Opinie

2018 - Winkelen op de Oude Markt door Enschede Promotie (Flickr)

We hebben nieuwe modellen voor een levendige binnenstad nodig

Dat de trend van online verkopen versnelt, betekent volgens Wouter Kersten niet dat binnensteden rigoureus moeten transformeren naar woongebieden. Hij pleit voor een meer afgewogen aanpak voor binnensteden in het post-coronatijdperk.

Uitgelicht
Opinie

27 januari 2021

Het dorp Kanis aan de Mijzijde. Woerden. door Jan Dijkstra (Wikimedia Commons)

Ontwikkel het platteland en bevrijd de ‘stadsgevangenen’

Terwijl steden voor steeds meer mensen onbetaalbaar zijn, krimpen de dorpen. Beide problemen zijn op te lossen door te investeren in het platteland, stelt promovendus Maarten Koreman.

Opinie

26 januari 2021

GO Column Daan Zandbelt door Robin Duister (Gebiedsontwikkeling.nu)

Daan Zandbelt: het is nu of nooit

Daan Zandbelt, voormalig Rijksadviseur van het College van Rijksadviseurs, publiceerde sinds 2018 zijn ideeën op Gebiedsontwikkeling.nu. Om dat gedachtegoed optimaal in te zetten, zijn de columns uitgebracht als bundel. Bekijk hem hier!

Opinie

25 januari 2021

Rinske Brand door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

Laat gezondheid de standaard voor de stad zijn

Als het aan columnist Rinske Brand ligt komt er een einde aan de vrijblijvendheid en moet gezondheid simpelweg centraal staan in elke gebiedsontwikkeling. “Laat gezondheid het nieuwe normaal zijn voor de stad.”

Uitgelicht
Opinie

21 januari 2021

Top view of building with trees door CHUTTERSNAP (Unsplash)

Dit zijn de thema's voor gebiedsontwikkeling in 2021

Als het aan Agnes Franzen ligt dan wordt 2021 het jaar van de brede welvaart. Voor gebiedsontwikkeling betekent dit concreet het stimuleren van gezond gedrag, bijdragen aan een inclusieve samenleving én het bevorderen van de biodiversiteit.

Opinie

11 januari 2021

Annius Hoornstra door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

Verwar regie niet met spierballenvertoon

Het aanwijzen van polders om woningen te bouwen is volgens columnist Annius Hoornstra niet de gewenste invulling van Rijksregie. “Het is te simpel om locaties te kiezen door dartpijltjes vanuit het Binnenhof op de kaart van Nederland te werpen.”

Uitgelicht
Opinie

6 januari 2021

Ellen van Bueren door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

Che Guevara in de polder

Geen revolutionaire boegbeelden, maar de Hollandse polderaanpak. Dat bepleit hoogleraar Ellen van Bueren voor de grote transitieopgaven. "Dan hoeven we niet langer op de held te wachten, maar kunnen we zelf bijdragen met kleine stappen."

Uitgelicht
Opinie

24 december 2020

Volkstuin - wikimedia commons 2020

Offer volkstuin en stadsgroen niet op voor woningbouw

Koester de natuur in de stad, bijvoorbeeld via volkstuinen. Dat bepleit Harry Boeschoten, programmadirecteur Groene Metropool bij Staatsbosbeheer. "Waar mogelijk kunnen we de stad verder vergroenen - en dus niet verstenen."

Opinie

17 december 2020

Winkelstraat door Pixabay (pixabay.com)

Woningbouw versnellen? Verbied deze dan!

Rabo-analist Hans-Hugo Smit ziet bij de nieuwe lockdown dat als iets niet meer mag, we dat opeens héél graag doen. Hij ziet daarom veel potentie in een verbod op woningbouw. "Moet jij eens opletten wat er dan met de productie gebeurt!"

Opinie

17 december 2020

Deelmobiliteit - Unsplash

Hoe krijgen we nieuwe bewoners aan de deelmobiliteit?

VINU-projectmanager Jelle Postma betrekt een nieuwe woning en kiest voor deelmobiliteit. Om zijn reisgedrag ook echt te veranderen, geeft hij drie adviezen aan overheden, ontwikkelaars en aanbieders van mobiliteit.

Uitgelicht
Opinie

14 december 2020

participatie tafel pixabay

"Het systeem veranderen heeft meer nodig dan 'experimenten' en 'participatie'"

Frans Soeterbroek, adviseur maatschappelijke gebiedsontwikkeling, analyseert in deze longread waarom het systeem van gebiedsontwikkeling in zijn ogen faalt voor lokale initiatieven, welke rol placebomaatregelen daarin spelen, én geeft vier adviezen.

Opinie

9 december 2020

Hans-Hugo Smit door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

Bouwen vóór het midden is bouwen tegen metropolarisatie

Volgens columnist Hans-Hugo Smit worden verschillen in het stedelijke debat te vaak uitvergroot. Het beste middel tegen deze ‘metropolarisatie’ is volgens hem bouwen voor de massa in het midden.

Opinie

7 december 2020

Nederland van boven -> Photo by Daria Nepriakhina on Unsplash

NOVI-extra lijkt onontkoombaar

Het debat eind september in de Tweede Kamer over de Nationale Omgevingsvisie zorgde voor frustratie bij emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw. Hij stelt daarom een NOVI-Extra (NOVEX) voor.

Opinie

2 december 2020

Rinske Brand door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

Er valt weer wat te winnen voor de binnenstad

Columnist Rinske Brand pleit voor een aangepaste versie van de verkiezing ´De Beste Binnenstad’. “Met een nominatie voor best transformerende binnenstad heeft een gemeente zowel droom als urgentie te pakken.”

Opinie

24 november 2020

Veeteelt koeien platteland veld stad gebouwen - Pixabay, 2020 door FranckSeuret (Pixabay)

Alleen uitkoop van agrarische piekbelasters lost stikstofcrisis op

Om de stikstofcrisis aan te pakken pleit emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw voor extra budget voor gerichte uitkoop van agrarische bedrijven die in de buurt van natuurgebieden veel stikstofdepositie veroorzaken.

Opinie

16 november 2020

Windmolen -> Photo by Karsten Würth (@karsten.wuerth)

Laat natuur, landschap én energie hand in hand gaan in de regionale energieplannen

De Natuur en Milieufederaties pleiten voor vroegtijdige inpassing van natuur en landschap in de energiestrategieën. Met de juiste aandacht kan de natuur zelfs profiteren, menen zij.

Opinie

12 november 2020

People - pedestrians (Unsplash)

Zet omgevingsbeleid in om brede welvaart concreet te maken in regionale ontwikkeling

Joks Janssen ziet in het omgevingsbeleid mogelijkheden voor een handelingsperspectief voor brede welvaart. “Ruimtelijke opgaven vormen een concreet aangrijpingspunt om de brede welvaart van regio’s te versterken.”

Opinie

12 november 2020

GO Column Frank ten Have door Robin Duister (Gebiedsontwikkeling.nu)

Weeg bij planologische beslissingen het belang van (zeven) toekomstige generaties mee

Niet de waan van de dag, maar de belangen van toekomstige generaties moeten leidend zijn bij planologische beslissingen, aldus columnist Frank ten Have.

Opinie

9 november 2020

Amsterdam M2 - Bron: AM.

Naar een eco-inclusieve gebiedsontwikkeling

Omdat inclusieve én duurzame gebiedsontwikkeling geen vanzelfsprekendheid is, schetsen Arnoud Leerling en Maarten Markus de contouren van een inclusieve duurzaamheidsagenda.

Uitgelicht
Opinie

28 oktober 2020

GO Column Daan Zandbelt door Robin Duister (Gebiedsontwikkeling.nu)

Stimuleer economische excellentie in de regio

Daan Zandbelt pleit in zijn column voor een actievere rol van het Rijk bij het ruimtelijk-economisch beleid van regio’s.

Opinie

26 oktober 2020