Opinie

Winkelstraat Breda

De toekomst van dorpscentrum en woonboulevard

Stelt u zich eens voor dat u op de woonboulevard een meubelzaak en een bouwmarkt wilt bezoeken en u treft ook allerhande andere winkels aan, zoals een boekhandel, juwelier en de modezaken. Die verwacht u toch in het dorpscentrum? Het is de wereld op…

Opinie

18 juli 2017

Koppelpoort en gebouw Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Wake-up call

Een tijdje terug mocht ik een bijeenkomst van Ruimtevolk openen in ons kantoor in Amersfoort. Ik stelde de vraag wie wel eens in het gebouw van de Rijksdienst was geweest, waarop ik schat zo’n 10 procent de hand opstak. Dat betekent dat er zo’n 100…

Opinie

14 juli 2017

Rioolwaterzuivering

Water smaakt naar meer

Het KennisActieProgramma Water (KennisActieWater.nl) gaat allang niet meer alleen over water. Op zoek naar vernieuwende manieren van organiseren en samenwerken is dit programma begin dit jaar gestart vanuit Waternet, het gecombineerde Amsterdamse dr…

Opinie

12 juli 2017

koud sneeuw huizen nyc

Stadsophemelaars laten starters op de woningmarkt in de kou staan

De gemeente Den Haag zet in op verdichting: 25.000 extra woningen in de stad. Amsterdam wil 20.000 extra sociale huurwoningen en maakte plannen bekend voor bouwen in het havengebied met 40.000 tot 70.000 woningen extra. Het probleem is dat het meren…

Opinie

5 juli 2017

Amsterdam KNSM

De noodzaak van een groene stad

De groeiende behoefte om te wonen in centrumstedelijke gebieden legitimeert een krachtige aandacht voor (groene) openbare ruimte in deze delen van een stad. Waarom? Deels omdat groene plekken een vestigingsconditie zijn, maar ook omdat wonen en werk…

Opinie

30 juni 2017

Bodegraven

Zo bescherm je groen

Relatief kleine steden, omgeven door groene gebieden en water, naast de gangbare ‘droge’ infrastructuur. Dat kenmerkt Nederland. Internationaal benijdt men ons. Kunnen wij die basisstructuur behouden, ook in de stedelijke regio’s waar de druk om ver…

Opinie

23 juni 2017

napoleon

Ploeteren en een beetje ondeugd kenmerken leiderschap

‘Wat we nodig hebben, is leiderschap.’ Deze opmerking ontbreekt in geen enkele discussie over de succesfactoren bij gebiedsontwikkeling. Een terechte interventie, maar – net zoals ‘vertrouwen’ – een holle kreet als verdere precisering blijft acht…

Opinie

7 juni 2017

Java eiland

Stemmen met de voeten?

In ROm van 4 mei jl. beweert de hoofdplanoloog van de gemeente Amsterdam, Jos Gadet, met droge ogen dat er in Nederland al lang geen sprake meer is van woningtekorten, maar van gebrek aan specifieke woonmilieus. Naar zijn mening is er sprake van een…

Opinie

16 mei 2017

Rotterdam Mullerpier

Gemixte buurten ontwikkelen? Dat is nog niet zo eenvoudig.

In Nederland is al lang geen sprake meer van woningtekorten, maar van gebrek aan specifieke woonmilieus. Gerard Marlet voorspelde in zijn proefschrift 'De aantrekkelijke stad' dat bij het veranderen van de woningaanbodmarkt naar een woningvraagmarkt…

Opinie

15 mei 2017

Kaasmarkt Alkmaar

Fietsend door Nederland #3: Iedereen is stadmaker

Op welke manier kunnen de burgerschapspraktijken in Nederland Vlaanderen inspireren? Met die vraag doorkruist de Vlaming Stefaan de 12 Nederlandse provincies om 12 interessante initiatieven te bezoeken, in kaart te brengen en naar Vlaanderen te vert…

Opinie

14 mei 2017

Go around the world_1000

GO around the world XXII - Erfgoed

Hapklare brokken van het internet. Soms leerzaam, bizar, soms gewoon heel leuk. Lees wat ons heeft geïntrigeerd in de wereld.

Opinie

8 mei 2017

Metropool

The Match: Groot-Amsterdam versus Dutchtown

Een bokswedstrijd tussen Zef Hemel, hoogleraar grootstedelijke vraagstukken en Rijksbouwmeester Floris Alkemade. Dat was op woensdag 12 april de opzet van de discussie over de metropolitane potentie van Nederland. Een debat in de Hoge Zaal van de Ac…

Opinie

7 mei 2017

Seaside Florida

Richard Florida bepleit ‘urbanism-for-all’

Richard Florida schreef in 2002 een boek over de opkomst van de creatieve klasse, dat een bijbel werd voor terug-naar-de-stad beweging. Nu 15 jaar later blikt hij in ‘The New Urban Crisis’ verwonderd terug: steden en creatieve klassen leiden niet to…

Opinie

6 mei 2017

ms

Rapport voor Melanie

De afgelopen zeven jaar was Melanie Henriëtte Schultz van Haegen-Maas Geesteranus minister van Infrastructuur en Milieu. Hoe heeft zij het gedaan? Tijd om de balans op te maken, want zij stopt ermee.

Opinie

3 mei 2017

bouwagenda

Vakkennis is cruciaal voor succesvolle Bouwagenda

Op 29 maart overhandigden Bernard Wientjes en zijn Taskforce de Bouwagenda aan hun ‘opdrachtgevers’, de ministers van I&M, EZ en BZK. Het was een feestelijk moment en dat straalde van de gerenommeerde leden van de ‘incrowd’ af. De reacties en woorde…

Opinie

1 april 2017

bouwen aan geluk

Bouwen aan Geluk?

Denken we in de bouw te gemakkelijk over geluk? U kent vast dat liedje en Tv-programma dat ‘toen was geluk nog heel gewoon’ heette. Maar zo gewoon is geluk niet. Misschien daarom is het een populair begrip aan het worden. Bhutan probeert Bruto Natio…

Opinie

29 maart 2017

trump wall

Let’s build a wall

Trump laat er geen gras over groeien. Een maand na zijn inauguratie is de eerste tender voor de muur aan de Mexiaanse grens de deur uit. In een straf marstempo lijkt hij deze belofte aan het Amerikaanse volk te gaan inwilligen. Trump is duidelijk ge…

Opinie

23 maart 2017

duurzaam huis

Stappenplan verduurzaming gebouwde omgeving

Wanneer ik kijk naar de huidige aanpak van de verduurzaming door de politiek zie ik vooral een focus op de nieuwbouwopgave van woningen. Het is goed dat van alle woningen die we nog toevoegen een ambitieniveau vragen dat toekomstbestendig is en met…

Opinie

18 maart 2017

rotterdam hoog

Hoogbouw vergroot nabijheid en versterkt agglomeratiekracht

Als we het over economische nut en noodzaak van verdichting en hoogbouw hebben, moeten we het niet in de eerste plaats hebben over een aspect van de economie: marktwerking; maar over de essentie van economie: het begrip schaarste en de verdeling van…

Opinie

16 maart 2017

woningcorporatie als regisseur

Woningcorporatie als regisseur in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling

Corporaties hebben van oudsher, zeker in de grotere steden, veel geclusterd bezit. Of het nu gaat om grondgebonden woningen of meergezinswoningen, veel voor- en na-oorlogse wijken bestaan voor een groot deel uit corporatiebezit. Dit bezit is vanweg…

Opinie

10 maart 2017