platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Dossier Gebiedstransformaties Wonen & Werken

Mede dankzij de populariteit van steden en de overspannen woningmarkt is er veel interesse voor gebiedstransformaties. Daarbij gaat het veelal over combinaties van werken met wonen, wat de nodige complexiteit met zich meebrengt. Onze belangrijkste inzichten, opinies en voorbeelden staan in dit dossier.

Minicollege

Beginnend bij het begin: wat is dat precies, binnenstedelijk transformeren? Daarover geeft Friso de Zeeuw, emeritus praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling van de TU Delft, tekst en uitleg in een speciaal minicollege over het onderwerp. In het eerste deel (van drie) informeert hij over de aanpak, kansen en risico’s en het procesmanagement, inclusief de cruciale rol die de gebiedsregisseur daarin kan spelen.

Opinie

Gebiedstransformaties zijn extra complex dankzij het veelvoud aan belangen, denk alleen al aan de uiteenlopende wensen van werkenden en bewoners. Columnisten Daan Zandbelt en Friso de Zeeuw vertellen in scherpe bewoordingen waarom we toch moeten sturen op mixed-use gebieden, en wat er nodig is om binnenstedelijke transformaties tot een succes te maken.

Onderzoek

Welke inzichten levert onderzoek op over gebiedstransformaties? De volgende onderzoeken voorzien ons informatie over de huidige stand van zaken en geven lessen voor toekomstige transformaties.

In het dossier “Stedelijke Transformatie” hebben we nog 7 andere relevante onderzoeksverhalen opgenomen. Onderzoekers van de TU Delft hebben vier grote binnenstedelijke gebiedstransformaties onderzocht, en daar lessen uitgetrokken voor toekomstige projecten. 

Video

Maar hoe ziet dat er eigenlijk uit, zo’n binnenstedelijke transformatie? Om daarachter te komen, kijken we vanuit een drone mee bij de herbestemming, sloop en nieuwbouw in het Energiekwartier, pal naast de Haagse binnenstad. Het gebied ondergaat een grote verandering: er komen zo’n 450 woningen in verschillende prijsklassen, parkeerplaatsen en 1000 tot 1500 vierkante meter (creatieve) bedrijfsruimte. Ook het park en de buitenruimte worden heringericht.