingsbeleid naar voren dat breekt met het beleid van voormalig minister Kajsa Ollongren. Emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw spitte daarvoor de budgettaire bijlage door.

Opinie

12 januari 2022

Luchtfoto wijk in aanbouw door GLF Media (shutterstock.com)

Waarom we niet te veel mogen verwachten van de Omgevingswet voor gebiedsontwikkeling

Over een half jaar treedt de Omgevingswet in werking. Omdat het eigendomsrecht niet is hervormd, mogen we van de nieuwe wet volgens Demetrio Muñoz Gielen, expert grondbeleid, niet te veel verwachten.

Opinie

5 januari 2022

Annius Hoornstra door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

De toekomst is nu

Nu het nieuwe kabinet de duurzame ambities van ‘Parijs’ en ‘Glasgow’ serieus neemt, kunnen gebiedsontwikkelaars volgens columnist Annius Hoornstra direct aan de bak om over vijf jaar klimaatpositieve projecten op te leveren. Het goede nieuws: het kan

Opinie

4 januari 2022

Eerste Kamer der Staten Generaal in Binnenhof door Sirozy (Shutterstock)

Hoogleraar Co Verdaas: nieuw uitstel Omgevingswet gaat ten koste van uitvoeringskracht

Is de Omgevingswet het bestuurlijke monster dat de ruimtelijke ordening van ons land zal schaden? Hoogleraar gebiedsontwikkeling Co Verdaas vindt van niet. Uitstel, dát zou de zaak pas kwaad doen, betoogt hij richting de Eerste Kamer.

Opinie

27 december 2021

Nieuwbouw aan de rand van de stad door Anselm Baumgart (Shutterstock)

De minister van VRO moet aan de bak met een gebrekkige grondmarkt

Volgens hoogleraar Erwin van der Krabben krijgt de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een zware kluif aan de hoge nieuwbouwambities. Hij bespreekt de voors én tegens van vier mogelijke oplossingen om de grondmarkt te vernieuwen.

Uitgelicht
Opinie

21 december 2021

Hans-Hugo Smit door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

Op een gezond woonjaar!

Na corona haalde de wooncrisis in 2021 regelmatig de voorpagina’s. Hoe vervelend ook, al die aandacht leverde volgens columnist Hans-Hugo Smit wel mooie woorden op. Van huishonger tot woonobesitas en van woonschaamte tot inponden.

Opinie

20 december 2021

Een multiculturele en diverse samenleving door Lightspring (Shutterstock)

Een burgerraad ruimtelijke ordening? Op zijn minst het proberen waard

Meepraten over een pleintje of sportvoorziening kennen we allemaal. Maar wat als we de burgers ook inspraak geven over de grote keuzes voor de inrichting van ons land? Stedenbouwkundige Violette Schönberger ziet zo'n burgerraad wel zitten.

Opinie

9 december 2021

Ellen van Bueren door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

Reis rond de wereld langs tachtig schermen

Hoewel columnist Ellen van Bueren ook graag weer eens naar het buitenland zou gaan, vindt zij in online webinars inspiratie over de hele wereld.

Opinie

7 december 2021

Binckhorst Den Haag door Nanda Sluijsmans (flickr.com)

Dwing als gebiedsontwikkelaar een duidelijke opdracht af

Terwijl de context waarin gebiedsontwikkelaars werken alleen maar complexer wordt, ziet hoogleraar Co Verdaas een aanhoudende neiging om keuzes vooruit te schuiven of te verhullen. Hij geeft zes tips om gebiedsontwikkelaars in hun kracht te zetten.

Uitgelicht
Opinie

3 december 2021

Mensen voor de ingang van het theater door rblfmr (Shutterstock)

Hoe cultuur haar plek kan behouden in de stad waar ruimte continu onder druk staat

Steeds minder beschikbare ruimte en steeds hogere vastgoed- en grondprijzen. Stadmaker Rinske Brand vreest dat dit een recept is voor saaie steden omdat cultuur in de dure stad snel het onderspit delft. Tien aanbevelingen om dit te voorkomen.

Opinie

2 december 2021

ruilverkaveling.jpg door GiGra (Shutterstock)

“Nederland moet weer op de schop”

Dat we ruimtelijke ordening hebben losgelaten, is een belangrijke oorzaak van veel milieuproblemen. Door haar weer in te voeren, lossen we heel wat daarvan op. Dat meent landbouwkundige Joost van Kasteren.

Opinie

30 november 2021

Wouter Veldhuis door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

“Versterk bestaande steden en dorpen”

De roep om snel veel woningen te bouwen, leidt volgens columnist Wouter Veldhuis te gemakkelijk tot een pleidooi voor nieuwe uitleglocaties. Er is binnen de bebouwde kom voldoende ruimte. “Versterk de vitaliteit in bestaande dorpen en wijken.”

Opinie

23 november 2021

Rinske Brand door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

Bestrijd leegstand met stadmakers

Rotterdam kondigt aan de leegstand in de stad aan te willen pakken met een leegstandsfonds. Columnist Rinske Brand prijst het feit dat er actie wordt ondernomen, maar vindt ook dat lokale initiatieven aanspraak zouden mogen maken op dit fonds.

Opinie

8 november 2021

Amsterdam river and Bijlmer Bajes prison with nature and plants door etreeg (Shutterstock)

Projectontwikkelaars moeten 'skin in the game' hebben

Een goed leven door een gezonde wijk? Maatschappelijk adviseur Frans Soeterbroek hekelt deze bluewashing van ontwikkelaars. Zij zijn pas serieus te nemen, stelt hij, als ze zelf een onderdeel van zo'n gebied vormen.

Opinie

1 november 2021

Annius Hoornstra door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

Vijf tips om de wooncrisis via Wenen op te lossen

Omdat de wooncrisis in Nederland steeds meer mensen de straat op krijgt, is het volgens columnist Annius Hoornstra hoog tijd dat Nederland lessen trekt uit de aanpak in Oostenrijk. “Stadmaken en huisvesting in Wenen, het is bijzonder en anders.”

Opinie

25 oktober 2021

Inloopavond Schapenweide Bilthoven, 12-12-17 door Sebastiaan ter Burg (Flickr.com)

Stelling: de huidige participatieaanpak vertraagt de woningproductie

Beweegt de politiek te vaak mee met uiteenlopende suggesties en bezwaren, bang voor publieke afrekening in (sociale) media of verkiezingen, waardoor gebiedsontwikkeling stagneert? Op die stelling reageert participatie-expert Michiel Stapper.

Opinie

22 oktober 2021

Luchtfoto distributiecentra door NetVideo (Shutterstock)

"Nederland, plaats de toegevoegde waarde van logistiek boven vrachtvolume"

Nederland Distributieland is een prestatie van formaat, maar is toe aan een revisie. Dat bepleiten vijf onderzoekers, waaronder van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling. "Anders ontvouwt zich een inefficiënt, maatschappelijk onhoudbaar systeem."

Opinie

19 oktober 2021

Hans-Hugo Smit door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

Woonprotest? Bouw vooral voor de zwijgende grijze massa

Snel en betaalbaar bouwen. Tijdens het grootste woonprotest sinds de jaren 80 miste columnist Hans-Hugo Smit de ouderen. En dat is precies de groep waarvoor volgens hem in de komende jaren gebouwd moet worden.

Opinie

11 oktober 2021

Nieuwbouw wijk Triangel, Waddixveen door Menno van der Haven (Shutterstock)

Zo kan de provincie de bouw van betaalbare woningen wél aanjagen

Noord-Holland overweegt onorthodoxe maatregelen om de woningbouwproductie te versnellen en woningen betaalbaar te houden. Statenlid Wilma van Andel ziet niets in de verregaande bemoeienis van de provincie met de woningmarkt.

Opinie

7 oktober 2021