Opinie

graafwerk

Organische stads- en gebiedsontwikkeling crisishype? Mooi niet!

Vorige week mocht ik optreden voor het kennisnetwerk van de opleiding Master of City Development (MCD). Het is een opleiding waarin stads- en gebiedsontwikkeling nog vooral wordt behandeld als een een-tweetje tussen overheid en grotere marktpartije…

Opinie

9 maart 2016

cover

In de provincie Noord-Holland dreigt woningnood

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland roept een aantal regio’s op om prioriteit te geven aan de omzetting van “zachte” naar “harde” woningbouwplannen. Veel plannen zijn planologisch nog in een nul-stadium en dus boterza…

Opinie

4 maart 2016

Winnaar MCD-scriptieprijs

Winnaar MCD-scriptieprijs: Niks organische gebiedsontwikkeling, kaders en visie hebben we nodig

Dat is de visie van MCD scriptiewinnaar Jeroen de Willigen. Frank ten Have is het daar gloeiend mee eens, blijkt uit zijn column Grexpert: “Organische gebiedsontwikkeling is een achterhaalde crisishype.

Opinie

4 maart 2016

CBS stad hip

Statistiek versus Stad-is-hip

Nooit eerder mailden 3 afzonderlijke collega’s mij een CBS-persbericht door. “Meer mensen vertrekken uit grote stad” kopte het bericht van 22-02-2016. Hoewel ze het er niet letterlijk bij schreven, las ik “jij was toch zo’n urban believer? Zie je nu…

Opinie

26 februari 2016

Vergadering

Rijksoverheid, graag zelf ook ontslakken

Sneller en flexibeler inspelen op initiatieven van bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties. Reductie van de kosten die initiatiefnemers en de gemeente zelf moeten maken. Opschoning van het woud aan beleidsdocumenten. Een andere benaderin…

Opinie

20 februari 2016

Go around the world_1000

GO around the world - een dosis inspiratie XIII

Hapklare brokken van het internet. Soms leerzaam, soms bizar, soms gewoon heel leuk. Lees wat ons heeft geïntrigeerd.

Opinie

13 februari 2016

2015.10.24_Waarom Daarom #1_540

Waarom? Daarom! #4 - Hoe kan Nederland mee spelen in de internationale concurrentie tussen steden?

In Waarom? Daarom! beantwoordt een van onze onderzoekers een vraag uit de praktijk. Heb je een brandende vraag over gebiedsontwikkeling? Mail je vraag naar redactie@gebiedsontwikkeling.nu o.v.v. Waarom Daarom.

Opinie

9 februari 2016

2016.02.08_Kustfiasco voorspelt weinig goeds voor Omgevingswet

Kustfiasco voorspelt weinig goeds voor Omgevingswet

Zonder tussenkomst van de Tweede Kamer moest Minister Schultz haar kustplan intrekken. Dat was niet een plan om veel meer te bouwen aan de kust. Het was slechts een voorstel om de zeggenschap over wel of niet bouwen te verleggen van Rijk naar provin…

Opinie

9 februari 2016

2016.02.02_Terug naar de fabriek_660

Terug naar de fabriek

‘Terug naar de fabriek’ zet de transformatie van gebouwen tot nieuwe levendige plekken centraal. In een bundeling van uitnodigende verhalen worden 25 industriële iconen op verschillende plekken in Nederland beschreven. Het boek opent met sprongen d…

Opinie

2 februari 2016

2016.01.26_De omgevingsvisie als verhaal van de stad

De omgevingsvisie als verhaal van de stad

De komst van de Omgevingswet wordt in Nederland als een feestje gevierd. Straks zijn we eindelijk verlost van al die sectorale plannen, is er meer ruimte voor maatwerk en flexibiliteit en kunnen ‘we’ samen tot keuzes komen waarin we waarden en belan…

Opinie

26 januari 2016

2015.12.24_wie maakt nederland

Wie Maakt Nederland?

Deze documentaire ‘Wie maakt Nederland?’ is gemaakt in het kader van het Jaar van de Ruimte 2015. De film toont de ruimtelijke uitdagingen waar Nederland voor staat aan het einde van het Vinex-tijdperk. Wat is er de afgelopen 25 jaar veranderd? Waar…

Opinie

24 december 2015

2015.12.18_Naleving Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom bemoeilijkt door provinciale verordeningen die snel realiseren opvangcentra bemoeilijken?

Naleving Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom bemoeilijkt door provinciale verordeningen die snel realiseren opvangcentra bemoeilijken?

Op 27 november 2015 sloten het Rijk en de VNG het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom. Onderdeel daarvan is dat het Rijk, gemeenten en woningcorporaties huisvestingsvoorzieningen voor 14.000 statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunnin…

Opinie

18 december 2015

2015.12.17_Manifest 2040 negeert urgentie stedelijke woonopgave_1000

Manifest 2040 negeert urgentie stedelijke woonopgave

De onderzoeken die wijzen op een steeds grotere woningbehoefte - met name in de grootstedelijke regio’s - stapelen zich op. Een complexe en urgente opgave waar met man en macht aan gewerkt moet worden. Dat het Manifest 2040 aan de grootste investeri…

Opinie

17 december 2015

2015.10.24_Waarom Daarom #1_540

Waarom? Daarom! #3 Wat betekent onuitputtelijke duurzame energie voor bouw en gebiedsontwikkeling?

In Waarom? Daarom! beantwoordt een van onze onderzoekers een vraag uit de praktijk. Heb je een brandende vraag over gebiedsontwikkeling? Mail je vraag naar redactie@gebiedsontwikkeling.nu o.v.v. Waarom Daarom.

Opinie

15 december 2015

Go around the world_1000

GO around the world - een dosis inspiratie XII

Hapklare brokken van het internet. Soms leerzaam, soms bizar, soms gewoon heel leuk. Lees wat ons heeft geïntrigeerd, dit keer met als thema winter, kerst en de jaarwisseling.

Opinie

15 december 2015

2015.12.14_GO-follow: wie moet je volgen?_C

Go follow: wie moet je volgen?

Iedere editie van het tijdschrift 'Go, gebiedsontwikkeling in beweging' komt de rubiek 'Go follow' weer terug. Wie moet je volgen in de context van gebiedsontwikkeling? Ditmaal door Rico Zweers.

Opinie

14 december 2015

2015.12.10_Ontslakken: grotere rol voor marktpartijen

Ontslakken: grotere rol voor marktpartijen

De gemeente Dordrecht richt zich in de Rode Loper op het stroomlijnen van het proces van beoordeling van een plan en een actieve houding richting ontwikkelaars en initiatiefnemers. En met succes, al betekent dit tevens een grotere verantwoordelijkhe…

Opinie

10 december 2015

2015.12.7_Het jaar van de Ruimte: zonde van het belastinggeld_C

Het jaar van de Ruimte: zonde van het belastinggeld

Het jaar 2015 is ooit uitgeroepen als het Jaar van de Ruimte. Dat zou nuttig kunnen zijn als dat aanleiding zou zijn tot o.a. reflectie op vragen als: wat zijn de dominant invloeden op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling? Hoe schuiven daarin de…

Opinie

7 december 2015

2015.12.03_Friso de Zeeuw: 'Woningbehoefte niet alleen ín, maar ook om en nabij de stad'_t

Friso de Zeeuw: 'Woningbehoefte niet alleen ín, maar ook om en nabij de stad'

De behoefte naar woningen in de komende decennia ligt niet alleen in de binnenstad. Ook de gebieden om en nabij de stad moeten in de gaten gehouden worden. Vaak wordt echter de nadruk gelegd op de bakfietswijken en de binnenstedelijke yuppen. Friso…

Opinie

3 december 2015

2015.12.01_Big Data, Big City, Big Money_C

Big Data, Big City, Big Money

Big Data veroveren Nederland. Zelfs data centers lijken een nieuw exportproduct voor Nederland op te leveren. Giga-byte maakt plaats voor Peta-byte. Big Data een hype? Als een wondermiddel wordt het aangeboden. Diverse branches worden op dit moment…

Opinie

2 december 2015